Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 Praktické rady pro rodinný život

Hospodaření s penězi

Hospodaření s penězi

On: „Myslím, že moje manželka, Laura, * utrácí peníze za zbytečnosti — alespoň podle mě to jsou věci, které nepotřebujeme. A připadá mi, že vůbec neumí šetřit. Když pak máme nečekané výdaje, je problém. Často jí říkám, že jakmile má u sebe peníze, všechny je utratí.“

Ona: „Možná neumím moc šetřit, ale manžel nemá ponětí, co to všechno stojí — jídlo, věci do bytu a různé výdaje na domácnost. Já přece nejlíp vím, co potřebujeme, a tak to koupím, i když se to zase neobejde bez řečí.“

MLUVIT o penězích, aniž by rozhovor byl plný negativních emocí, může být pro manžela a manželku velmi těžké. Není tedy divu, že peníze bývají nejčastější příčinou rodinných hádek.

Může se stát, že manželské páry, které nemají na peníze vyrovnaný názor, zažívají stres, mívají spory a citově, a dokonce i duchovně strádají. (1. Timoteovi 6:9, 10) Rodiče, kteří o penězích nedokáží mluvit a moudře s nimi hospodařit, možná musí víc vydělávat, a tudíž pracovat více hodin, a tak jeden druhého i své děti připravují o citovou a duchovní podporu. A navíc, nerozumně zacházet s penězi se od nich naučí i jejich děti.

„Peníze jsou pro ochranu,“ říká Bible. (Kazatel 7:12) K tomu, aby ve vašem manželství a rodině peníze sloužily pro ochranu, je však zapotřebí naučit se, jak je mít pod kontrolou a jak o nich mluvit se svým manželským partnerem. * Rozhovory o penězích tedy vůbec nemusí být sporem, ale naopak mohou pouto mezi manželi posilovat.

Proč jsou tedy peníze příčinou tolika manželských problémů? A jaké praktické kroky můžete udělat, aby rozhovory o penězích byly konstruktivní a nekončily hádkou?

Co bývá příčinou neshod

Příčinou neshod kvůli penězům často nejsou peníze jako takové, ale je to nedůvěra a obavy. Například manžel, který chce, aby mu manželka předložila vyúčtování do poslední koruny, jí tím vlastně vyjadřuje nedůvěru, že nedokáže dobře hospodařit. A manželka, která si stěžuje, že manžel málo šetří, vlastně vyjadřuje obavy, že by se v budoucnosti mohli nečekaně dostat do finančních problémů.

Další příčinou nedorozumění mezi manželi může být to, že každý pochází z jiného prostředí. „Moje manželka je z rodiny, kde se s penězi hospodařilo dobře,“ říká Matthew, který je ženatý osm let. „Kvůli penězům nemívá takový stres jako já. Ale můj otec byl alkoholik a silný kuřák a býval dlouhou dobu   bez práce. Často jsme neměli ani ty základní věci, a proto mám pořád strach, abychom se nezadlužili. A tak když s manželkou řešíme otázku peněz, chovám se někdy nerozumně.“ Ať už je tedy příčina napětí jakákoli, co můžete udělat, aby rozhovory o penězích vaše manželství neoslabovaly, ale naopak upevňovaly?

Co je pro tebe důležitější — peníze, nebo vaše manželství?

Čtyři klíče k úspěchu

Bible není finanční příručkou, ale obsahuje praktickou moudrost, která manželskému páru může pomoci vyhnout se problémům souvisejícím s penězi. Co kdybyste se zamysleli nad jejími radami a zkusili uplatnit následující návrhy?

1. Naučte se o penězích mluvit klidně.

„U těch, kdo se spolu radí, je moudrost.“ (Přísloví 13:10) Možná pocházíte z rodiny, kde nebylo zvykem se o penězích s někým radit, a s manželským partnerem už vůbec ne. I přesto je moudré, abyste se o tomto důležitém námětu naučili mluvit. Proč byste svému manželskému partnerovi například neřekli, jaký postoj k penězům měli vaši rodiče a jaký vliv to mohlo mít na vás? Snažte se také porozumět tomu, jak prostředí, v němž vyrůstal váš partner, ovlivnilo jeho názory.

O penězích můžete mluvit dřív, než vznikne nějaký problém. Jeden pisatel Bible se zeptal: „Budou dva kráčet spolu, pokud si nedali schůzku?“ (Amos 3:3) Jak můžete tuto zásadu uplatnit? Jestliže si na rozhovor o financích vyhradíte čas, bude méně pravděpodobné, že z nedorozumění mezi vámi vznikne spor.

VYZKOUŠEJTE: Stanovte si dobu, kdy budete pravidelně mluvit o rodinných financích. Může to být například každý první den v měsíci nebo první den v týdnu. Rozhovor by měl být krátký, možná by nemusel trvat ani čtvrt hodiny. Zvolte takový čas, kdy pravděpodobně budete oba odpočinutí. Dohodněte se, kdy o penězích mluvit nebudete, například při jídle nebo když trávíte volný čas s dětmi.

2. Dohodněte se, jak se budete dívat na váš příjem.

„Poskytujte vedení v projevování vzájemné úcty.“ (Římanům 12:10) Pokud váš manželský partner nevydělává, úctu mu můžete dávat najevo tím, že svůj příjem nebudete považovat za své osobní peníze, ale za prostředky celé rodiny. (1. Timoteovi 5:8)

Pokud vyděláváte oba, můžete jeden druhému projevovat úctu tím, že svůj příjem a větší výdaje nebudete tajit. Jestliže něco z toho svému partnerovi zamlčíte, může se stát, že podkopete vzájemnou důvěru, a váš vztah tím utrpí. Nemusíte se s partnerem radit o každé koruně, kterou chcete utratit. Pokud si však o větších výdajích spolu popovídáte, ukážete tím, že si názoru toho druhého vážíte.

VYZKOUŠEJTE: Domluvte se na částce, kterou může každý z vás utratit, aniž by o tom musel říct tomu druhému, ať už je to 200 korun, 2 000 korun nebo jiná částka. Pokud chcete utratit víc, vždycky se o tom spolu poraďte.

3. Udělejte si rozpočet.

„Plány pracovitých vedou k zisku.“ (Přísloví 21:5, Bible21) Jedním ze způsobů, jak plánovat do budoucnosti a vyhnout se tomu, že by vaše pilná práce vyšla nadarmo, je vytvořit rodinný rozpočet. Nina, která je vdaná pět let, říká: „Když člověk své příjmy a výdaje vidí na papíře, skutečně mu to otevře oči. Proti faktům je těžké argumentovat.“

Systém rozpočtu nemusí být složitý. Darren, který je ženatý 26 let a je otcem dvou synů, říká: „Zpočátku jsme používali obálkovou metodu. Po výplatě jsme peníze rozdělili do různých obálek. Měli jsme například obálku na jídlo, na zábavu, a dokonce i na holiče.  Když nám v jedné peníze došly, půjčili jsme si z jiné, ale vždycky jsme pamatovali na to, abychom je tam co nejdřív vrátili.“ Pokud málokdy platíte v hotovosti, ale používáte platební kartu nebo internetové bankovnictví, jsou rozpočet a evidence výdajů zvlášť důležité.

VYZKOUŠEJTE: Napište si všechny stálé výdaje. Domluvte se na tom, jaké procento příjmu budete chtít šetřit. Dále si vytvořte seznam výdajů, které se mění, například výdaje na jídlo, elektřinu a telefon. Po několik měsíců si potom zaznamenávejte všechny skutečné výdaje. Pokud zjistíte, že byste se mohli zadlužit, svůj životní styl upravte.

4. Domluvte se, co si kdo vezme na starost.

„Dva jsou lepší než jeden, protože společně udělají víc.“ (Kazatel 4:9, 10, New Century Version) V některých rodinách se o finance stará manžel. V jiných tuto odpovědnost dobře zvládá manželka. (Přísloví 31:10–28) Mnoho manželských párů ji však sdílí společně. „Manželka má na starost platby a menší výdaje,“ říká Mario, který je ženatý 21 let. „Já se starám o daně, smlouvy a nájem. Jeden druhého informujeme a pracujeme jako tým.“ Ať už to děláte jakkoli, nejdůležitější je spolupráce.

VYZKOUŠEJTE: Vezměte v úvahu silné a slabé stránky každého z vás, a domluvte se, kdo bude za co odpovídat. Po několika měsících posuďte, jak se to osvědčilo. Buďte ochotni udělat změny. Práci toho druhého, jako je například placení účtů nebo nakupování, více oceníte, když se rozhodnete čas od času si role vyměnit.

Co vaše rozhovory o penězích vlastně prozrazují

Rozhovory o penězích nemusí vaši lásku dusit. Leah, která je vdaná pět let, to potvrzuje: „S manželem jsme se naučili o penězích mluvit upřímně a otevřeně. Díky tomu jsme teď dobrý tým a naše láska se prohloubila.“

Když spolu manželé mluví o tom, jak chtějí peníze utratit, sdílejí tím své touhy a přání a dávají tak najevo, že manželský závazek berou vážně. Když se spolu radí o větších výdajích, projevují tím úctu k názorům a pocitům toho druhého. Když jeden druhému dává volnost v tom, za co určitou částku utratí, je to projev vzájemné důvěry. To jsou důležité aspekty opravdu láskyplného vztahu. Takový vztah má bezesporu větší hodnotu než pouhé peníze. Tak proč se kvůli nim hádat?

^ 3. odst. Jména byla změněna.

^ 7. odst. V Bibli je napsáno, že „manžel je hlavou své manželky“, takže nese hlavní odpovědnost za to, na co se v rodině peníze vynakládají, a má povinnost jednat s manželkou láskyplně a nesobecky. (Efezanům 5:23, 25)

K ZAMYŠLENÍ

  • Kdy jsme si naposled o penězích v klidu popovídali?
  • Jak mohu svými slovy a skutky dávat najevo ocenění za finanční podporu, kterou rodině poskytuje můj manželský partner?