Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Korupce — Celosvětový problém

Korupce — Celosvětový problém

„Naše firma poskytuje služby místnímu úřadu. Často musíme čekat dva nebo tři měsíce, než dostaneme zaplaceno. Nedávno mi ale zavolal jeden úředník a nabídl mi, že platby urychlí, pokud z toho bude mít nějakou ‚provizi‘.“ JOHN *

STALI jste se někdy obětí korupce? Možná ne takového druhu, o jakém byla zmínka výše, ale téměř jistě jste už pocítili důsledky nějakého korupčního jednání.

V Indexu vnímání korupce *, který v roce 2011 sestavila organizace Transparency International (TI), „drtivá většina ze 183 států a území se na stupnici od 0 (vysoká míra korupce) do 10 (téměř bez korupce) pohybovala pod stupněm 5“. Už výroční zpráva TI z roku 2009 poukázala na všudypřítomný problém korupce a uvedla: „Je jasné, že žádná oblast na světě není vůči korupci imunní.“

„Korupce je zneužití svěřené moci za účelem osobního zisku. Škodí každému, jehož život, živobytí a spokojenost závisí na poctivosti lidí v odpovědném postavení.“ TRANSPARENCY INTERNATIONAL

V některých případech může mít korupce katastrofální následky. Například časopis Time uvedl, že „korupce a nedbalost“ byly alespoň zčásti příčinou obrovského počtu obětí  silného zemětřesení, které zasáhlo v roce 2010 Haiti. V článku bylo dále napsáno: „Budovy se stavěly za nedostatečné, pokud vůbec nějaké, spolupráce odborníků a za neustálého podplácení nezodpovědných státních úředníků.“

Podaří se někdy mor v podobě korupce natrvalo vymýtit? Nejdříve musíme pochopit tři základní příčiny korupce. Jsou rozebrány v následujícím článku.

^ 2. odst. Jméno bylo změněno.

^ 4. odst. „Index vnímání korupce řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru.“ (Transparency International)