Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Potřebuješ vytrvalost

Potřebuješ vytrvalost

KDYŽ se Anita * stala svědkem Jehovovým, její manžel se s tím odmítal smířit. „Bránil mi chodit na shromáždění, a dokonce mi zakazoval vyslovovat Boží jméno,“ říká. „Stačilo, když ho slyšel, a málem vyletěl z kůže.“

Kromě toho bylo pro Anitu hodně těžké učit o Jehovovi svoje děti. „Uctívat Jehovu bylo u nás doma zakázáno. S dětmi jsem mohla studovat jenom tajně a nesměla jsem je brát na shromáždění.“

Jak ukazuje příběh Anity, odpor ze strany rodiny může být velkou zkouškou věrnosti. Totéž se dá říct i o situaci, kdy křesťan trpí chronickými zdravotními problémy, zemře mu dítě či manželský partner nebo někdo z jeho rodiny odejde od Jehovy. Co mu může pomoct, aby zůstal Jehovovi věrný?

Co bys tváří v tvář takovým zkouškám dělal ty? Apoštol Pavel řekl: „Potřebujete . . . vytrvalost.“ (Hebr. 10:36) Co ti ale pomůže vytrvávat?

S DŮVĚROU SE MODLI K JEHOVOVI

Pokud chceme mít sílu bojovat se zkouškami, je velmi důležité se s důvěrou modlit. Potvrdit to může i Ana. Jedno pondělní odpoledne její rodinu zasáhla tragédie. Náhle jí zemřel manžel, se kterým žila 30 let. „Ten den odešel do práce a už se nikdy nevrátil,“ říká Ana. „Bylo mu teprve dvaapadesát.“

Jak to Ana zvládla? Částečně jí pomohlo to, že se musela vrátit do práce, která od ní vyžadovala plné soustředění. Ale i přesto pořád cítila bolest. Vypráví: „S Jehovou jsem mluvila úplně o všem a prosila jsem ho, aby mi pomohl se s tou hroznou ztrátou vyrovnat.“ Ana je přesvědčená, že ji Jehova vyslyšel. Říká: „Pokoj, který může dát jenom Bůh, zmírnil moji bolest a pomohl mi zůstat psychicky v pořádku. Nepochybuju, že Jehova mému manželovi život vrátí.“ (Fil. 4:6, 7)

Jehova naše modlitby slyší a slibuje, že nám dá všechno, co potřebujeme k tomu, abychom mu zůstali věrní. (Žalm 65:2) Jak na tebe tento slib působí? Posiluje tvoji víru, že i ty můžeš vytrvat?

ZÍSKÁVEJ SÍLU VE SBORU

Sílu od Jehovy můžeme načerpat i ve sboru. Když křesťané v Tesalonice zažívali kruté pronásledování, Pavel je vybízel: „Utěšujte . . . jeden druhého a jeden druhého budujte, právě jak to ostatně děláte.“ (1. Tes. 2:14; 5:11) Díky tomu, že drželi při sobě, měli se rádi a pomáhali si, dokázali toto náročné období překonat. Jejich vytrvalost je pro nás skvělým příkladem. V čem je můžeme napodobit?

Když se snažíme, abychom k sobě ve sboru měli stále blíž, přispíváme tím „k vzájemnému budování“. (Řím. 14:19) To je obzvlášť důležité, když přijdou těžkosti. Pavel zažil hodně zkoušek, ale Jehova mu dával sílu, aby vytrval. Občas k tomu použil bratry a sestry. Když jednou Pavel posílal sboru v Kolosech pozdravy od několika svých spolupracovníků, napsal o nich: „Právě ti se pro mne stali posilující pomocí.“ (Kol. 4:10, 11) Měli Pavla rádi, a když viděli, že je v nesnázích, přišli ho povzbudit a posílit. Možná jsi podobnou podporu a povzbuzení od členů svého sboru zažil i ty.

 VYUŽÍVEJ POMOC STARŠÍCH

Jehova zajistil, abychom ve sboru měli ještě jiný zdroj povzbuzení. Jsou to naši starší. Tito zkušení a duchovně smýšlející muži pro nás mohou být „jako úkryt před větrem a jako skrýš před dešťovou bouří, jako proudy vody v bezvodé krajině, jako stín mohutného skalního útesu ve vyčerpané zemi“. (Iz. 32:2) Tato slova jsou krásným ujištěním, že podpora ze strany starších nám pomůže vytrvat. Obracíš se na ně s důvěrou i ty?

Starší samozřejmě neumí dělat zázraky. Jsou stejně nedokonalí jako my. (Sk. 14:15) Když se ale za nás modlí, můžeme z toho mít velký užitek. (Jak. 5:14, 15) Jeden bratr z Itálie, který léta bojuje se svalovou dystrofií, říká: „Jejich láska a to, že mě často navštěvují, mi pomáhají vytrvat.“ Mohl bys pomoc starších využívat ještě víc?

PRAVIDELNĚ SE VĚNUJ DUCHOVNÍM VĚCEM

Pokud chceme vytrvat, musíme se taky pravidelně věnovat duchovním věcem. Potvrdit to může i 39letý John, kterému lékaři zjistili vzácnou formu rakoviny. Přiznává: „Připadalo mi to nespravedlivé. Byl jsem přece ještě mladý.“ V té době byly jeho synovi tři roky. „Pro mou ženu to znamenalo, že se kromě našeho synka musela starat i o mě a vozit mě k lékaři,“ říká John. Z chemoterapie mu bylo v jednom kuse špatně a byl naprosto vyčerpaný. A aby toho nebylo málo, umíral mu otec a potřeboval péči celé rodiny.

Jak se John a jeho rodina s touto těžkou situací vyrovnali? „I když jsem byl hodně unavený, vždycky jsem se snažil, abychom se jako rodina věnovali duchovním věcem,“ vypráví. „Někdy to sice bylo náročné, ale přesto jsme chodili na všechna shromáždění, každý týden jsme byli ve službě a měli jsme pravidelné rodinné uctívání.“ John si uvědomoval, že pokud si udrží blízký vztah s Jehovou, dokáže překonat jakoukoli zkoušku. Ty, kdo stejně jako on zažívají nějaké těžkosti, ujišťuje: „Když odezní počáteční šok a vy si uvědomíte, že vás Jehova miluje a že vás vždycky podpoří, všechny nepříjemné myšlenky to zažene. Stejně jako Jehova posílil mě, může posílit i vás.“

S Boží podporou můžeš vytrvat v jakékoli zkoušce, ať už teď, nebo v budoucnu. S důvěrou se proto modli k Jehovovi, snaž se posilovat přátelství se spolukřesťany ve sboru, využívej pomoc starších a pravidelně se věnuj duchovním věcem. Ukážeš tím, že si uvědomuješ důležitost Pavlových slov: „Potřebujete . . . vytrvalost.“

^ 2. odst. Některá jména byla změněna.