Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Dovolte Jehovovi, aby upevňoval a chránil vaše manželství

Dovolte Jehovovi, aby upevňoval a chránil vaše manželství

„Pokud Jehova sám nestřeží město, není to k ničemu, že stráž bděla.“ (ŽALM 127:1b)

1., 2. a) Kvůli čemu přišlo 24 000 Izraelitů o úžasné požehnání? b) Proč se nás zpráva o Izraelitech týká?

KRÁTCE před vstupem do Zaslíbené země měly desítky tisíc Izraelitů „nemravný poměr s moabskými dcerami“. Kvůli tomu 24 000 Izraelitů zemřelo. Představ si, jak málo je dělilo od toho, aby získali své dlouho očekávané dědictví. O úžasné požehnání přišli proto, že nedokázali odolat pokušení. (4. Mojž. 25:1–5, 9)

2 Tuto zprávu nechal Jehova zapsat do Bible „pro výstrahu nám, na které přišly konce systémů věcí“. (1. Kor. 10:6–11) Žijeme v závěrečné části „posledních dnů“ a spravedlivý nový svět je za dveřmi. (2. Tim. 3:1; 2. Petra 3:13) Je škoda, že někteří Jehovovi služebníci přestali hlídat své srdce a dopustili se sexuální nemravnosti. Teď sklízejí hořké následky svého jednání a riskují, že přijdou o jedinečnou možnost žít navždy v ráji.

3. Co manželské páry potřebují a proč? (Viz úvodní obrázek.)

3 Všichni, kdo žijí v manželství, určitě chtějí, aby jejich vztah zůstal pevný. Svět kolem nás je ale posedlý sexem,  a proto se manželé a manželky potřebují řídit radami od Jehovy a dovolit mu, aby jejich manželství chránil. (Přečti Žalm 127:1.) Ukážeme si, jak jim k pevnému manželství pomůže, když budou hlídat své srdce, posilovat své přátelství s Jehovou, pracovat na nové osobnosti, smysluplně komunikovat a dávat manželskému partnerovi to, co mu patří.

HLÍDEJTE SVÉ SRDCE

4. Co některé křesťany dovedlo k nemravnosti?

4 Jak je vůbec možné, že se křesťan zaplete do nemravnosti? Na cestu, která končí katastrofou, ho často dovedou jeho oči. Ježíš vysvětlil: „Každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil.“ (Mat. 5:27, 28; 2. Petra 2:14) Hodně křesťanů, kteří se dopustili sexuální nemravnosti, otupilo svoje svědomí sledováním pornografie, čtením erotické literatury nebo prohlížením šokujících materiálů na internetu. Jiní se dívali na filmy, divadelní hry nebo televizní pořady, které sex otevřeně zobrazují. A někteří chodili do nočních klubů, na striptýzové show nebo do masážních salónů na erotické masáže.

5. Proč musíme hlídat své srdce?

5 Na cestu končící katastrofou se někteří křesťané vydávají tím, že začnou stát o pozornost nesprávného člověka. Dnešní svět nemá žádné zábrany a baví se nemravností všeho druhu, a proto je velmi snadné zamilovat se do někoho jiného, než je náš manželský partner. Nepomůže nám v tom ani naše srdce, které je „zrádnější než cokoli jiného a je k zoufání“. (Přečti Jeremjáše 17:9, 10.) Ježíš řekl: „Ze srdce . . . vycházejí ničemná uvažování, vraždy, cizoložství, smilstva.“ (Mat. 15:19)

6., 7. a) Kam může člověka dovést jeho zrádné srdce? b) Jak může křesťan předejít tragédii?

6 Když se v srdci dvou lidí, kteří jsou si sympatičtí, usadí nesprávné touhy, začnou si povídat o věcech, které by měli rozebírat jenom se svým manželským partnerem. Netrvá dlouho a začnou hledat příležitosti, jak být spolu. Zdánlivě nevinná a náhodná setkání jsou pořád častější. Jak se jejich city zintenzivňují, vytrácejí se jejich morální zábrany. Čím dál ve svém vztahu zajdou, tím těžší je ho ukončit – i když oba vědí, že to, co dělají, není správné. (Přísl. 7:21, 22)

7 Jejich morální zábrany nakonec úplně padnou, když špatné touhy a důvěrné rozhovory přerostou v něco mnohem závažnějšího. Začnou se držet za ruce, mazlit a vášnivě dotýkat intimních částí těla. Takové projevy náklonnosti ale patří jenom do manželství! Ti dva jsou přitahováni a lákáni svou vlastní touhou, na kterou se chytí jako na návnadu. Jejich touha pak „porodí hřích“, v tomto případě sexuální nemravnost. (Jak. 1:14, 15; ppč.) Taková tragédie! Oba dva jí mohli předejít, kdyby dovolili Jehovovi, aby posílil jejich úctu k manželství. Ale jak se dá úcta k manželství posílit?

STÁLE POSILUJTE SVÉ PŘÁTELSTVÍ S JEHOVOU

8. Jak přátelství s Jehovou chrání manželské páry před nemravností?

8 Přečti Žalm 97:10. Důležitou věcí, která manželské páry chrání před nemravností,  je přátelství s Jehovou. Když se učí o jeho nádherných vlastnostech a snaží se ho napodobovat a dál chodit v lásce, získávají sílu vyhnout se „smilstvu a kdejaké nečistotě“. (Ef. 5:1–4) Manžel a manželka si uvědomují, že „Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky“, a tak dělají všechno pro to, aby jejich vztah nenarušila nemravnost. (Hebr. 13:4)

9. a) Díky čemu Josef odolal nemravným návrhům manželky svého zaměstnavatele? b) Co se od Josefa můžeme naučit?

9 Někteří křesťané postupně slevili ze svých morálních zásad, protože po pracovní době trávili čas se svými nevěřícími spolupracovníky. Ale do situace, kdy bude vystaven pokušení, se člověk může dostat i během pracovní doby. Právě na pracovišti se dostal do pokušení mladý Josef. Všiml si, že o něj jeví zájem manželka jeho zaměstnavatele. Den za dnem se ho snažila svést. Nakonec „ho popadla za oděv a řekla: ‚Lehni si se mnou!‘“. Ale Josef tu situaci zvládl a utekl. Díky čemu dokázal odolat? Byl pevně rozhodnutý neudělat nic, čím by ohrozil své přátelství s Jehovou. Je pravda, že kvůli svému zásadovému postoji přišel o práci a skončil ve vězení, ale Jehova mu dál žehnal. (1. Mojž. 39:1–12; 41:38–43) I dnes se křesťané musí vyhýbat situacím, ve kterých by se dostali do pokušení, a to jak na pracovišti, tak kdekoli jinde.

PRACUJTE NA NOVÉ OSOBNOSTI

10. Jak nás před nemravností chrání nová osobnost?

10 Co dalšího manžele chrání před nemravností? Je to nová osobnost, která se vytváří „podle Boží vůle v pravé spravedlnosti a věrné oddanosti“. (Ef. 4:24) Ti, kdo chtějí mít novou osobnost, musí „umrtvovat“ tělesné touhy, „pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost“. (Přečti Kolosanům 3:5, 6.) Výraz „umrtvovat“ ukazuje, že musíme proti nemravným touhám podniknout rázné kroky. Chceme se vyhýbat všemu, co by v nás mohlo vzbudit nevhodný zájem o někoho jiného, než je náš manželský partner. (Job 31:1) Když se snažíme žít tak, jak si Bůh přeje, učíme se ošklivit si špatné a lnout k dobrému. (Řím. 12:2, 9)

11. Jak působí na vztah mezi manželi to, že oba pracují na nové osobnosti?

11 Nová osobnost má odpovídat „obrazu Toho, jenž ji stvořil“. To znamená, že když na ní pracujeme, snažíme se napodobovat Jehovovy vlastnosti. (Kol. 3:10) Když si manžel s manželkou projevují „něžnou náklonnost soucitu, laskavost, poníženost mysli, mírnost a trpělivost“, posilují tím své manželství a Jehova jim žehná. (Kol. 3:12) K jejich harmonickému soužití přispívá i to, že v jejich srdci „vládne . . . Kristův pokoj“. (Kol. 3:15) Když se k sobě chovají něžně a jednají spolu s úctou, jejich manželství jen vzkvétá. (Řím. 12:10)

12. Jaké vlastnosti podle tebe přispívají ke šťastnému manželství?

12 Jedni manželé dostali otázku, díky čemu mají šťastné manželství. Sid řekl: „Nejdůležitější vlastností, kterou jsme se vždycky snažili rozvíjet, je láska. Taky jsme zjistili, jak důležitá je mírnost.“ Jeho žena Sonja s tím souhlasí  a dodává: „Nepostradatelná je laskavost. A taky pracujeme na pokoře, i když to občas není jednoduché.“

SMYSLUPLNĚ KOMUNIKUJTE

13. Co je pro pevný vztah nezbytné a proč?

13 Když chtějí mít manželé pevný vztah, je důležité, aby spolu komunikovali laskavě. Bylo by opravdu smutné, kdyby se svým partnerem mluvili hůř než s úplně cizím člověkem, nebo dokonce se svým domácím mazlíčkem. Pokud by se v jejich komunikaci objevovala „zlomyslná hořkost a hněv a zloba a jekot a utrhačná řeč“, jejich vztah by to podkopávalo. (Ef. 4:31) A podobně ničivý dopad by měla neustálá kritika a jedovatý sarkasmus. Oba by se naopak měli snažit svůj vztah posílit laskavými, něžnými a soucitnými slovy. (Ef. 4:32)

14. Čemu by se manžel a manželka měli vyhýbat?

14 Bible říká, že je „čas být zticha“. (Kaz. 3:7) To ale neznamená, že by měl člověk mlčet ve chvíli, kdy je potřeba komunikovat. „V takové situaci může ticho vašemu partnerovi ublížit,“ říká jedna manželka z Německa a dodává: „Na druhou stranu, i když je ve stresu těžké zachovat si chladnou hlavu, není dobré vybuchnout. Člověk pak moc nepřemýšlí a řekne nebo udělá něco, čím svého partnera zraní a celou situaci jenom zhorší.“ Když na sebe manželé křičí nebo spolu odmítají mluvit, z dlouhodobého hlediska tím nic nevyřeší. Pokud jim na jejich manželství záleží, nedovolí, aby u nich doma byly neshody na denním pořádku nebo aby se opakovaně zvrtávaly v nekonečné hádky.

15. Jak mohou manželé upevnit svůj vztah dobrou komunikací?

15 Pouto mezi manželi se upevňuje, když si dělají čas, aby si povídali o svých pocitech a názorech. Je důležité nejenom to, co říkáme, ale také jak  to říkáme. I ve vypjatých situacích se proto snažte, aby se laskavost promítala do vašich slov i do tónu vašeho hlasu. Pro partnera pak bude snazší si vás vyslechnout. (Přečti Kolosanům 4:6.) Vašemu manželství prospěje, když spolu budete dobře komunikovat a říkat jen to, co bude povzbuzující a užitečné. (Ef. 4:29)

Manžel s manželkou posilují svůj vztah tím, že spolu dobře komunikují (15. odstavec)

DÁVEJTE MANŽELSKÉMU PARTNEROVI TO, CO MU PATŘÍ

16., 17. Proč musí být manžel a manželka vnímaví k citovým a sexuálním potřebám svého partnera?

16 Manžel a manželka upevňují svůj vztah i tím, že dávají potřeby toho druhého před své vlastní. (Fil. 2:3, 4) Aby to mohli dělat, musí být k citovým a sexuálním potřebám svého partnera vnímaví. (Přečti 1. Korinťanům 7:3, 4.)

17 Je smutné, že někteří manželé nebo manželky se k tomu druhému nechovají něžně nebo mu odpírají intimní život. Někteří muži dokonce považují něžnost za slabost. Bible ale říká: „Vy, muži, snažte se rozumět svým manželkám.“ (1. Petra 3:7, Slovo na cestu) Manžel by si měl uvědomit, že dávat manželce to, co jí patří, zahrnuje víc než jenom sex. Když se k ní chová něžně a laskavě pořád, je pravděpodobnější, že pro ni budou intimní chvilky s ním příjemnější. Pokud na sebe manžel s manželkou berou ohled, dokážou líp uspokojovat citové i fyzické potřeby toho druhého.

18. Jak mohou manžel s manželkou upevňovat svůj vztah?

18 Je pravda, že nevěra je neomluvitelná. Ale když manžel nebo manželka nedostává to, co v citovém nebo sexuálním ohledu potřebuje, může to přispět k tomu, že začne lásku a důvěrný vztah hledat někde jinde. (Přísl. 5:18; Kaz. 9:9) Bible proto oba dva vybízí, aby svému partnerovi dávali to, co mu patří. Píše se v ní: „Nepřipravujte o to jeden druhého kromě po vzájemném svolení na ustanovený čas.“ Proč? „Aby vás Satan nepokoušel pro váš nedostatek sebekázně.“ (1. Kor. 7:5) Bylo by tragické, kdyby manželé dovolili, aby Satan zneužil jejich „nedostatek sebekázně“, a podlehli by pokušení se s někým vyspat. Když naopak každý z nich v intimním ohledu „nehledá svou vlastní výhodu, ale výhodu druhého“, a nedělá to z povinnosti, ale z lásky, jejich vzájemné pouto je den ode dne pevnější. (1. Kor. 10:24)

SVÉ MANŽELSTVÍ NEPŘESTÁVEJTE CHRÁNIT

19. Co je teď důležitější než kdy dřív a proč?

19 Už za chvíli máme vstoupit do nového světa. Kdybychom právě teď neovládli svoje špatné touhy, mohlo by to pro nás být stejně osudné jako pro 24 000 Izraelitů na Moabských pláních. Hned za popisem těchto ostudných a tragických událostí následuje v Bibli varování: „Ať si ten, kdo si myslí, že stojí, dá pozor, aby nepadl.“ (1. Kor. 10:12) Pokud tedy manžel a manželka chtějí mít pevné manželství, musí zůstat věrní Bohu i sobě navzájem. (Mat. 19:5, 6) Nikdy dřív nebylo tak důležité snažit se, abychom byli Bohem „shledáni neposkvrnění a bezvadní a v pokoji“. (2. Petra 3:13, 14)