Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná vydání Strážné věže pozorně? Dokázal bys odpovědět na následující otázky?

Například které věci přestanou existovat, až přijde konec?

Jsou to například nefunkční lidské vlády, války, bezpráví, náboženství, která zradila Boha a zklamala lidi, a také zlí lidé. (5/1, strany 3–5)

Kdo je Gog z Magogu, o kterém se mluví v knize Ezekiel?

Zdá se, že jméno Gog z Magogu neoznačuje Satana, ale koalici národů, která se po vypuknutí velkého soužení pokusí vyhladit Boží lid. (5/15, strany 29, 30)

Kterých šest vlastností člověku pomůže, aby dokázal stárnout důstojně?

Bible nám radí, abychom byli 1. skromní, 2. rozumní, 3. pozitivní, 4. štědří, 5. přátelští a 6. vděční. Když člověk tyto vlastnosti projevuje, pomáhá mu to stárnout důstojně. (6/1, strany 8–10)

Například ze kterých Ježíšových zázraků byla patrná jeho štědrost?

Na svatbě v Káně Ježíš proměnil téměř 400 litrů vody ve víno. Jindy zázračně nasytil přes 5 000 lidí. (Mat. 14:14–21; Jan 2:6–11) V obou případech napodoboval štědrost svého Otce. (6/15, strany 4, 5)

Jak víme, že i když jsme nedokonalí, můžeme mít Boží schválení?

Job, Lot, David i další Boží služebníci dělali chyby. Chtěli ale sloužit Bohu, litovali svých selhání a udělali potřebné změny. Měli proto Boží schválení – a to můžeme získat i my. (7/1, strany 12, 13)

Zahynou při zničení Velkého Babylónu všichni jeho členové?

Zřejmě ne. Zecharjáš 13:4–6 naznačuje, že i někteří bývalí duchovní se budou tvářit jako ateisté a tvrdit, že k žádnému náboženství nikdy nepatřili. (7/15, strany 15, 16)

Proč Barak řekl, že vytáhne do bitvy, jedině pokud s ním půjde Debora?

Nebyl to projev nedostatku víry. Barak neprosil Boha o víc zbraní, ale chtěl s sebou mít někoho, kdo zastupuje Jehovu a posílí jeho i vojáky. (Soud. 4:6–8; 5:7) (8/1, strana 13)

O čem můžeme rozjímat?

Například o tom, co Jehova stvořil, o hodnotě jeho Slova, o tom, jak velkým darem je modlitba, a o výkupném. (8/15, strany 10–13)

Jak můžeme dát v otázce chození najevo, že se chceme vyhýbat špatné společnosti?

K lidem, kteří nesdílí naši víru, chceme být laskaví. Kdybychom ale začali chodit s někým, kdo se nezasvětil Jehovovi a neřídí se jeho zákony, jednali bychom v rozporu s Božím pokynem. (1. Kor. 15:33) (8/15, strana 25)

V jaké situaci Petr začal ztrácet víru a díky čemu ji zase získal?

Apoštol Petr dokázal díky svojí víře jít po vodě k Ježíšovi. (Mat. 14:24–32) Při pohledu na prudkou bouři ale dostal strach. Potom se znovu zaměřil na Ježíše a nechal si od něj pomoct. (9/15, strany 16, 17)

Proč si obyvatelé Malty mysleli, že apoštol Pavel je vrah, jak se to píše ve Skutcích 28:4?

Když Pavla uštkla zmije, možná došli k mylnému závěru, že ho potrestala bohyně spravedlnosti Diké. (10/1, strana 9)

Co se můžeme naučit ze situace, kdy se Marta nechala rozptýlit mnoha povinnostmi?

Když se Marta zabrala do přípravy složitého jídla, Ježíš řekl, že její sestra, která mu pozorně naslouchala, si vybrala lépe. Musíme si dávat pozor, aby méně důležité věci nezasahovaly do našich duchovních činností. (10/15, strany 18–20)