Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Jaký máme užitek z Ježíšovy smrti?

Když Jehova stvořil lidi, jeho záměrem bylo, aby žili na zemi věčně, bez toho, že by trpěli nemocemi a umírali. První muž Adam však svého stvořitele neposlechl a vyhlídku na věčný život ztratil. Jako Adamovi potomci jsme zdědili tělo, které podléhá smrti. (Římanům 5:8, 12; 6:23) Pravý Bůh Jehova proto poslal svého Syna Ježíše na zem, aby zde zemřel a získal zpět to, co Adam ztratil. (Přečtěte si Jana 3:16.)

Ježíš svou smrtí umožnil lidstvu získat věčný život. Umíte si takový život na zemi představit?

Díky Ježíšově smrti nám mohou být odpuštěny hříchy a můžeme získat život, který nikdy neskončí. Bible nám dává určitou představu, jak bude život na zemi vypadat, až nás stárnutí, nemoci ani smrt nebudou trápit. (Přečtěte si Izajáše 25:8; 33:24; Zjevení 21:4, 5.)

Jak bychom si Ježíšovu smrt měli připomínat?

Večer před tím, než Ježíš zemřel, řekl svým následovníkům, aby si jeho smrt připomínali jednoduchou oslavou. Když to každý rok děláme, je to příležitost rozjímat o tom, jak velkou lásku k lidstvu Ježíš a Jehova mají. (Přečtěte si Lukáše 22:19, 20; 1. Jana 4:9, 10.)