Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 PŘÍBĚH 78

Písmo na stěně

Písmo na stěně

PODÍVEJ se na ten obrázek. Vidíš, co se to děje? Ti lidé přišli na velkou hostinu. Babylónský král pozval tisíc významných hostů. Nechal přinést zlaté a stříbrné poháry a mísy, které původně patřily do Jehovova chrámu v Jeruzalémě. Ale najednou se ve vzduchu objevily prsty lidské ruky a začaly psát na stěnu. Všichni byli zděšeni.

V té době byl králem Nebukadnecarův vnuk Belšacar. Zavolal k sobě moudré muže a řekl jim: ‚Kdo dokáže toto písmo přečíst a řekne mi, co znamená, dostane mnoho darů a získá třetí nejvýznamnější postavení v tomto království.‘ Ale nikdo z jeho moudrých mužů nedokázal ten nápis na stěně přečíst ani vysvětlit, co znamená.

Králova matka zaslechla ten hluk a přišla do velké jídelny. Řekla králi: ‚Neměj strach. V tvém království je jeden muž, který zná svaté bohy. Když byl králem tvůj dědeček Nebukadnecar, ustanovil ho nad všemi svými moudrými muži. Ten muž se jmenuje Daniel. Pošli pro něj, a on ti řekne, co to všechno znamená.‘

Ihned byl přiveden Daniel. Nejdříve odmítl všechny dary a potom začal vysvětlovat, proč Jehova kdysi Belšacarovu dědečkovi Nebukadnecarovi odňal královské postavení. Daniel vysvětlil: ‚Byl pyšný, a proto ho Jehova potrestal.‘

Potom Daniel řekl Belšacarovi: ‚Ale ty jsi dobře věděl, co se mu stalo, a přesto jsi stejně pyšný, jako byl Nebukadnecar. Nechal sis z Jehovova chrámu přinést poháry a mísy a pili jste z nich. Chválil jsi bohy ze dřeva a kamene a neprojevoval jsi úctu Vznešenému Stvořiteli. Proto Bůh způsobil, aby ta ruka napsala tato slova.

‚Je zde napsáno,‘ řekl Daniel: ‚MENE, MENE, TEKEL a PARSIN.

MENE znamená, že Bůh sečetl dny tvého království a ukončil je. TEKEL znamená, že jsi byl zvážen na vahách, a bylo zjištěno, že nejsi dobrý. PARSIN znamená, že tvé království bylo dáno Médům a Peršanům.‘

Daniel ještě nedomluvil, a Médové a Peršané už zahájili útok na Babylón. Vnikli do města a zabili Belšacara. Ještě tu noc se tedy splnilo to, co bylo napsáno na stěnu. Ale co se stalo s Izraelity? Brzy se to dozvíme. Nejdříve se ale podíváme, co se stalo s Danielem.