Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Přemýšlej o důkazech, že tě Jehova miluje

Přemýšlej o důkazech, že tě Jehova miluje

„Budu rozjímat o vší tvé činnosti.“ (ŽALM 77:12)

PÍSNĚ: 18, 61

1., 2. a) Co je pro tebe důkazem Jehovovy lásky? b) S jakou potřebou jsme byli stvořeni?

CO JE pro tebe důkazem, že nás Jehova miluje? Sestra jménem Taylene cítila Jehovovu lásku z hřejivých slov bratrů a sester, kteří ji léta jemně vybízeli, aby na sebe nebyla příliš náročná. Říká: „Kdyby mě Jehova nemiloval, nedával by mi ty rady tak vytrvale.“ Brigitte, které zemřel manžel, a ona zůstala sama s dvěma dětmi, říká: „Vychovat děti ve světě, kterému vládne Satan, je jedna z nejtěžších věcí, zvlášť v neúplné rodině. Ale nikdy jsem nepochybovala, že mě Jehova miluje, protože při mně stál v každém trápení a nikdy nedovolil, aby toho na mě bylo víc, než kolik můžu snést.“ (1. Kor. 10:13) Sandra bojuje s nevyléčitelnou nemocí. Na sjezdu si s ní moc hezky popovídala manželka jednoho známého bratra. „I když jsme se předtím osobně neznali, její upřímný zájem nám udělal velkou radost,“ říká Sandřin manžel. „I z takových malých projevů lásky našich spoluvěřících cítíme lásku, kterou k nám má Jehova.“

 2 Každý člověk potřebuje milovat a být milován. Jehova nás tak stvořil. Když se necítíme milováni, strádáme. Takové pocity na nás někdy mohou dolehnout v důsledku nečekané tragédie, zklamání, vážné nemoci, finančních problémů nebo kvůli špatným reakcím lidí ve službě. Pokud někdy začneme mít dojem, že nás Jehova už nemá rád, měli bychom si připomenout, že jsme pro něho drahocenní a že nás jakoby drží za ruku a pomáhá nám. Dokud jsme mu věrní, nikdy na nás nezapomene. (Iz. 41:13; 49:15)

3. Co nám pomůže si uvědomit, že nás Jehova miluje?

3 Tak jako Taylene, Brigitte a Sandra si i my můžeme být jistí, že Jehova při nás stojí. (Žalm 118:6, 7) Tento článek ukazuje, jak můžeme Jehovovu lásku cítit z věcí, které stvořil, z Bible, z toho, že se k němu můžeme modlit, a z výkupného. Pomůže nám to, abychom si ještě víc vážili jeho neselhávající lásky. (Přečti Žalm 77:11, 12.)

PŘEMÝŠLEJ O TOM, CO JEHOVA STVOŘIL

4. Proč je dobré přemýšlet o tom, co Jehova stvořil?

4 Když se zamyslíš nad věcmi, které nás v přírodě obklopují, cítíš, s jakou láskou je Bůh vytvořil? Byla to právě láska, co Jehovu podnítilo, aby začal tvořit. (Řím. 1:20) Zemi pro nás stvořil nejen jako bezpečný domov, ale jako místo plné fascinujících věcí, kde je radost žít. Abychom přežili, potřebujeme jíst. Ale díky Jehovovi máme tolik rozmanitých delikates, že jídlo není jenom nutnost, ale zážitek! (Kaz. 9:7) Catherine z Kanady velmi ráda pozoruje přírodu, a to zvlášť na jaře, kdy se všechno probouzí. Říká: „Je úžasné sledovat všechen ten život – jak jsou květiny naprogramované, aby začaly kvést, jak se ptáci vrací z teplých krajin a jak si i ten malý kolibřík vždycky najde cestu až ke krmítku u mého okna. Jehova nás opravdu musí milovat, když nás obklopil takovou nádherou.“ To, co Jehova stvořil, mu přináší radost. A přeje si, aby to přinášelo radost i nám. (Sk. 14:16, 17)

5. Z čeho je vidět, že nás Jehova stvořil s láskou?

5 K naší radosti ze života přispívají i schopnosti, které jsme dostali a díky kterým se můžeme věnovat smysluplné práci. (Kaz. 2:24) Jehova chtěl, aby lidé naplnili zemi, podmanili si ji a měli v podřízenosti všechna zvířata. (1. Mojž. 1:26–28) A především – obdařil nás krásnými vlastnostmi, jaké má on sám. (Ef. 5:1)

VAŽ SI BOŽÍHO SLOVA

6. Jak je Jehovova láska vidět z toho, že nám dal Bibli?

6 Zcela mimořádným projevem Jehovovy lásky je to, že nám dal Bibli. Díky ní ho můžeme poznávat a pochopit, jak jedná s lidmi. Dočteme se v ní například, jak jednal s Izraelity, kteří ho často neposlouchali. V Žalmu 78:38 se píše: „Byl . . . milosrdný; přikrýval provinění a nepůsobil zkázu. A mnohokrát obrátil zpět svůj hněv,  a nezburcoval všechen svůj vztek.“ Když budeš o tomto verši přemýšlet, může ti to pomoct, abys pochopil, jak moc tě Jehova miluje a jak mu na tobě záleží. (Přečti 1. Petra 5:6, 7.)

7. Proč bychom si Bible měli hluboce vážit?

7 Bible bychom si měli vážit proto, že k nám skrze ni Jehova promlouvá. Aby se mezi rodičem a dítětem vytvořilo pouto plné lásky a důvěry, je zapotřebí dobrá komunikace. Jehova je náš milující Otec. A přestože jsme ho nikdy neviděli ani neslyšeli, promlouvá k nám na stránkách Bible. Je třeba, abychom mu naslouchali. (Iz. 30:20, 21) Když pozorně čteme Bibli, poznáváme tak Jehovu a posilujeme svou důvěru, že nás bude chránit a vést. (Přečti Žalm 19:7–11; Přísloví 1:33.)

Jehošafat sice musel být pokárán, ale Jehova v něm přesto viděl to dobré (8. a 9. odstavec)

8., 9. Jak se na nás Jehova dívá a ze kterého biblického příběhu je to patrné?

8 Jehova chce, abychom si byli jistí, že nás miluje a že vidí víc než naše chyby – že se zaměřuje na to dobré, co v nás je. (2. Par. 16:9) Je to vidět na příkladu krále Jehošafata. Ten jednou souhlasil, že se s izraelským králem Achabem zúčastní válečného tažení, jehož cílem bylo získat od Syřanů zpět město Ramot-gilead. Čtyři sta falešných proroků sice Achaba ujišťovalo, že bude mít úspěch, ale Jehovův pravý prorok Mikajáš předpověděl jistou  porážku. Achab v bitvě padl a Jehošafat unikl smrti jen o vlásek. Když se vrátil do Jeruzaléma, prorok Jehu ho pokáral za to, že se s Achabem spojil. Také mu ale řekl: „Nicméně se u tebe nalezly dobré věci.“ (2. Par. 18:4, 5, 18–22, 33, 34; 19:1–3)

9 Na začátku své vlády nařídil Jehošafat knížatům, Levitům a kněžím, aby cestovali všemi judskými městy a vysvětlovali Jehovův zákon. Mělo to takový úspěch, že Jehovu začali uctívat i lidé z okolních národů. (2. Par. 17:3–10) Je pravda, že Jehošafatovo rozhodnutí podpořit Achaba bylo špatné. Ale Jehova pamatoval i na to dobré, co udělal. Tento biblický příběh je důkazem, že pokud Jehovovi sloužíme celým srdcem, miluje nás navzdory našim chybám.

UVĚDOMUJ SI HODNOTU MODLITBY

10., 11. a) Proč je modlitba tak vzácným darem od Jehovy? b) Jak může Jehova na naše modlitby odpovědět? (Viz úvodní obrázek.)

10 Dobrý táta věnuje svým dětem čas a naslouchá jim. Chce vědět, co je trápí a co prožívají, protože mu na nich záleží. Přesně takový je náš nebeský Otec, Jehova. To, že se k němu můžeme modlit, je pro nás velká čest.

11 Na Jehovu se můžeme obrátit kdykoli. Je náš přítel a je připravený nám naslouchat. Taylene říká: „Můžete s ním mluvit úplně o všem.“ Když se Jehovovi svěříme i s těmi nejniternějšími pocity, může nám odpovědět prostřednictvím Bible nebo článku v našem časopise. Může také podnítit někoho ze sboru, aby nás povzbudil. Jehova naslouchá našim snažným prosbám a rozumí nám, i když se zdá, že nás nikdo jiný nechápe. Jeho odpovědi na naše modlitby jsou nádherným projevem toho, že nás miluje.

12. Proč si modlitby zapsané v Bibli zaslouží náš zájem? Uveď příklad.

12 Hodně se můžeme naučit z modliteb zaznamenaných v Bibli. Co kdybyste si občas některou z nich rozebrali na rodinném uctívání? Když uvidíte, jak se věrní muži a ženy v minulosti svěřovali Bohu se svými pocity a myšlenkami, může to obohatit i vaše vlastní modlitby. Prostudujte si například, jak se Jonáš modlil v břiše velké ryby. (Jon. 1:17–2:10) Nebo si přečtěte Šalomounovu modlitbu, kterou pronesl při zasvěcení chrámu. (1. Král. 8:22–53) Přemýšlejte také o Ježíšově vzorové modlitbě. (Mat. 6:9–13) A především, pravidelně „dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu“, a „Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenkové síly“. Vaše vděčnost za Jehovovu lásku poroste. (Fil. 4:6, 7)

BUĎ VDĚČNÝ ZA VÝKUPNÉ

13. Jakou možnost máme díky výkupnému?

13 Jehova z lásky opatřil výkupné, „abychom . . . získali život“. (1. Jana 4:9) Apoštol Pavel o tomto jedinečném projevu Jehovovy lásky napsal: „Kristus . . . zemřel v ustanovený čas za bezbožné lidi . . . Stěží někdo totiž zemře za spravedlivého člověka; ano, za dobrého člověka se snad ještě někdo  odváží zemřít. Ale Bůh nám doporučuje svou vlastní lásku tím, že Kristus za nás zemřel, zatímco jsme byli ještě hříšníky.“ (Řím. 5:6–8) Výkupné je tím největším projevem Boží lásky k nám. Díky němu se můžeme stát Jehovovými přáteli.

14., 15. Co výkupné znamená a) pro pomazané křesťany? b) pro ty, kdo mají naději na věčný život na zemi?

14 Výkupné zároveň umožňuje malé skupině křesťanů, aby Boží lásku pociťovali ještě jiným způsobem. (Jan 1:12, 13; 3:5–7) Bůh je pomazal svatým duchem, a oni jsou teď „Boží děti“. (Řím. 8:15, 16) Proč o nich ale apoštol Pavel napsal, že je Bůh „posadil v nebeských místech ve spojení s Kristem Ježíšem“, když někteří z nich jsou stále ještě na zemi? (Ef. 2:6) Je to proto, že jim Jehova dal naději na věčný život v nebi. (Ef. 1:13, 14; Kol. 1:5)

15 I všichni ti, kdo nepatří mezi pomazané, se mohou stát Jehovovými přáteli, pokud projevují víru ve výkupné. V budoucnu je Bůh přijme za své děti a dá jim věčný život na zemi. Výkupné je tedy projevem lásky, kterou Jehova cítí k celému lidstvu. (Jan 3:16) Život v ráji bude nádherný. Buďme tedy Jehovovi za výkupné vděční – je to ten největší projev jeho lásky k nám.

OPĚTUJ JEHOVOVU LÁSKU

16. K čemu nás to podnítí, když budeme přemýšlet o různých projevech Jehovovy lásky?

16 Dokladů o tom, že nás Jehova miluje, je tolik, že je ani nedokážeme spočítat. Žalmista David zpíval: „Jak drahocenné jsou mi . . . tvé myšlenky! Bože, kolik jen čítá jejich veliká suma! Kdybych se je pokoušel spočítat, je jich dokonce víc než zrnek písku.“ (Žalm 139:17, 18) Když budeme přemýšlet o projevech Jehovovy lásky, podnítí nás to, abychom jeho lásku opětovali a dávali mu to nejlepší, co máme.

17., 18. Jak můžeme Jehovovi dávat najevo svoji lásku?

17 K tomu, abychom Jehovovi dali najevo svou lásku, máme spoustu příležitostí. Projevujeme ji třeba tím, že s radostí oznamujeme dobrou zprávu o Království. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Dokladem naší lásky k Jehovovi je také to, když zůstáváme věrní ve zkouškách. (Přečti Žalm 84:11; Jakuba 1:2–5.) Ať jsou naše zkoušky jakkoli náročné, můžeme si být jistí, že Bůh ví, co prožíváme, a že nám pomůže, protože jsme pro něho drahocenní. (Žalm 56:8)

18 Naše láska k Jehovovi se projeví i tím, že si vážíme věcí, kterými on dává najevo svou lásku k nám. Láska nás podněcuje, abychom přemýšleli o věcech, které stvořil. Vede nás k tomu, abychom pilně studovali Boží Slovo. A motivuje nás, abychom se mu svěřovali v modlitbách a uvažovali o výkupném, které opatřil. (1. Jana 2:1, 2) Když přemýšlíme o všech těch věcech, které od Jehovy máme, uvědomujeme si, jak nás má rád, a podněcuje nás to, abychom mu svou lásku projevovali i my.