STRÁŽNÁ VĚŽ Únor 2013 | Co se můžeme naučit od Mojžíše

Přečtěte si o třech vynikajících Mojžíšových vlastnostech a tom, jak ho můžeme napodobit.

HLAVNÍ TÉMA

Kdo byl Mojžíš?

Tohoto spravedlivého muže chovají ve velké úctě křesťané, židé, muslimové a další. Co o něm víte?

HLAVNÍ TÉMA

Mojžíš — Muž, který měl víru

Mojžíš měl pevnou víru, protože svůj život soustředil kolem Božích slibů. Jak si můžete takovou víru vypěstovat i vy?

HLAVNÍ TÉMA

Mojžíš — Muž, který byl pokorný

Mnozí považují pokoru za slabost. Jak se na tuto vlastnost dívá Bůh? Jak pokoru projevoval Mojžíš?

HLAVNÍ TÉMA

Mojžíš — Muž, který měl lásku

Mojžíš dával najevo lásku k Bohu i dalším Izraelitům. Co se z jeho příkladu můžeme naučit?

POZNEJTE BOŽÍ OSOBNOST

„Není Bohem mrtvých, ale živých“

Bůh přemůže smrt prostřednictvím vzkříšení. Můžeme tomuto slibu věřit?

BIBLE MĚNÍ ŽIVOT LIDÍ

„Chtěli, abych si sám ověřil, co je pravda“

Luis Alifonso se chtěl stát mormonským misionářem. Jak jeho cíle a život změnilo studium Bible?

PRAKTICKÉ RADY PRO RODINNÝ ŽIVOT

Máte zdravotně postižené dítě?

Uvažujte o třech problémech, které v takové situaci vyvstávají, a o tom, jak vám může pomoct moudrost z Bible.

Co je „Jidášovo evangelium“?

Napsal ho Jidáš, učedník, který zradil Ježíše? Mělo by ovlivnit náš pohled na křesťanství?

Odpovědi na biblické otázky

Jestliže Bůh stvořil všechno, stvořil také Ďábla? Prozkoumejte, co o tom říká Bible.

Další články online

Biblická kartička — Esau

Jak Esau ukázal, že si neváží posvátných věcí? Kartičku si vytiskni a něco si o něm přečti.

Chceš jednat milosrdně?

Prostuduj si podobenství o milosrdném Samaritánovi a uvidíš, co se od něj můžeš naučit.