Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 PŘÍBĚH 16

Izák dostává dobrou manželku

Izák dostává dobrou manželku

VÍŠ, kdo je ta žena na obrázku? Jmenuje se Rebeka. A ten muž, ke kterému jde, je Izák. Rebeka se brzy stane jeho manželkou. Povíme si, jak k tomu došlo.

Izákův otec Abraham si přál, aby jeho syn měl dobrou manželku. Nechtěl, aby se Izák oženil s nějakou kananejskou dívkou, protože Kananejci uctívali falešné bohy. Proto Abraham zavolal svého sluhu a řekl mu: ‚Chci, abys šel do Charanu, kde žijí moji příbuzní, a abys přivedl manželku pro mého syna Izáka.‘

Abrahamův sluha vzal deset velbloudů a vydal se na dlouhou cestu. Když se přiblížil k místu, kde bydleli Abrahamovi příbuzní, zastavil se u jedné studny. Bylo už pozdě odpoledne. To byla doba, kdy ženy z města obvykle přicházely k této studni pro vodu. A tak se Abrahamův sluha modlil k Jehovovi: ‚Kéž žena, která dá trochu vody mně a mým velbloudům, je právě ta, již jsi vyvolil, aby se stala Izákovou manželkou.‘

Za chvíli přišla ke studni Rebeka. Sluha ji poprosil, aby mu dala napít, a ona mu přinesla vodu. Potom šla a nanosila vodu pro všechny žíznivé velbloudy. To byla těžká práce, protože velbloudi vypijí spoustu vody.

Když Rebeka s tou prací skončila, Abrahamův sluha se jí zeptal, jak se jmenuje její otec. Také se zeptal, zda by u nich mohl přenocovat. Řekla: ‚Můj otec je Betuel a máme pro tebe místo, můžeš u nás zůstat.‘ Abrahamův sluha věděl, že Betuel je syn Abrahamova bratra Nachora. Poklekl a děkoval Jehovovi za to, že ho dovedl k Abrahamovým příbuzným.

Ještě ten večer Abrahamův sluha vyprávěl Betuelovi a Rebečinu bratru Labanovi, proč přišel. Oba souhlasili, aby s ním Rebeka odešla a stala se manželkou Izáka. Co řekla Rebeka, když se jí na to zeptali? Odpověděla: ‚Ano, půjdu.‘ A tak hned příští den nasedli na velbloudy a vydali se na dlouhou cestu zpět do Kanaánu.

Když tam došli, už se schylovalo k večeru. Rebeka spatřila muže, který se procházel po poli. Byl to Izák. Když uviděl Rebeku, měl velkou radost. Jeho matka Sára zemřela před třemi roky, a on pro ni stále truchlil. Ale teď se Izák velmi zamiloval do Rebeky a byl opět šťastný.