Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Proč bychom si měli připomínat Ježíšovu smrt?

Na jakou budoucnost se můžeme díky Ježíšově smrti těšit? (Izajáš 25:8; 33:24)

Ježíšova smrt byla tou nejdůležitější událostí v dějinách. Zemřel, aby lidé mohli žít tak, jak si to Bůh od začátku přál. První člověk, Adam, nebyl stvořený se sklonem dělat špatné věci, neměl trpět nemocemi ani neměl umřít. (1. Mojžíšova 1:31) Pak ale zhřešil a hřích po něm zdědili všichni lidé. Ježíš za nás obětoval svůj život, aby nás hříchu a smrti zbavil. (Přečtěte si Matouše 20:28; Římanům 6:23.)

Když Bůh poslal svého Syna na zem, aby za nás zemřel, ukázal tím, jak moc nás miluje. (1. Jana 4:9, 10) Ježíš svým následovníkům řekl, aby si jeho smrt připomínali jednoduchou slavností, při které má mít svou roli chléb a víno. Když se této slavnosti každý rok účastníme, dáváme najevo, že si vážíme lásky, kterou nám Bůh i Ježíš projevili. (Přečtěte si Lukáše 22:19, 20.)

Kdo by měl jíst chléb a pít víno?

Když Ježíš svým učedníkům řekl, že si mají jeho smrt připomínat, zmínil se o jakési smlouvě. (Matouš 26:26–28) Díky ní mají oni a také omezený počet dalších lidí vyhlídku na to, že budou s Ježíšem v nebi a stanou se králi a kněžími. I když si Ježíšovu smrt připomínají miliony lidí, pouze účastníci této smlouvy jedí chléb a pijí víno. (Přečtěte si Zjevení 5:10.)

Jehova tyto budoucí krále vybírá už téměř 2 000 let. (Lukáš 12:32) V porovnání s těmi, kdo budou žít věčně na zemi, je jich málo. (Přečtěte si Zjevení 7:4, 9, 17.)