Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 ŽIVOT KŘESŤANA

„O tom dále uvažujte“

„O tom dále uvažujte“

O čem máme uvažovat? Filipanům 4:8 říká, že máme uvažovat o všem, co je pravé, co si zasluhuje vážný zájem, co je správné, čisté, hodné lásky, o čem se mluví v dobrém, co je ctnostné a co chvályhodné. Samozřejmě že křesťané nemusí přemýšlet jen o biblických námětech. Ale z toho, o čem uvažujeme, by měl mít Jehova radost. Nemělo by to oslabovat naše rozhodnutí být mu věrní. (Ža 19:14)

Nepřemýšlet o špatných věcech ale není jednoduché. Bojujeme při tom nejen s naším nedokonalým tělem, ale také se Satanem, který je bohem tohoto světa. (2Ko 4:4) Vzhledem k tomu, že Satan ovládá světová masmédia, hodně z toho, co nabízí televize, rádio, internet nebo tisk, je zkažené. Pokud bychom si pečlivě nevybírali, čím zaměstnáváme svoji mysl, zkazila by se, a to by nakonec mělo vliv na naše chování. (Jk 1:14, 15)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO DÁVEJ SI POZOR NA TO, CO VĚRNOST OSLABUJE – NEVHODNÁ ZÁBAVA A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY: