Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | 2. PARALIPOMENON 33–36

Jehova si váží upřímného pokání

Jehova si váží upřímného pokání
ZOBRAZENÍ

MANASSE

Jehova dovolil, aby Manasseho zajali Asyřané a v okovech ho odvedli do Babylonu

VLÁDA PŘED ZAJETÍM

 • Stavěl oltáře falešným bohům

 • Obětoval své syny

 • Proléval nevinnou krev

 • Podporoval v celém národu spiritismus

VLÁDA PO PROPUŠTĚNÍ

 • Velmi se pokořil

 • Modlil se k Jehovovi, předkládal mu oběti

 • Odstranil oltáře falešných bohů

 • Vybídl národ ke službě Jehovovi

JOSIJÁŠ

BĚHEM SVÉ VLÁDY

 • Pátral po Jehovovi

 • Očistil Judsko a Jeruzalém

 • Opravil Jehovův dům, našla se kniha Zákona