Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

S jakými překážkami se potýkal Herodes při přestavbě jeruzalémského chrámu?

Původní jeruzalémský chrám vystavěl Šalomoun na kopci. Na jeho východní a západní straně nechal postavit opěrné zdi, aby kolem této posvátné stavby vznikly stupňovité terasy. Herodes chtěl, aby jeho chrám byl ještě vznešenější, a tak začal ten stávající přestavovat a rozšiřovat.

Herodovi stavitelé zvětšili plošinu na sever od chrámu, aby i tam mohly být terasy. Směrem na jih byla plošina rozšířena o 32 metrů. Kvůli tomu bylo zapotřebí postavit řadu kamenných klenutí a silnou opěrnou zeď, která byla v určitých místech vysoká až 50 metrů.

Herodes se nechtěl dotknout židovského cítění ani přerušit chrámové služby a obětování. Židovský historik Josephus napsal, že Herodes dokonce vyškolil židovské kněze na kameníky a tesaře, aby do posvátných míst nevstoupil někdo neoprávněný.

Dokončení tohoto projektu se Herodes nedožil. V roce 30 n. l. probíhala stavba už 46 let. (Jan 2:20) Chrám dostavěl v polovině prvního století jeho pravnuk Agrippa II.

Proč si obyvatelé Malty mysleli, že apoštol Pavel je vrah?

Bohyně spravedlnosti (vlevo) bije bohyni nespravedlnosti

Někteří Malťané byli možná ovlivněni představami, které vycházely z řeckého náboženství. Zamyslete se nad tím, co se stalo Pavlovi po ztroskotání u břehů Malty, jak se o tom píše v knize Skutky. Malťané rozdělali oheň, aby se trosečníci ohřáli, a když na něj Pavel přikládal otýpku chrastí, zakousla se mu do ruky zmije. Obyvatelé ostrova řekli: „Ten člověk je jistě vrah! Zachránil se z moře, ale božské spravedlnosti neutekl.“ (Skutky 28:4, Slovo na cestu)

Pro výraz „spravedlnost“ je zde použité řecké slovo dike. Může znamenat spravedlnost v abstraktním smyslu. V řecké mytologii ale byla Diké bohyně spravedlnosti. Lidé měli za to, že dohlíží na lidské záležitosti a o každé utajené nespravedlnosti říká Diovi, aby viník mohl být potrestán. Jeden slovník proto uvádí, že obyvatelé Malty si zřejmě mysleli: „I když se Pavel z moře zachránil, je to odsouzený muž, kterého se teď prostřednictvím zmije zmocnila bohyně Diké.“ Když ale zjistili, že se Pavlovi nic nestalo, změnili názor.