Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Korupce navždy zmizí!

Korupce navždy zmizí!

„Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty . . . Až budou odříznuti ničemní, uvidíš to.“ ŽALM 37:34

TAKÉ si jako mnoho lidí myslíte, že korupce k životu prostě patří a nikdy se ji nepodaří zcela odstranit? Pokud ano, není se čemu divit. Po celou historii lidé zkoušeli nejrůznější formy vlády, ale nikdy se jim nepodařilo korupci vymýtit. Přijde někdy doba, kdy spolu lidé budou jednat poctivě?

Bible říká, že ano. Píše se v ní, že Bůh se brzy do lidských záležitostí vloží a zbaví náš svět korupce. Jak to udělá? Prostřednictvím svého království, nebeské vlády, která úplně změní zemi. Je to to samé království, o které se podle Ježíšových slov mají modlit jeho následovníci. V modlitbě, které se někdy říká Otčenáš, Ježíš řekl: „Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.“ (Matouš 6:10, Kralická bible)

 O Ježíši Kristu, panovníkovi tohoto království, Bible předpověděla: „Osvobodí chudého, volajícího o pomoc, také ztrápeného a každého, kdo nemá pomocníka. Bude litovat poníženého a chudého a duše chudých zachrání. Z útlaku a z násilí vyplatí jejich duši.“ (Žalm 72:12–14) Všimněte si, že Ježíš má s těmi, kdo se stali obětí korupce, soucit a pro utlačované lidi také něco udělá. To jsou jistě útěšná slova.

Boží království v čele s tímto soucitným a mocným panovníkem zbaví náš svět korupce. Jak? Tím, že odstraní její tři příčiny.

Vliv hříchu

V současné době všichni musíme bojovat proti hříšným sklonům, které nás podněcují, abychom se chovali sobecky. (Římanům 7:21–23) Lidé, kteří si přejí dělat to, co je správné, však existují. Projevují víru ve výkupní hodnotu Ježíšovy prolité krve, díky které jim hříchy mohou být odpuštěny. * (1. Jana 1:7, 9) Takoví lidé budou mít užitek z toho největšího projevu Boží lásky, o kterém se píše u Jana 3:16: „Bůh . . . tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“

Pro poslušné lidi Bůh udělá něco opravdu úžasného. V nových podmínkách, které brzy nastolí, postupně odstraní veškeré stopy hříchu a přivede lidstvo k dokonalosti. Lidé nakonec získají před Bohem spravedlivé postavení. (Izajáš 26:9; 2. Petra 3:13) Pod vládou Božího království bude poslušné lidstvo „osvobozeno ze zotročení porušeností“ a hřích už nikoho nebude podněcovat, aby jednal nepoctivě. (Římanům 8:20–22)

Vliv špatné společnosti, ve které žijeme

Mnozí dnes zcela vědomě poškozují druhé. Žijí na úkor prostých a chudých a jejich jednání podněcuje další, aby také jednali nepoctivě. Bible takové lidi vybízí: „Ať ničema opustí svou cestu a muž, který škodí, své myšlenky.“ Dále slibuje, že když se zkorumpovaní lidé obrátí, Bůh jim „ve velkém měřítku odpustí“. (Izajáš 55:7)

Pokud však někdo bude tvrdohlavě odmítat se změnit, Bůh nebude mít jinou možnost než takového člověka odstranit. Díky Božímu království se splní tento biblický slib: „Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty . . . Až budou odříznuti ničemní, uvidíš to.“ * (Žalm 37:34) Až ze světa zmizí nenapravitelní ničemové, spravedliví Boží služebníci se už nikdy nestanou obětí korupce.

Vliv Satana Ďábla

Tím nejzatvrzelejším hříšníkem je Satan Ďábel. Jehova mu však naštěstí brzy zabrání, aby dále působil na lidstvo. Nakonec ho úplně zničí, takže tento zlomyslný netvor už nikdy nebude ovlivňovat lidi, aby jednali nepoctivě.

To, že Bůh odstraní veškeré příčiny korupce, může působit jen jako naivní přání. Možná si říkáte, zda je Bůh opravdu schopen takovou změnu nastolit. A pokud ano, proč to už dávno neudělal. To jsou dobré otázky a Bible na ně dává uspokojivé odpovědi. * Vybízíme vás, abyste osobně prozkoumali, co Bible říká o blízké budoucnosti, kdy korupce navždy zmizí.

^ 8. odst. O výkupní hodnotě Ježíšovy smrti se více dozvíte z 5. kapitoly knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 12. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.