Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná vydání Strážné věže pečlivě? Vyzkoušej si, zda umíš odpovědět na následující otázky:

Kdy Ježíš „kázal duchům ve vězení“? (1. Petra 3:19)

To, jaký trest ničemné duchy čeká, jim oznámil zřejmě někdy po svém vzkříšení. (6/15, strana 23)

Jaké tři problémy mohou bránit tomu, aby byli křesťané úspěšní ve druhém manželství?

(1) Současné manželství je ve stínu toho předešlého. (2) Komplikované vztahy se starými přáteli, kteří nového partnera neznají. (3) Je těžké novému partnerovi důvěřovat, protože první partner byl nevěrný. (7/1, strany 9, 10)

Kdy Ježíš rozdělí lidi na ovce a kozly? (Mat. 25:32)

Bude to po zničení falešného náboženství, až během velkého soužení přijde soudit všechny národy. (7/15, strana 6)

Kdy budou lidé z Ježíšova podobenství o pšenici a plevelu skřípat zuby? (Mat. 13:36, 41, 42)

Bude to během velkého soužení, až si uvědomí, že svému zničení neuniknou. (7/15, strana 13)

Kdy se splnila Ježíšova slova o věrném a rozvážném otroku? (Mat. 24:45–47)

Nebylo to o Letnicích roku 33 n. l., ale po roce 1914. V roce 1919 Ježíš ustanovil otroka nad čeledí, tedy nad všemi křesťany, kteří jsou duchovně syceni. (7/15, strany 21–23)

Kdy Ježíš ustanoví věrného otroka nade vším svým majetkem?

Věrný otrok dostane toto pověření v budoucnosti, až během velkého soužení všichni jeho členové obdrží nebeskou odměnu. (7/15, strana 25)

Když v Bibli nejsou někteří lidé uvedeni jménem, znamená to, že byli špatní nebo bezvýznamní?

Tak tomu není. Jména některých lidí v Bibli nejsou uvedena bez ohledu na to, zda byli dobří, nebo špatní. (Rut 4:1–3; Mat. 26:18) Například se z ní dozvídáme jména pouze dvou věrných andělů. (8/1, strana 10)

Co kromě síly od Boha pomohlo 230 svědkům Jehovovým přežít dlouhý pochod z koncentračního tábora v Sachsenhausenu?

I když byli všichni zesláblí hladem a nemocemi, pořád se navzájem povzbuzovali, aby šli dál. (8/15, strana 18)

V čem je pro nás povzbuzením zpráva o tom, jak Izraelité při vstupu do Zaslíbené země překročili Jordán?

Ačkoli byla řeka rozvodněná, Jehova její vodní tok zastavil a Izraelité ji tak mohli přejít. Muselo to posílit jejich víru a důvěru v něj. (9/15, strana 16)

Co je patrné z toho, že se Bible často zmiňuje o barvách?

Je z toho vidět, že Bůh ví, jakou emocionální reakci v nás vzbuzují. Barvy nám také pomáhají pamatovat si informace. (10/1, strany 14, 15)

Jak se v dnešní době splňuje proroctví z Micheáše 5:5 o vévodech a pastýřích?

„Sedm pastýřů, ano osm vévodů“ zmíněných u Micheáše 5:5 představuje sborové starší, kteří připravují Boží lid na útok novodobého Asyřana. (11/15, strana 20)

Proč potřebujeme Boha?

Potřebujeme mít dobré vedení a znát odpovědi na zásadní otázky. Obojí nám Bůh nabízí. Pomáhá nám, abychom žili kvalitně a byli šťastní, a také splní své sliby týkající se budoucnosti. (12/1, strany 4–6)