Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 PŘÍBĚH 85

Ježíšovo narození v chlévě

Ježíšovo narození v chlévě

VÍŠ, jak se jmenuje tohle děťátko? Ano, je to Ježíš. Narodil se v jednom chlévě. Chlév je místo, kde lidé mají zvířata. Marie položila Ježíše do jeslí, do kterých se zvířatům, například oslíkům, dávalo krmení. Proč ale Marie s Josefem přišli zrovna sem? Chlév přece není vhodné místo, kde by se mělo narodit děťátko, že ne?

To je pravda. Ale Josef s Marií sem přišli proto, že římský císař Augustus vydal určitý zákon. Podle toho zákona každý musel jít do města, kde se narodil, a tam bylo jeho jméno zapsáno do knihy. A Josef se narodil v Betlémě. Ale když tam s Marií přišel, ve městě už nebylo žádné místo, kde by se mohli ubytovat. Proto museli přespat ve chlévě, kde byla také zvířata. A právě tam se Marii narodil Ježíš. Ale o Ježíše bylo dobře postaráno.

Vidíš ty pastýře, kteří se přicházejí podívat na Ježíše? Byli v noci na polích a starali se tam o své ovce. Najednou všude kolem nich zazářilo jasné světlo. Byl to anděl! Pastýři se velmi polekali. Ale anděl řekl: ‚Nebojte se! Mám pro vás dobrou zprávu. Dnes se v Betlémě narodil Kristus, Pán. Ten zachrání svůj lid! Najdete ho zabaleného v plenkách, jak leží v jeslích.‘ Najednou se objevilo mnoho andělů a začali chválit Boha. Pastýři se ihned vydali na cestu. Spěchali, aby Ježíše našli, a tak se dostali až ke chlévu.

Víš, proč bylo Ježíšovo narození tak významné? Víš, kdo Ježíš ve skutečnosti je? Vzpomeň si, že jsme v prvním příběhu této knihy mluvili o Božím prvním Synovi. Ten Jehovovi pomáhal tvořit nebesa, zemi a všechno ostatní. A právě to je Ježíš!

Ano, Jehova vzal život svého Syna, který byl v nebi, a vložil ho do Marie. Děťátko v ní začalo růst, stejně jako jiná děťátka rostou v bříšku své maminky. Ale toto děťátko bylo Boží Syn. Nakonec se Ježíš narodil v Betlémě. Už víš, proč andělé s takovou radostí lidem oznamovali, že se narodil Ježíš?