Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 HLAVNÍ TÉMA | O ČEM BIBLE VLASTNĚ JE?

Kde jsme se tu vzali?

Kde jsme se tu vzali?

Původ vesmíru vysvětluje úvodní kniha Bible, První Mojžíšova, několika jednoduchými slovy: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Potom, co Bůh stvořil rostliny a zvířata, stvořil první lidi, Adama a Evu. Lidé se od zvířat lišili, protože v určité míře měli vlastnosti charakteristické pro Boha, včetně svobodné vůle. Byli proto za své jednání odpovědní. Kdyby poslouchali Boží pokyny, mohli se podílet na uskutečňování Božího záměru – mohli založit velkou lidskou rodinu, která by na zemi žila v pokojných podmínkách, v dokonalém zdraví a věčně.

Jistý anděl neboli duchovní tvor se však rozhodl využít lidi k vlastnímu sobeckému prospěchu. Stal se tak Satanem, což znamená „Odpůrce“. Promluvil skrze hada k Evě a oklamal ji. Řekl jí, že se bude mít lépe, když se nebude řídit Božím vedením. Adam s Evou se přidali na Satanovu stranu a tím zrušili pouto, které je spojovalo s jejich Tvůrcem. V důsledku svého špatného rozhodnutí ztratili věčný život a na nás všechny přenesli hřích, nedokonalost a to, že nemůžeme uniknout smrti.

Bůh ihned oznámil, že má v úmyslu tuto smutnou situaci napravit a umožnit Adamovým potomkům, aby získali nekonečný život. Předpověděl, že se objeví „semeno“ – někdo, kdo nakonec Satana zničí a napraví všechno, co Satan a Adam s Evou způsobili. (1. Mojžíšova 3:15) Kdo bude tímto „semenem“? To se mělo ukázat až časem.

Mezitím se Satan vytrvale snažil Boží dobrý záměr zmařit. Špatných lidí na zemi rychle přibývalo, a Bůh se proto rozhodl, že je zničí potopou. Přikázal spravedlivému Noemovi, aby postavil archu – velké plavidlo ve tvaru kvádru –, ve které se zachrání on, jeho rodina a také zvířata, která do archy měl vzít s sebou.

Po roce od začátku potopy vystoupil Noe s rodinou z archy na očištěnou zemi. Ale čas, kdy mělo přijít „semeno“, ještě nenastal.

(Podle 1. Mojžíšovy, 1.–11. kapitoly; Judy 6, 14, 15; Zjevení 12:9.)