STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Listopad 2015

V tomto čísle jsou studijní články pro období od 28. prosince 2015 do 31. ledna 2016.

Veď svoje malé děti ke službě Jehovovi

Ježíš při svém vyučování projevoval vlastnosti, které ti můžou pomoct dobře vychovat své děti.

Veď svoje dospívající děti ke službě Jehovovi

Jak můžeš svému dítěti pomoct, aby v dospívání dělalo duchovní pokroky?

Otázky čtenářů

Jaké máme důkazy, že starověké Jericho bylo dobyto bez dlouhého obléhání?

Buďme vděční za Jehovovu štědrost

Bible ukazuje, s jakou pohnutkou bychom měli dávat svůj čas, energii a prostředky.

Jehova je Bohem lásky

Jak Jehova projevuje lásku k lidem?

Miluješ „svého bližního jako sám sebe“?

Tento Ježíšův pokyn můžeme uplatnit v manželství, ve sboru i ve službě.

Sto let služby pod vládou Božího království

Jaké nástroje a metody jsme používali při kázání a jaké jsme dostávali školení?

Z NAŠEHO ARCHIVU

Nic pod sluncem je nezastavilo

Celodobí služebníci ve Francii ve 30. letech byli příkladem vytrvalosti a horlivosti.