Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Proč se korupci tak daří?

Proč se korupci tak daří?

„Člověk panuje nad člověkem k jeho škodě.“ KAZATEL 8:9

TENTO výrok výstižně popisuje historii lidských vlád. Ty byly a jsou zodpovědné za nesmírné strádání. Snahy upřímných lidí založit spravedlivější společnost byly vždy zmařeny kvůli chamtivosti a korupci. Proč to tak je? A proč se korupci tak daří? Příčinou jsou v zásadě tři škodlivé vlivy.

1. Vliv hříchu

Bible jasně říká, že jsme „všichni pod hříchem“. (Římanům 3:9) Hřích v nás „přebývá“ jako nevyléčitelná dědičná choroba. Po tisíciletí „kraloval“ nad lidstvem a i my jsme v „zajetí zákona hříchu“. Hříšné sklony vedou mnoho lidí k tomu, že upřednostňují své vlastní zájmy nebo že soustředí svůj život na získání majetku či postavení, a to na úkor druhých. (Římanům 5:21; 7:17, 20, 23, 25)

 2. Vliv špatné společnosti, ve které žijeme

Svět okolo nás se vyznačuje chamtivostí a sobectvím. V takovém prostředí může být těžké se lišit. Ambiciózní lidé jsou často hladoví po moci. Také chorobně touží mít víc peněz a majetku — víc, než ve skutečnosti potřebují. Jsou kvůli tomu ochotní chovat se nepoctivě. Místo aby škodlivému vlivu společnosti odolávali, rozhodli se naopak „následovat zástup ke zlým cílům“. (2. Mojžíšova 23:2)

3. Vliv Satana Ďábla

Satan, vzpurný duchovní tvor, zavádí na scestí celou obydlenou zemi. (Zjevení 12:9) Dělá mu neskonalou radost, když může s lidmi manipulovat. Vychytrale využívá naši přirozenou touhu po pohodlí a finančním zabezpečení a má přitom za cíl podnítit nás k nečestnému jednání.

Znamená to, že jsme pouhými loutkami v Satanových rukou a že si s námi může dělat, co se mu zlíbí? Odpověď se dozvíme v následujícím článku.