Vedení biblického studia v Chile

PRACOVNÍ SEŠIT Prosinec 2016

Úvody do služby

Jak nabídnout Probuďte se! a předat myšlenku z Bible, která ukazuje, jestli Bůh může za to, co se dneska děje. Příklady použijte pro sestavení vlastního úvodu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Vystupme na Jehovovu horu“

Když prorok Izajáš řekl, že Jehovovi služebníci překovají zbraně v zemědělské nástroje, ukázal tím, že mezi sebou budou mít pokojné vztahy. (Izajáš 2:4)

ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Jak zapůsobit na srdce zájemce pomocí knihy „Zachovávejte se v Boží lásce“

Kniha Boží láska má zájemci pomoct, aby pochopil, jak může biblické zásady uplatnit v každodenním životě.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Mesiáš splnil proroctví

Izajáš předpověděl, že Mesiáš bude kázat v Galileji. Na Ježíšovi se toto proroctví splnilo, když cestoval, aby kázal dobrou zprávu.

ŽIVOT KŘESŤANA

„Tady jsem! Pošli mě“

Jak můžeme napodobit ochotu a víru Izajáše? Podívejte se, co zažila jedna rodina, která se přestěhovala tam, kde je víc zapotřebí kázat dobrou zprávu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Země bude naplněna poznáním Jehovy

Jak se toto Izajášovo proroctví splnilo v minulosti, jak se plní dnes a jak se splní v budoucnosti?

ŽIVOT KŘESŤANA

Jehova nás učí nemít předsudky

Díky vyučování od Jehovy jsou dnes dva muži, kteří dřív byli nepřátelé, v duchovním ohledu bratři.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Zneužívání moci vede ke ztrátě autority

Jak měl Šebna používat svoji autoritu? Proč ho Jehova nahradil Eljakimem?