Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 ŽIVOT KŘESŤANA

Máš pevnou víru v Jehovovy sliby?

Máš pevnou víru v Jehovovy sliby?

Jozue i Šalomoun potvrdili, že všechno, co Jehova slíbil, se vždycky splnilo. (Joz 23:14; 1Kr 8:56) Takové důvěryhodné svědectví může být součástí pevného základu naší víry. (2Ko 13:1; Tit 1:2)

Které Jehovovy sliby se splnily za Jozuova života? Podívej se na film „Neselhalo ani jediné slovo“ a zkus odpovědět na následující otázky: 1. Jak můžeš napodobit víru Raab? (Heb 11:31; Jk 2:24–26) 2. Jak je na příkladu Achana vidět, že úmyslná neposlušnost má katastrofální následky? 3. Proč Gibeoňané oklamali Jozua a uzavřeli s Izraelity mír, i když byli dobří válečníci? 4. Jak se splnilo to, co řekl Jehova, když Izrael ohrožovali amorejští králové? (Joz 10:5–14) 5. Jak Jehova pomohl tobě, když jsi dal Boží království na první místo ve svém životě? (Mt 6:33)

Když budeme přemýšlet o tom, co Jehova už udělal, co dělá teď a co udělá v budoucnosti, posílí to naši víru v jeho sliby. (Ří 8:31, 32)

Máš víru jako Jozue?