Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 PŘÍBĚH 93

Ježíš nasytil mnoho lidí

Ježíš nasytil mnoho lidí

STALO se něco hrozného. Byl usmrcen Jan Křtitel. Herodias, králova manželka, ho neměla ráda a podařilo se jí zařídit to tak, že král dal Janovi setnout hlavu.

Když se o tom dozvěděl Ježíš, byl velmi smutný. Chtěl být chvíli sám, a proto se vydal na osamělé místo. Ale lidé šli za ním. Když Ježíš ty zástupy lidí viděl, bylo mu jich líto. Vyprávěl jim o Božím království a uzdravoval ty, kdo byli nemocní.

Ten večer k němu přišli učedníci a řekli mu: ‚Je už pozdě a jsme tady na osamělém místě. Pošli ty lidi pryč, aby mohli jít do vesnic a koupit si tam něco k jídlu.‘

‚Nemusíme je poslat pryč,‘ odpověděl Ježíš. ‚Dejte jim něco k jídlu vy.‘ Pak se obrátil k Filipovi a zeptal se: ‚Kde bychom mohli nakoupit dost jídla a nasytit všechny tyto lidi?‘

‚Kdybychom měli nakoupit tolik jídla, aby měl každý alespoň trochu, stálo by to mnoho peněz,‘ odpověděl Filip. Ondřej řekl: ‚Je tu chlapec, který má pět chlebů a dvě ryby. Ale to nemůže pro všechny tyto lidi stačit.‘

‚Povězte lidem, aby se posadili do trávy,‘ řekl Ježíš. Poděkoval Bohu a začal jídlo rozdělovat. Učedníci potom podávali chleba a ryby všem těm lidem. Bylo tam 5 000 mužů a také tisíce žen a dětí. Ti všichni se najedli dosyta. A když učedníci sebrali, co zbylo, naplnili dvanáct košů!

Potom Ježíš svým učedníkům řekl, aby nasedli do člunu a přeplavili se přes Galilejské moře. V noci ale přišla bouře a vlny zmítaly člunem sem a tam. Učedníci měli velký strach. Najednou uprostřed noci uviděli, jak někdo kráčí po vodě směrem k nim. Křičeli strachem, protože nevěděli, kdo to je.

Ježíš na ně zavolal: ‚Nebojte se. To jsem já!‘ Oni tomu ale stále nevěřili. Proto Petr řekl: ‚Jestliže jsi to opravdu ty, Pane, řekni mi, abych šel po vodě k tobě.‘ Ježíš odpověděl: ‚Pojď!‘ A Petr vystoupil z člunu a šel po vodě! Najednou dostal strach a začal se topit, ale Ježíš ho zachránil.

Později Ježíš znovu nasytil tisíce lidí, i když měl jen sedm chlebů a několik rybek. A znovu se všichni najedli dosyta. Ježíš se o lidi staral opravdu láskyplně. Až bude vládnout jako Boží král, nebudeme si muset dělat žádné starosti!