STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Květen 2013

V tomto vydání se dozvíme, co nám pomůže být dobrými evangelisty a díky jakým vlastnostem dokážeme v rodině otevřeně komunikovat.

Jsi dobrým evangelistou?

Proč je nezbytné, aby lidé v dnešní době slyšeli dobrou zprávu? A jak můžeme svou úlohu evangelistů plnit úspěšně?

Jsi „horlivý pro znamenité skutky“?

Článek rozebírá, jak naše horlivost ve službě a dobré chování lidem pomáhají, aby chtěli poznat Boha.

Otázky čtenářů

V mnoha národech ve starověku byli zločinci popravováni pověšením na kůl. Jak to bylo v Izraeli?

Upevňujte své manželství dobrou komunikací

Dobrá komunikace je neodmyslitelnou součástí šťastného manželství. Tento článek ukazuje, jaké vlastnosti k ní přispívají.

Rodiče a děti, ať je z vaší komunikace vidět, že se máte rádi

Co může dobré komunikaci bránit? Jak je možné tyto překážky překonat?

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Díky čemu náš život získal smysl

Patricia má dvě děti, které trpí vzácnou genetickou chorobou. Přečtěte si, díky čemu jejich život i navzdory problémům získal smysl.

Rozhodujme se moudře a tak střežme své dědictví

Jaké duchovní dědictví mají křesťané a v čem je varováním to, co udělal Esau?

Z NAŠEHO ARCHIVU

Obstáli v „hodině zkoušky“

Po vypuknutí první světové války v roce 1914 badatelé Bible svým neutrálním postojem upoutali pozornost veřejnosti.