Čas na osobní studium a rozjímání

PRACOVNÍ SEŠIT Červen 2017

Úvody do služby

Úvody do služby k časopisu Probuďte se! a myšlenka z Bible, která ukazuje, komu vděčíme za život. Příklady použijte pro sestavení vlastního úvodu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

To, co řekne Jehova, se splní do nejmenšího detailu

Jeremjášova podrobná proroctví o dobytí a zničení Babylonu se přesně splnila.

ŽIVOT KŘESŤANA

Máš pevnou víru v Jehovovy sliby?

Jozue mohl z vlastní zkušenosti říct, že se splnilo úplně všechno, co Jehova Izraelitům slíbil. Jak můžeš získat pevnější víru v jeho sliby ty?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Když se naučíme čekat, pomůže nám to vytrvat

Co Jeremjášovi pomohlo, aby vytrval a udržel si správný pohled na věc i v těžkých situacích? Jak se můžeme na zkoušky připravit my?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Ezekiel druhým rád předával zprávy od Boha

Jehova dal ve vidění Ezekielovi svitek a řekl mu, aby ho snědl. Co to pro Ezekiela znamenalo?

ŽIVOT KŘESŤANA

Jak si můžeš udržet radost ze služby?

Mluvit o dobré zprávě o Božím království je někdy těžké, ale Bůh chce, abychom mu sloužili s radostí. Co nám v tom pomůže?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Budeš „označen pro přežití“?

Ezekielovo vidění se poprvé splnilo při zničení Jeruzaléma. Co pro nás znamená to, že se splní i v naší době?

ŽIVOT KŘESŤANA

Zastávej se Jehovových morálních zásad

Musíme být odvážní a zastávat se Jehovových morálních zásad. Jak? A proč je to tak důležité?