Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Kdo je antikrist?

Kdo je antikrist?

Jeden nedávno natočený horor se jmenuje Antikrist.

Oblíbená hudební skupina vydala album Antichrist Superstar.

Friedrich Nietzsche, filozof z 19. století, pojmenoval jednu ze svých knih Antikrist.

Králové a císaři ve středověku často nazývali antikristy své nepřátele.

Německý reformátor Martin Luther za antikristy označil římskokatolické papeže.

PROTOŽE se výraz „antikrist“ dlouho používá k označení čehokoli – od filmů po panovníky –, jsou zcela namístě otázky: Kdo to je? A mělo by nám na tom vůbec záležet? Pokud chceme zjistit jeho totožnost, určitě bude logické se nejprve podívat do Bible, kde se tento výraz objevuje pětkrát.

ANTIKRIST ODHALEN

Jediný biblický pisatel, který výraz „antikrist“ použil, byl apoštol Jan. Co o něm napsal? Povšimněte si slov v jeho prvním dopise: „Děťátka, je poslední hodina, a právě jak jste slyšeli, že přichází antikrist, i teď se mnozí stali antikristy; z této skutečnosti poznáváme, že je poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli našeho druhu . . . Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? Antikrist je ten, kdo popírá Otce a Syna.“ (1. Jana 2:18, 19, 22)

Apoštol Jan chápal, že antikrist jsou všichni, kdo záměrně šíří lži o Ježíši Kristu a jeho učení.

Co se z těchto slov dozvídáme? Jan napsal, že „se mnozí stali antikristy“, což naznačuje, že antikrist není jen jedna osoba, ale skupina lidí. Lidé a organizace, kteří ho tvoří, šíří lži, popírají, že Ježíš je Kristus neboli Mesiáš, a překrucují pravdu o vztahu mezi Bohem a jeho Synem, Ježíšem Kristem. Také se za Krista a jeho představitele podvodně vydávají. Jelikož je o nich řečeno „vyšli z nás“, musí to znamenat, že se odchýlili od biblického učení. Navíc tato skupina existovala v době, kdy Jan napsal svůj dopis, v „poslední hodině“, což bylo nejspíš ke konci éry apoštolů.

Co dalšího Jan o antikristu napsal? Když mluvil o falešných prorocích, upozornil: „Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Ježíše, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ (1. Jana 4:2, 3) Ve svém druhém dopise to pak zopakoval slovy: „Do světa totiž vyšlo mnoho těch, kdo klamou, kdo nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle. To je ten, kdo klame, a antikrist.“ (2. Jana 7) Jan evidentně chápal, že antikrist jsou všichni, kdo o Ježíši Kristu a jeho učení záměrně šíří lži.

„FALEŠNÍ PROROCI“ A „ČLOVĚK NEZÁKONNOSTI“

Ježíš varoval před falešnými proroky, kteří měli přijít jako vlci v ovčím rouchu

Dávno předtím než o těchto náboženských podvodnících psal Jan, dal Ježíš Kristus svým následovníkům tuto radu: „Buďte ve střehu před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím  rouchu, ale uvnitř to jsou draví vlci.“ (Matouš 7:15) Apoštol Pavel podobně varoval křesťany v Tesalonice: „Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože [Jehovův den] nepřijde, pokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven člověk nezákonnosti, syn zničení.“ (2. Tesaloničanům 2:3)

Falešní proroci a odpadlíci tedy působili už v prvním století a snažili se oslabit víru lidí v křesťanském sboru. Když Jan mluvil o antikristovi, myslel tím všechny, kdo byli zapojeni do šíření lží a náboženských podvodů o Ježíšovi a jeho učení. Z toho, že je apoštol Pavel označil za „syna zničení“, vyplývá, jak se na ně díval Jehova.

DÁVEJTE SI NA NĚJ POZOR

A co dnes? Lidé a organizace tvořící antikrista až dosud Ježíšovi a jeho učení odporují. Záměrně šíří lži a klamou lidi s úmyslem zamlžit pravdu o Otci, Bohu Jehovovi, a jeho Synu, Ježíši Kristu. Je proto důležité dávat si na takové náboženské podvody pozor. Podívejme se na dva příklady.

Církve po staletí vyučovaly nauku o Trojici – tvrdily, že Otec a Syn jsou součástí jedné osoby. Totožnost Boha Jehovy a Ježíše Krista tedy byla zahalena tajemstvím. Toto tajemství bránilo upřímným lidem, aby napodobovali Ježíše Krista a vytvořili si blízký vztah k Bohu, jak k tomu povzbuzuje Bible. (1. Korinťanům 11:1; Jakub 4:8)

Církve přispěly ke zmatku i tím, že prosazovaly používání překladů Bible, ze kterých bylo odstraněno Boží osobní jméno, i když se v původním textu vyskytuje víc než 7 000krát. K čemu to vedlo? Totožnost pravého Boha se stala ještě větší záhadou.

Naproti tomu když se mnozí upřímní lidé dozvěděli, že Boží jméno je Jehova, přiblížilo je to k němu. To zažil například Richard, který se setkal se dvěma svědky Jehovovými. Vypráví: „Ukázali mi v Bibli, že pravý Bůh se jmenuje Jehova. Byl jsem překvapený, že Bůh má jméno, protože jsem o tom nikdy neslyšel.“ Od té chvíle dělal ve svém životě změny, aby žil tak, jak se to Bohu líbí. Říká: „To, že jsem se dozvěděl o Božím jménu, mi pomohlo vytvořit si k Bohu blízký vztah.“

Antikrist po staletí udržoval miliony lidí v duchovní temnotě. Studiem Božího Slova, Bible, však můžeme poznat, kdo to je, a být osvobozeni od jeho náboženských lží a podvodů. (Jan 17:17)