Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

5.–11. března

MATOUŠ 20, 21

5.–11. března

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

 • „Kdokoli se chce stát velkým mezi vámi, bude vaším služebníkem“ (10 min.):

  • Mt 20:3 – Pyšní znalci Zákona a farizeové měli rádi, když si jich na tržišti lidé všímali a zdravili je (multimédia „Tržiště“ k Mt 20:3, nwtsty)

  • Mt 20:20, 21 – Dva apoštolové chtěli získat významné postavení (studijní poznámky „matka synů Zebedeových“, „jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici“ k Mt 20:20, 21, nwtsty)

  • Mt 20:25–28 – Ježíš vysvětlil, že jeho učedníci musí být pokorní a sloužit druhým (studijní poznámky „služebníkem“, „nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil“ k Mt 20:26, 28, nwtsty)

 • Hledání duchovních drahokamů (8 min.):

  • Mt 21:9 – Když lidé volali: „Zachraň, prosíme, Syna Davidova!“, co tím mysleli? (studijní poznámky „Zachraň, prosíme“, „Syna Davidova“ k Mt 21:9, nwtsty)

  • Mt 21:18, 19 – Proč Ježíš způsobil, aby ten fíkovník uschl? (gt 105 ¶4–6)

  • Co ses ze čtení Bible na tento týden dozvěděl o Jehovovi?

  • Co dalšího tě při čtení Bible zaujalo?

 • Čtení Bible (4 min. nebo méně): Mt 20:1–19

KAZATELSKÁ SLUŽBA

 • Video s prvním rozhovorem (4 min.): video přehraj a pak ho s posluchači rozeber

 • První opětovná návštěva (3 min. nebo méně): podle rubriky „Tipy na rozhovory

 • Biblické studium (6 min. nebo méně): lv 36, 37 ¶3, 4

ŽIVOT KŘESŤANA

 • Píseň č. 122

 • Místní potřeby (5 min.)

 • Co se podařilo (10 min.): Nech přehrát březnové video z této rubriky.

 • Sborové studium Bible (30 min.): lv dodatek „Kdy a proč by žena měla mít pokrývku hlavy

 • Shrnutí a upoutávka na příště (3 min.)

 • Píseň č. 86 a modlitba