Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

  Praktické rady pro rodinný život

Jako pár rozvíjejte duchovní smýšlení

Jako pár rozvíjejte duchovní smýšlení

Frederick: * „Když jsme se vzali, trval jsem na tom, že budeme s manželkou studovat Bibli společně. Chtěl jsem, aby se při studiu soustředila. Ale Leanne jako by nevydržela chvíli v klidu sedět. A když jsem jí pokládal otázky, odpovídala na ně jedním slovem. Takhle jsem si naše studium nepředstavoval.“

Leanne: „Když jsem si brala Fredericka, bylo mi osmnáct. Pravidelně jsme spolu studovali Bibli, ale Frederick využíval každé studium k tomu, aby poukazoval na mé nedostatky a na to, v čem bych se jako manželka měla zlepšit. Byla jsem z toho znechucená a zraňovalo mě to.“

CO MYSLÍTE, v čem byl u Fredericka a Leanne problém? Měli dobré úmysly. Oba milovali Boha. A oba byli přesvědčení, že potřebují studovat Bibli společně. Ale studium, které je mělo sjednocovat, mělo přesně opačný efekt. Zabývali se sice společně duchovními myšlenkami, ale jako pár nerozvíjeli duchovní smýšlení.

Co je duchovní smýšlení? Proč by se manželské páry měly snažit ho rozvíjet? S jakými problémy se při tom mohou potýkat a jak je mohou překonat?

Co je duchovní smýšlení?

V Bibli pojem „duchovní smýšlení“ označuje určitý postoj nebo přístup k životu. (Juda 18, 19) Například biblický pisatel Pavel srovnává postoj duchovního člověka a člověka, který uvažuje tělesně. Ukazuje, že lidé s tělesnými sklony se zaměřují spíš na sebe než na druhé. Místo aby se snažili žít podle Božích měřítek, dělají to, co je správné v jejich vlastních očích. (1. Korinťanům 2:14; Galaťanům 5:19, 20)

Naproti tomu lidé s duchovním postojem Boží měřítka oceňují. Pokládají Jehovu Boha za svého přítele a chtějí napodobovat jeho  osobnost. (Efezanům 5:1) Proto s druhými lidmi jednají laskavě a mírně. (2. Mojžíšova 34:6) Boha poslouchají i tehdy, když to pro ně není v tu chvíli výhodné. (Žalm 15:1, 4) Darren, který žije v Kanadě a je ženatý už 35 let, říká: „Rozumím tomu tak, že duchovní člověk stále přemýšlí, jaký vliv mají jeho slova a skutky na jeho přátelství s Bohem.“ Darrenova manželka Jane dodává: „Myslím, že duchovně smýšlející žena usiluje každý den o to, aby součástí její osobnosti bylo ovoce Božího ducha.“ (Galaťanům 5:22, 23)

Rozvíjet duchovní smýšlení by samozřejmě měli i ti, kdo nejsou v manželství. Bible ukazuje, že učit se o Bohu a napodobovat ho je odpovědností každého člověka. (Skutky 17:26, 27)

Proč rozvíjet duchovní smýšlení jako pár?

Proč byste měli na svém duchovním smýšlení pracovat jako pár? Znázorněme si to: Dva zahradníci společně vlastní pozemek a chtějí na něm pěstovat zeleninu. Jeden se rozhodne zasadit semena rostlin v určitém ročním období, zatímco druhý by to udělal později. Jeden chce používat nějaký druh hnojiva, ale druhý s tím nesouhlasí, protože podle něj to rostliny nepotřebují. První zahradník je rozhodnutý pracovat každý den, ale druhý zahradu raději jen pozoruje, spíš než aby něco dělal. Na takové zahradě nějaká zelenina vyrůst může, ale nebude jí tolik, jako kdyby se oba zahradníci domluvili, co budou dělat, a pak na tom společně pracovali.

Manžel a manželka jsou jako tito zahradníci. Jejich vztah se může zlepšovat, i když duchovní smýšlení rozvíjí jenom jeden z nich. (1. Petra 3:1, 2) Avšak daleko lepších výsledků dosáhnou, když se oba shodnou na tom, že budou žít podle Božích měřítek, a ve službě Bohu se pak budou podporovat. Moudrý král Šalomoun řekl: „Dva jsou lepší než jeden, protože mají dobrou odměnu za svou tvrdou práci. Vždyť kdyby snad jeden z nich upadl, druhý může svého společníka pozvednout.“ (Kazatel 4:9, 10)

Pravděpodobně si přejete rozvíjet duchovní smýšlení společně. Ale stejně jako při pěstování zeleniny pouhé přání nestačí. Zamysleme se nyní nad dvěma problémy, se kterými se můžete setkat, a nad jejich možným řešením.

1. PROBLÉM: Nemáme na to čas.

„Manžel mě vyzvedává z práce v sedm hodin večer,“ říká Sue, která je vdaná teprve krátce. „Když se dostaneme domů, čekají na nás všechny domácí práce. Nastává pak boj mezi myslí a tělem: mysl nám říká, že potřebujeme společné studium, ale tělo se dožaduje odpočinku.“

Možné řešení: Buďte přizpůsobiví a spolupracujte. Sue pokračuje: „S manželem jsme se rozhodli vstávat o něco dřív, abychom si mohli společně přečíst a rozebrat nějaký úsek z Bible ještě před tím, než půjdeme do práce. Manžel mi také pomáhá s některými pracemi, abychom spolu mohli trávit víc času.“ Stojí takové úsilí za to? Její manžel Ed říká: „Zjistil jsem, že když se Sue pravidelně mluvíme o duchovních věcech, lépe se vyrovnáváme s problémy a máme větší klid mysli.“

Kromě společných rozhovorů je také důležité, abyste se spolu každý den chvíli modlili. V čem vám to může pomoci? Ryan, který je ženatý 16 let, říká: „Nedávno jsme s manželkou prožívali v našem vztahu krizi. Ale udělali jsme si každý večer čas na společnou modlitbu, ve které jsme se s našimi starostmi svěřovali Bohu. Pomohlo nám to naše problémy vyřešit a mít zase šťastné manželství.“

VYZKOUŠEJTE: Vyhraďte si na konci každého dne několik minut na to, abyste si  popovídali o něčem dobrém, co jste společně zažili a za co můžete Bohu poděkovat. Mluvte také o svých problémech, zvláště o těch, ve kterých potřebujete Boží podporu. Dejte si ale pozor, abyste v těchto chvílích nevypočítávali chyby svého partnera. Když se potom budete spolu modlit, zmiňujte se pouze o věcech, na kterých můžete pracovat společně. Další den v souladu se svými modlitbami jednejte.

2. PROBLÉM: Máme rozdílné schopnosti.

„Nikdy jsem nepatřil k těm, co si rádi sednou a čtou,“ říká Tony. Jeho manželka Natalie je jiná: „Miluju čtení a o tom, co jsem přečetla, si pak ráda povídám. Někdy mám pocit, že když s Tonym mluvíme o myšlenkách z biblických publikací, trochu ho děsím.“

Možné řešení: Nebuďte soutěživí ani kritičtí, ale navzájem se podporujte. Pochvala a povzbuzení mohou vašemu partnerovi pomoci, aby vytrval. Tony vysvětluje: „Nadšení, se kterým má žena rozebírá biblické náměty, mě občas odrazovalo a moc se mi do takových rozhovorů nechtělo. Natalie mě však velmi podporuje. Nyní se o duchovních věcech bavíme pravidelně a zjistil jsem, že se nemusím ničeho bát. Takové rozhovory jsou teď pro mě příjemné. Díky nim je u nás doma větší pohoda.“

Mnohé páry zjistily, že se jejich manželství zlepšuje, když si vyhradí pravidelně každý týden čas na to, aby četly a studovaly Bibli společně. Je však důležité, abyste biblické rady uplatňovali na sebe, ne na svého partnera. (Galaťanům 6:4) Své manželské neshody řešte jindy. Proč?

Představte si, že sedíte s rodinou u jídla. Napadlo by vás ošetřovat někomu v tu chvíli hnisající ránu? Pravděpodobně ne. Nechtěli byste tím druhým zkazit chuť. Ježíš přirovnal k jídlu poznávání a konání Boží vůle. (Matouš 4:4; Jan 4:34) Pokud mluvíte o citlivých záležitostech pokaždé, když otevřete Bibli, může to vést k tomu, že váš partner ztratí k biblickým rozhovorům chuť. Své neshody samozřejmě řešit musíte, ale zabývejte se jimi v jinou dobu, kterou si pro to vyhradíte. (Přísloví 10:19; 15:23)

VYZKOUŠEJTE: Napište si dvě nebo tři vlastnosti, kterých si na svém partnerovi ceníte nejvíc. Až budete příště rozebírat duchovní myšlenky, které s těmito vlastnostmi souvisí, řekněte mu, jak jste rádi, že je projevuje.

Sklidíte, co zasejete

Pokud budete jako pár zasévat neboli rozvíjet duchovní smýšlení, časem sklidíte ve svém manželství víc spokojenosti. Boží Slovo ujišťuje, že „cokoli člověk rozsévá, to také sklidí“. (Galaťanům 6:7)

Frederick a Leanne, které jsme citovali v úvodu článku, si pravdivost této zásady sami ověřili. Nyní jsou svoji už 45 let a vědí, že se vyplatí vytrvat. Frederick vzpomíná: „Měl jsem ve zvyku obviňovat manželku z toho, že se mnou nekomunikuje. Časem jsem však pochopil, že aby se situace zlepšila, musím pro to něco udělat i já.“ Leanne říká: „V náročných dobách nám velmi pomohla naše láska k Jehovovi Bohu. Celé ty roky jsme pravidelně studovali a společně se modlili. Když vidím, jak se Frederick snaží zlepšovat v projevování křesťanských vlastností, je pro mě snazší ho milovat.“

^ 3. odst. Jména byla změněna.

K ZAMYŠLENÍ

  • Kdy jsme se naposledy společně modlili?
  • Co mohu udělat pro to, aby se mnou partner ochotněji mluvil o duchovních věcech?