Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Je to Boží trest?

Je to Boží trest?

„Myslím, že je to Boží trest, ale i přesto je mi obětí katastrofy líto,“ řekl jeden přední japonský politik potom, co byla jeho země v březnu 2011 zasažena zemětřesením o síle devíti stupňů Richterovy škály a následně vlnou tsunami.

Příčinou zemětřesení, které v lednu 2010 postihlo Haiti a při kterém zahynulo více než 220 000 lidí, bylo podle jistého významného televizního kazatele to, že Haiťané „uzavřeli pakt s ďáblem“. Prohlásil, že se potřebují „obrátit k Bohu“.

„Bůh chce probudit naše otupené a necitlivé svědomí,“ řekl jeden katolický kněz, když v Manile na Filipínách zemřelo 79 lidí v davové tlačenici. Místní noviny uvedly, že „21 procent dospělých věří, že sesuvy půdy, tajfuny a jiné katastrofy, které tak často sužují [Filipíny], jsou projevem Božího hněvu“.

NÁZOR, že Bůh působí pohromy, aby potrestal špatné lidi, není ničím novým. Například když v roce 1755 zahynulo v Lisabonu následkem zemětřesení, požáru a tsunami asi 60 000 lidí, známý filozof Voltaire vznesl otázku: „Skýtal snad Lisabon, jenž už není, víc neřestí než Paříž tonoucí v rozkoších?“ Miliony lidí si skutečně až dodnes myslí, že přírodní katastrofy jsou trestem od Boha. V mnoha zemích se o takových neštěstích mluví jako o Božích činech.

Vznikají tedy otázky: Opravdu Bůh trestá lidi tím, že na ně sesílá přírodní katastrofy? Má na svědomí všechny ty pohromy, k nimž v poslední době dochází?

Ti, kdo svalují vinu na Boha, se někdy odvolávají na biblické zprávy o tom, jak Bůh zničil lidi použitím přírodních sil. (1. Mojžíšova 7:17–22; 18:20; 19:24, 25; 4. Mojžíšova 16:31–35) Když však tyto události více prozkoumáme, zjistíme, že se od přírodních katastrof vždy liší ve třech ohledech. Za prvé, Bůh lidi předem varoval. Za druhé, na rozdíl od dnešních pohrom, které zabíjejí dobré i špatné lidi, rozsudek od Boha postihl jen nenapravitelné ničemy nebo ty, kdo odmítali naslouchat varování. A za třetí, dobrým lidem Bůh umožnil, aby se zachránili. (1. Mojžíšova 7:1, 23; 19:15–17; 4. Mojžíšova 16:23–27)

Není tedy žádný důvod se domnívat, že za tou spoustou katastrof, které postihují miliony lidí, stojí Bůh. Proč jich ale stále přibývá? Jak se na ně připravit a jak se vyrovnat s následky? A přijde někdy doba, kdy žádné katastrofy nebudou? Odpovědi na tyto otázky najdete v následujících článcích.