STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Leden 2014

V tomto čísle si ukážeme, že Jehova se svého kralování nikdy nevzdal. Časopis nám také pomůže prohloubit ocenění pro mesiášské království a pro všechno, čeho tato vláda dosahuje.

Ochotně se nabídli – Slouží v západní Africe

Proč se někteří křesťané přestěhovali z Evropy do Afriky a jak se jim tam daří?

Uctívejme Jehovu, Krále věčnosti

Když si přečteš, jak s námi Jehova jedná jako otec a jak projevuje svou královskou autoritu, podnítí tě to, aby ses k němu přiblížil.

100 let vlády Ježíše Krista – Jaký vliv má na tebe?

Jaký užitek máme z výsledků vlády Ježíše Krista? Přečti si, jak Ježíš prostřednictvím Království přečišťuje, vyučuje a organizuje své poddané.

Dělej v mládí moudrá rozhodnutí

Hodně mladých křesťanů má nevšední zážitky, když druhým pomáhají poznat Jehovu. Co můžeš udělat pro to, aby ses do této odměňující činnosti mohl naplno zapojit?

Služ Jehovovi, než přijdou neblahé dny

Jaké jedinečné možnosti ve službě Jehovovi mají křesťané středního a vyššího věku?

„Ať přijde tvé království“ – Kdy se to ale stane?

Proč si můžeme být jistí, že Bohem ustanovený král brzy podnikne další kroky, aby se zde na zemi plně děla Boží vůle?

Rozhodl jsem se už jako malý kluk

Malý chlapec z Columbu v Ohiu se rozhodl, že se naučí khmersky. Proč? Jak to ovlivnilo jeho život?