Svědkové Jehovovi v Albánii zvou druhé na Památnou slavnost

PRACOVNÍ SEŠIT Březen 2017

Úvody do služby

Jak nabídnout Strážnou věž a předat myšlenku z Bible, která ukazuje, co je Boží království. Příklady použijte pro sestavení vlastního úvodu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Jsem s tebou, abych tě osvobodil“

Když Bůh Jehova pověřil Jeremjáše, aby sloužil jako prorok, Jeremjáš měl pocit, že pro takový úkol není způsobilý. Jak ho Jehova podpořil?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Izraelité přestali dělat to, co si Bůh přál

Izraelité si mysleli, že pouhým předkládáním obětí odčiní svoje špatné jednání. Jeremjáš odvážně poukazoval na jejich pokrytectví a špatné věci, které dělali.

ŽIVOT KŘESŤANA

Jak používat brožuru Kdo dnes jedná podle Jehovovy vůle?

Tato brožura je určená k tomu, aby se zájemci dozvěděli, kdo jsou svědkové Jehovovi, a seznámili se s naší činností a s tím, jak funguje naše organizace.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Bez Jehovova vedení se lidem nemůže dobře dařit

Ti, kdo ve starověkém Izraeli poslouchali Boha Jehovu, zažívali klid, štěstí a blahobyt.

ŽIVOT KŘESŤANA

Jak používat brožury Poslouchejte Poslouchejte Boha

Pomocí ilustrací a biblických veršů pomáhej lidem, pro které není jednoduché rozumět psanému textu, aby dokázali pochopit základní myšlenky z Bible.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Izraelité zapomněli na Jehovu

Co chtěl Bůh Jehova ukázat tím, že řekl Jeremjášovi, aby cestoval 500 kilometrů k Eufratu a schoval tam lněný opasek?

ŽIVOT KŘESŤANA

Pomáhej své rodině, aby nezapomněla na Jehovu

Pravidelné a smysluplné rodinné uctívání může pomoct tvé rodině, aby nezapomněla na Jehovu. Jak si můžeš poradit s překážkami, které možná stojí v cestě vašemu rodinnému uctívání?