Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Upevňujte své manželství dobrou komunikací

Upevňujte své manželství dobrou komunikací

„Jako zlatá jablka v stříbrných řezbách je slovo pronesené v pravý čas.“ (PŘÍSL. 25:11)

1. Jaký vliv má dobrá komunikace na manželství?

„SE SVOJÍ ženou trávím čas raději než s kýmkoli jiným,“ říká bratr z Kanady. „Radost, o kterou se s ní podělím, se zdvojnásobí, a starost se zmenší na polovinu.“ Bratr z Austrálie napsal: „Jsme spolu 11 let a během té doby neuplynul ani jediný den, kdy bych se svojí ženou nemluvil. Hlavně díky tomu, že spolu často a smysluplně komunikujeme, nemáme o našem vztahu žádné pochybnosti.“ A sestra z Kostariky vysvětluje: „Dobrá komunikace nám pomáhá, abychom měli nejen lepší manželství, ale i bližší vztah k Jehovovi. Také nás chrání před pokušením, spojuje nás a prohlubuje naši lásku.“

2. Co může dobré komunikaci bránit?

2 A jak je to u vás doma? Umíte spolu bez problémů a smysluplně komunikovat, nebo je to pro vás těžké? Náročné situace samozřejmě mohou vyvstat už jen kvůli tomu, že v manželství spolu žijí dva nedokonalí lidé, kteří mají různou povahu, byli jinak vychovaní a možná nepocházejí ze stejného prostředí. (Řím. 3:23) Manžel a manželka navíc mohou komunikovat odlišně. Odborníci na manželskou problematiku John M. Gottman a Nan Silverová uvádějí: „K trvalému vztahu je zapotřebí odvaha, odhodlání a nezlomnost.“

3. Díky čemu mají mnozí křesťané pevné manželství?

3 Šťastné manželství je výsledkem tvrdé práce. Takové úsilí se však vyplatí, protože manželům pak jejich společný život může přinášet opravdovou radost. (Kaz. 9:9) Tak to bylo i v případě Izáka a Rebeky. (1. Mojž. 24:67) Ani po letech jejich láska nijak  neochladla. A totéž platí o mnoha párech v dnešní době. Díky čemu mají pevné manželství? Naučili se otevřeně, ale laskavě mluvit o svých pocitech a názorech. Pomáhá jim v tom pochopení, láska, hluboká úcta a pokora. V tomto článku si ukážeme, jak mohou tyto vlastnosti manželovi a manželce pomáhat, aby spolu dobře komunikovali.

SNAŽTE SE JEDEN DRUHÉHO CHÁPAT

4., 5. Co manželům a manželkám pomůže, aby jeden druhého lépe chápali?

4 „Kdo projevuje v nějaké záležitosti pochopení, nalezne dobro,“ uvádí se v Příslovích 16:20. A to rozhodně platí i v manželství. (Přečti Přísloví 24:3.) K tomu, aby se manžel a manželka lépe chápali, jim pomůže především moudrost z Božího Slova. Z 1. Mojžíšovy 2:18 se dozvídáme, že Bůh stvořil ženu jako mužův doplněk, ne jako jeho kopii. To je důvod, proč ženy komunikují jinak než muži. Existují sice výjimky, které potvrzují pravidlo, ale ženy obecně rády mluví o svých pocitech, lidech a vztazích. Důvěrné a hluboké rozhovory jim dodávají pocit, že jsou milovány. Muži naopak mluví o svých pocitech jen zřídka a raději se baví o různých činnostech, problémech a jejich řešení. Je pro ně důležité, aby je druzí měli v úctě.

5 „Místo aby si mě manžel vyslechl, snaží se problém rychle vyřešit,“ říká sestra z Británie. „Někdy je to frustrující, protože já bych spíš potřebovala, aby mi naslouchal a chápal mě.“ Jeden bratr napsal: „Když jsme se vzali, chtěl jsem ihned vyřešit každý problém, se kterým manželka přišla. Brzo jsem ale pochopil, že ve skutečnosti potřebuje, abych si ji vyslechl.“ (Přísl. 18:13; Jak. 1:19) Manžel by si proto měl všímat manželčiných pocitů a brát na ně ohled. Také by ji měl ujišťovat o tom, že mu na jejích pocitech a názorech záleží. (1. Petra 3:7) Manželka by se zase měla snažit pochopit jeho pohled. Když si oba uvědomují, jakou úlohu každý z nich podle Písma má, a snaží se podle toho jednat, jejich manželství je šťastné. Také se společně dokážou moudře a vyrovnaně rozhodovat.

6., 7. (a) Jaká zásada je uvedená u Kazatele 3:7? (b) Jak může pochopení projevovat manželka a o co by se měl snažit manžel?

6 Manžel a manželka, kteří si navzájem projevují pochopení, respektují i to, že je „čas být zticha a čas mluvit“. (Kaz. 3:1, 7) „Zjistila jsem, že někdy není vhodné cokoli řešit,“ vysvětluje sestra, která je vdaná deset let. „Když má můj muž plnou hlavu práce a různých povinností, chvíli počkám, než za ním s něčím přijdu. Je pak mnohem snazší si o tom popovídat.“ Chápající manželka se také snaží mluvit laskavě, protože ví, že dobře zvoleným slovům proneseným „v pravý čas“ bude její muž ochotněji naslouchat. (Přečti Přísloví 25:11.)

Malé skutky mohou s manželstvím udělat divy

7 Kromě toho, že by měl manžel své manželce naslouchat, měl by se také snažit otevřeně mluvit o svých pocitech. Jeden sborový starší po 27 letech manželství přiznává: „Mluvit s manželkou o svých nejhlubších pocitech pro mě vůbec není snadné.“ Bratr, který je ženatý 24 let, poznamenává: „Můžu si sice říkat, že když v sobě budu něco dusit, tak to přejde, ale pochopil jsem, že mluvit o pocitech není známkou slabosti. Když nevím, jak se mám vyjádřit, modlím se, abych zvolil správná slova a správnou chvíli. Pak se zhluboka nadechnu a začnu mluvit.“ Vhodnou příležitostí může být například to, když si manželé společně čtou denní text nebo Bibli.

8. Jakou motivaci k upevnění vzájemného vztahu mají křesťanské páry?

 8 Důležité také je, aby se manžel s manželkou modlili a přáli si své komunikační schopnosti zlepšit. Změnit zajeté způsoby samozřejmě není jednoduché. Pokud ale oba milují Jehovu, modlí se o svatého ducha a považují manželství za posvátné, mají ke změně motivaci, kterou mnozí postrádají. Sestra vdaná 26 let napsala: „Jehovův pohled na manželství bereme vážně, a tak by nás ani nenapadlo uvažovat o rozluce. Ze všech sil se snažíme o problémech mluvit a řešit je.“ Pokud jsou manželé oddaní Bohu i jeden druhému, mají jeho schválení a podporu. (Žalm 127:1)

PROHLUBUJTE SVOU LÁSKU

9., 10. Co mohou manželé dělat pro to, aby se jejich láska prohlubovala?

9 Láska je „dokonalým poutem jednoty“, a proto je v manželství tou nejdůležitější vlastností. (Kol. 3:14) Když manželé během let společně prožívají radosti i strasti, jejich láska roste. Jejich přátelství se prohlubuje a jsou rádi, že mohou být spolu. Šťastné manželství není výsledkem několika velkých činů, jak se to zobrazuje ve filmech, ale bezpočtu malých skutků. Obejmutí, laskavá slova, pozorné gesto, milý úsměv nebo upřímná otázka „jak to dneska šlo?“ mohou s manželstvím udělat divy. Jedni manželé, kteří jsou šťastně svoji už 19 let, si každý den telefonují nebo esemeskují. „Prostě chceme vědět, jak se ten druhý má,“ vysvětluje manžel.

10 Láska podněcuje manžela i manželku také k tomu, aby jeden druhého dál poznávali. (Fil. 2:4) Čím lépe se znají, tím je jejich láska hlubší, i když oba mají své chyby. Spokojené manželství není statické, ale postupně se upevňuje a zlepšuje. Pokud jsi v manželství, polož si otázky: Jak dobře znám svého partnera? Chápu jeho pocity a názory? Jak často o něm přemýšlím? Připomínám si, jaké vlastnosti mě k němu přitahovaly na začátku?

PROJEVUJTE SI ÚCTU

11. Proč je ke spokojenému manželství nezbytná vzájemná úcta?

11 Ani to nejlepší manželství není dokonalé. Přestože se manželé milují, nemusejí  spolu vždy souhlasit. Abraham se Sárou se na všechno nedívali stejně. (1. Mojž. 21:9–11) Odlišné názory ale jejich vztah nijak nenarušily. Díky čemu? Díky tomu, že spolu jednali uctivě. Abraham například neváhal říct Sáře „prosím“. (1. Mojž. 12:11, 13) Ona ho poslouchala a považovala ho za svého pána. (1. Mojž. 18:12) Když ve vztahu chybí vzájemná úcta, projeví se to ve způsobu, jakým spolu manželé mluví. (Přísl. 12:18) A nedostatek úcty může mít na manželství tragický dopad. (Přečti Jakuba 3:7–10, 17, 18.)

12. Proč by měli zvlášť novomanželé pracovat na tom, aby spolu mluvili uctivě?

12 Zvlášť novomanželé by měli pracovat na tom, aby spolu mluvili laskavě a uctivě. Vytvoří se tím atmosféra, ve které je snadné otevřeně a upřímně komunikovat. „První roky manželství mohou být šťastné, ale zároveň hodně náročné,“ vzpomíná jeden manžel. „Jak se sžíváte s manželčinými pocity, zvyky a potřebami — a ona zase s vašimi —, může vám připadat, že ztrácíte pevnou půdu pod nohama. Rovnováhu můžete získat díky rozumnému přístupu, smyslu pro humor, pokoře, trpělivosti a spoléhání se na Jehovu.“ A to je praktická rada pro všechny.

BUĎTE POKORNÍ

13. Proč je ke spokojenému manželství důležitá pokora?

13 Dobrá komunikace v manželství by se dala přirovnat k potoku, který pokojně protéká zahradou. Pokud jsou manželé „pokorní v mysli“, významně to přispívá k tomu, aby se proud v potoce nezastavil. (1. Petra 3:8) „Pokora je nejrychlejší cesta k vyřešení neshody, protože člověka podnítí, aby se omluvil,“ poznamenal bratr, který se ženil před 11 lety. Jeden starší, který je šťastně ženatý už 20 let, uvádí svůj postřeh: „Někdy je důležitější říct ‚promiň‘ než ‚miluju tě‘.“ A dodává: „K pokoře člověka nejrychleji dovede modlitba. Když se s manželkou společně obrátíme k Jehovovi, uvědomíme si, jak jsme nedokonalí a jak je  k nám Jehova laskavý. Modlitba je taková jemná připomínka, která mi pomáhá dívat se na věci ze správného hlediska.“

Naučte se spolu dobře komunikovat

14. Jaký vliv na manželství má pýcha?

14 Pýcha, tedy opak pokory, vede ke všemu možnému, jen ne k usmíření. Pro komunikaci v manželství je velkou překážkou, protože člověka připravuje o chuť a odvahu se omluvit. Místo aby řekl: „Promiň, můžeš mi odpustit?“, se pyšný člověk jen vymlouvá. Místo aby odvážně uznal svou chybu, svaluje vinu na toho druhého. A když se ho partner nějak dotkne, nesnaží se obnovit pokoj, ale urazí se, a možná mu dokonce oplácí drsnými slovy nebo ledovým mlčením. (Kaz. 7:9) Pýcha může manželství úplně zničit. Je proto dobré si připomínat, že „Bůh se staví proti domýšlivým, ale pokorným dává nezaslouženou laskavost“. (Jak. 4:6)

15. Jak může zásada z Efezanům 4:26, 27 pomáhat manželům řešit neshody?

15 Samozřejmě by bylo nerealistické myslet si, že se pýcha nikdy neprojeví. Manželé by však neměli dovolit, aby jim zabránila rychle vyřešit nějakou neshodu. Apoštol Pavel svým spoluvěřícím napsal: „Ať slunce nezapadne nad vaší podrážděnou náladou, ani nedávejte místo Ďáblovi.“ (Ef. 4:26, 27) Pokud se manželé touto radou neřídí, vede to ke zbytečnému napětí. „Několikrát se nám stalo, že jsme s manželem radu z Efezanům 4:26, 27 neuplatnili,“ vzpomíná jedna sestra. „Výsledkem byly snad nejhorší noci v mém životě.“ Mnohem lepší je problém neodkládat a promluvit si o něm, samozřejmě s cílem se usmířit. Manžel s manželkou možná budou potřebovat chvíli, aby se před rozhovorem uklidnili. Je také dobré, když poprosí Jehovu, aby jim pomohl dostat se do správného rozpoložení. Pokorný postoj oběma pomůže zaměřit se na problém, a ne na svoje pocity. Jinak by se totiž všechno jen zhoršilo. (Přečti Kolosanům 3:12, 13.)

16. Jak může pokora pomáhat manželovi i manželce, aby si vážili silných stránek toho druhého?

16 Pokora je užitečná také v tom, že manželům pomáhá vážit si silných stránek svého partnera. Například žena může mít nějaké mimořádné schopnosti, které využívá ve prospěch rodiny. Pokorný manžel se tím nebude cítit ohrožený, ale bude ji v tom podporovat. Dá jí tak najevo, že si jí váží a miluje ji. (Přísl. 31:10, 28; Ef. 5:28, 29) Pokorná manželka se zase svými schopnostmi nebude chlubit a nebude svého manžela shazovat. Jsou přece „jedno tělo“ a to, co ubližuje jednomu, bolí i toho druhého. (Mat. 19:4, 5)

17. Co mohou manželé udělat pro to, aby jejich manželství bylo šťastné a přinášelo chválu Jehovovi?

17 Abraham se Sárou a Izák s Rebekou měli šťastné a trvalé manželství, kterým přinášeli chválu Jehovovi. Pokud si takové manželství přejete mít i vy, pak se na něj dívejte stejně jako Jehova. Jednejte s pochopením na základě moudrých rad z Božího Slova. Svého partnera si važte a tak prohlubujte vzájemnou lásku. (Pís. 8:6) Snažte se také projevovat pokoru a mějte jeden k druhému úctu. Pokud to všechno budete dělat, manželství bude přinášet radost nejen vám, ale i vašemu nebeskému Otci. (Přísl. 27:11) Jeden bratr ženatý 27 let napsal: „Život bez své ženy si ani nedovedu představit. Díky lásce k Jehovovi a pravidelným rozhovorům je naše manželství den ze dne pevnější.“ Tak krásné manželství můžete mít i vy!