Sestry v Indonésii nabízejí brožuru Poslouchejte

PRACOVNÍ SEŠIT Únor 2016

Úvody do služby

Jak nabídnout časopis Probuďte se! a brožuru Poslouchejte Boha. Příklady použijte pro sestavení vlastního úvodu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Nehemjáš miloval pravé uctívání

Představte si, s jakým nasazením pracoval na obnově jeruzalémských hradeb a prosazoval pravé uctívání. (Nehemjáš 1–4)

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Nehemjáš byl vynikajícím dozorcem

Pomohl Izraelitům, aby se z uctívání Boha radovali. Představujte si, co se v Jeruzalémě dělo během měsíce tišri roku 455 př. n. l. (Nehemjáš 8:1–18)

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Věrní Boží služebníci podpořili teokratická opatření

V Nehemjášově době Jehovův lid různými způsoby ochotně podporoval pravé uctívání. (Nehemjáš 9–11)

ŽIVOT KŘESŤANA

Nejlepší životní rozhodnutí

Mladí lidé mají v Jehovově organizaci spoustu možností, jak svůj život dobře využít. Pomocí otázek si popovídejte o videu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Praktické poučení z knihy Nehemjáš

Představte si, jak horlivě Nehemjáš bránil pravé uctívání. (Nehemjáš 12 a 13)

ŽIVOT KŘEŤANA

Pozvi na Památnou slavnost každého ve svém obvodu

Úvod do služby k pozvánce na Památnou slavnost v roce 2016. Následující kroky ti pomůžou rozvíjet zájem osloveného.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Ester se zastala Božího lidu

Představte si, jak odvážně bránila Jehovův lid. (Ester 1–5)