Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 Poznejte Boží osobnost

„Prastarý na dny se posadil“

„Prastarý na dny se posadil“

„ŽÁDNÝ člověk nikdy neviděl Boha,“ píše se v Bibli. (Jan 1:18) Jeho vzezření je tak velkolepé, že žádný tvor z masa a krve nemůže Boha vidět a dále žít. (2. Mojžíšova 33:20) V několika zaznamenaných případech však Jehova poskytl určitým lidem vidění nebes. Jedním z těch, kdo tuto výsadu dostali, byl Daniel. To, co viděl, ho bezpochyby naplnilo úžasem a stejně by to mělo působit i na nás. Všimněte si, jak Daniel své vidění popsal. * (Přečtěte si Daniela 7:9, 10.)

„Prastarý na dny.“ Tento titul, který v Bibli používá pouze Daniel, poukazuje na někoho, kdo je pokročilého věku neboli letitý. (Daniel 7:9, 13, 22) Jak starý je Jehova? Vzhledem k tomu, že je „Králem věčnosti“, jeho existence sahá nekonečně daleko do minulosti i do budoucnosti. (1. Timoteovi 1:17; Juda 25) Boží nekonečná existence je také zárukou toho, že je nekonečně moudrý, protože Bible spojuje věk s moudrostí. (Job 12:12) Pravda je, že pochopit nekonečno je pro naši omezenou mysl obtížné. Měli bychom však vůbec očekávat, že plně pochopíme nesmírně moudrého Boha? (Římanům 11:33, 34)

Všimněte si, že Prastarý na dny „se posadil“. Za jakým účelem? Napoví nám kontext těchto slov, ve kterém se objevují výrazy jako „soudní dvůr“ a „soud“. (Daniel 7:10, 22, 26) Ve vidění se tedy Jehova posadil jako soudce. Koho se chystal soudit? Národy země, jež předtím byly v Danielově vidění znázorněny šelmami. * (Daniel 7:1–8) Jakým soudcem je Jehova?

„Jeho oblečení bylo bílé právě jako sníh, a vlasy na hlavě měl jako čistou vlnu.“ Bílá barva symbolizuje spravedlnost a čistotu. Přírodní vlna je často bílá, a proto vlasy, které jsou jako vlna, budou bílé. Dokážete si představit, co Daniel viděl? Vidíte bělovlasého soudce oděného ve sněhobílém rouchu? Tento slovní obraz nás ujišťuje o tom, že Boží rozsudky jsou spravedlivé a moudré. Jehova je soudcem, který si zasluhuje naši důvěru a hlubokou úctu.

Jehova je soudcem, který si zasluhuje naši důvěru a hlubokou úctu.

„Bylo tam tisíc tisíců, kteří mu sloužili, a desettisíckrát deset tisíc, kteří stáli přímo před ním.“ O kom se v tomto verši mluví? Za Boží služebníky Bible označuje anděly. (Žalm 104:4) Jsou jich možná stovky milionů a jsou to plně zaměstnaní tvorové „provádějící [Jehovovo] slovo“ a „konající jeho vůli“. (Žalm 103:20, 21) Není to snad dalším důkazem Boží nezměrné moudrosti? Kdo jiný než Jehova by dokázal po celé věky řídit a zaměstnávat tuto obrovskou nebeskou armádu?

Danielovo vidění v nás vzbuzuje důvěru v Jehovu, toho Prastarého na dny. Jeho rozsudky jsou spravedlivé a na jeho moudrost se můžeme plně spolehnout. Nestálo by snad za to lépe poznat tohoto nanejvýš moudrého Boha a získat k němu hlubší vztah?

Doporučené čtení Bible na říjen:

Daniel 4Ozeáš 14

^ 3. odst. Daniel ve skutečnosti Boha neviděl. Bůh mu spíše do mysli vložil živé obrazy. Když potom Daniel zaznamenal, co spatřil, použil obrazný jazyk včetně antropomorfismů, což znamená, že Boha popsal v lidských pojmech. Takové slovní obrazy nám pomáhají Boha lépe pochopit a neměly by se brát doslovně.

^ 5. odst. Více se o šelmách z Danielova vidění dozvíte z 9. kapitoly knihy Věnujte pozornost Danielovu proroctví! Vydali ji svědkové Jehovovi.