STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Srpen 2014

V tomto čísle jsou studijní články pro období od 29. září do 26. října 2014.

Dostáváš „pokrm v pravý čas“?

Může křesťan zůstat duchovně silný, i když nemá přístup k veškerému duchovnímu pokrmu, který poskytuje věrný otrok?

Úloha žen v Jehovově záměru

Přečtěte si, jaké následky měla vzpoura proti Bohu pro muže i pro ženy. Co dobrého zbožné ženy ze starověku vykonaly? A jak křesťanské ženy přispívají k uskutečňování Božího záměru dnes?

Slovo Boha je živé – Používej ho

Všichni svědkové Jehovovi chtějí kazatelskou službu vykonávat co nejlépe. Ukážeme si několik praktických podnětů, které nám pomohou používat při rozhovorech s lidmi Boží Slovo a traktáty.

Jakými způsoby se k nám Jehova přibližuje

S Jehovou potřebujeme mít blízký vztah. Přečtěte si, jak je z výkupného a z jeho psaného Slova vidět, že nás k sobě přitahuje.

Za všech okolností poslouchej Jehovův hlas

V tomto článku si ukážeme, proč je důležité stále komunikovat s Jehovou a poslouchat jeho hlas. Satan a naše hříšné sklony nám v tom však mohou bránit. Uvidíme, co nám pomůže tyto překážky překonávat.

Vrať se a posiluj své bratry

Co může pomoct bratrovi, který dřív sloužil jako starší, aby tento odpovědný úkol znovu přijal?

Otázky čtenářů

Když Ježíš řekl, že vzkříšení lidé „se nežení ani nevdávají“, měl na mysli ty, kdo budou vzkříšeni k pozemskému životu?

Z NAŠEHO ARCHIVU

„Drama Eureka“ pomohlo mnoha lidem poznat pravdu

Zkrácenou verzi „Fotodramatu stvoření“ mohli badatelé Bible promítat i v odlehlých oblastech a nepotřebovali k tomu ani elektřinu.