Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | MATOUŠ 14, 15

Sycení mnohých prostřednictvím několika

Sycení mnohých prostřednictvím několika

Těsně před Pasachem v roce 32 n. l. udělal Ježíš zázrak, který je jedinečný tím, že se o něm zmiňují všichni čtyři evangelisté.

Tím, co Ježíš udělal, stanovil určitý princip, který platí až dodnes.

14:16–21

  • Ježíš dal svým apoštolům za úkol, aby nasytili velkou skupinu lidí, i když měli jenom pět chlebů a dvě ryby.

  • Ježíš vzal chleby a ryby, pomodlil se a začal je dávat svým učedníkům, kteří je pak rozdělovali mezi lidi.

  • Zázračně bylo pro všechny jídla víc než dost. Ježíš nasytil tisíce lidí prostřednictvím několika – svých učedníků.

  • Ježíš předpověděl, že v posledních dnech určí někoho, kdo bude dávat lidem duchovní „pokrm v pravý čas“. (Mt 24:45)

  • V roce 1919 Ježíš určil „věrného a rozvážného otroka“ – malou skupinu pomazaných bratrů – nad „svou čeledí“, tedy nad těmi, kdo jsou duchovně syceni.

  • Při poskytování duchovního pokrmu prostřednictvím této malé skupiny Ježíš používá stejný princip jako v prvním století.

Jak můžu dát najevo, že si těchto bratrů vážím?