Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 PŘÍBĚH 15

Lotova manželka se ohlédla

Lotova manželka se ohlédla

LOT a jeho rodina bydleli s Abrahamem v zemi Kanaán. Jednoho dne řekl Abraham Lotovi: ‚Pro všechna naše zvířata zde není dost půdy. Bude lepší, když se rozdělíme. Vydej se jedním směrem a já půjdu na druhou stranu.‘

Lot se rozhlédl a viděl krásnou zemi, v níž bylo dost vody a hodně dobré trávy pro jeho zvířata. Byla to krajina kolem řeky Jordánu. Tam Lot odešel se svou rodinou a se svými zvířaty. Usadili se ve městě, které se jmenovalo Sodoma.

Obyvatelé Sodomy byli velmi špatní. Ale Lot byl dobrý člověk, a tak se mu jejich jednání nelíbilo. Nelíbilo se ani Bohu. Nakonec Jehova poslal dva anděly, aby Lota varovali. Měli mu říci, že Bůh Sodomu i sousední město Gomoru zničí, protože lidé, kteří tam žijí, jsou zlí.

Andělé řekli Lotovi: ‚Pospěš si! Vezmi svou manželku a své dvě dcery a vyjděte odtud!‘ Lot a jeho rodina trochu váhali, a tak je andělé vzali za ruku a vyvedli je z města. Potom jeden z andělů řekl: ‚Utíkejte! Neohlížejte se a utíkejte do hor, abyste nepřišli o život.‘

Lot a jeho dcery poslechli a utíkali ze Sodomy. Ani na chvilku se nezastavili a ani se neohlédli. Ale Lotova manželka neposlechla. Když byli za Sodomou, zastavila se a ohlédla se. V tu chvíli se z ní stal solný sloup. Vidíš ji na obrázku?

Z toho se můžeme něco naučit — Bůh zachrání ty, kdo ho poslouchají, ale lidé, kteří Boha neposlouchají, přijdou o život.