Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Tematický rejstřík ke Strážné věži 2016

Tematický rejstřík ke Strážné věži 2016

S uvedením příslušného vydání

BIBLE

 • Kapitoly a verše, č. 2

 • Lefèvre d’Étaples (překladatel), č. 6

 • Neobyčejný příběh, č. 4

BIBLE MĚNÍ ŽIVOT LIDÍ

 • Byl jsem zahořklý a agresivní (A. De la Fuente), č. 5

 • Mnohokrát jsem selhal (J. Mutke), č. 4

 • Naučil jsem se vážit si žen (J. Ehrenbogen), č. 3

 • Prožít rok v klidu a spokojeně (A. Broggio), č. 1

JEHOVA

JEŽÍŠ KRISTUS

 • Josefův otec, č. 3

 • Neobvyklé chování k malomocným, č. 4

 • Proč trpěl a zemřel? č. 2

KŘESŤANSKÝ ŽIVOT A VLASTNOSTI

 • Boj s pocity nejistoty, č. 1

 • „Budeš stát před césarem“, září

 • Cennější než diamanty (poctivost), červen

 • Cennější než zlato (moudrost od Boha), srpen

 • Co ti pomůže jednat moudře, říjen

 • Je tvoje služba jako rosa? duben

 • Jednat mírně je moudré, prosinec

 • Napodobuj postoj proroků, březen

 • Nebuďte úzkostliví, č. 1

 • Neztrácej radost ze služby Jehovovi, únor

 • Pomáhat ve svém sboru, březen

 • Vyplatí se být poctivý? č. 1

 • Využívat představivost moudře, duben

 • Vztah k posvátným místům? č. 2

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

RŮZNÉ

 • „Bitva patří Jehovovi“ (David), č. 5

 • Co je Boží království? č. 5

 • Co je po smrti? č. 1

 • Co se můžeme naučit od ptáků, č. 6

 • David versus Goliat – historická zpráva, nebo mýtus? č. 5

 • Jak zjistit, jestli víra odpovídá Bibli, č. 4

 • Je náboženství výmysl lidí? č. 4

 • „Jsem ochotná jít“ (Rebeka), č. 3

 • Kde můžete najít útěchu? č. 5

 • Kdo je Ďábel? č. 2

 • Kolik svobody poskytoval Řím Židům v Judeji, říjen

 • Musí člověk patřit k nějakému náboženství? č. 4

 • Musíme při modlitbě zaujmout konkrétní pozici? č. 6

 • Nahlédnutí do duchovní říše, č. 6

 • Odpovídá Bůh na všechny modlitby? č. 6

 • Pádný důvod k rozvodu podle židovských náboženských představitelů, č. 4

 • Přední kněží v Křesťanských řeckých písmech, č. 1

 • Reagovat na varovné signály, č. 2

 • Slovo, které mělo hluboký význam („dcero“), listopad

 • Svět bez násilí – je to možné? č. 4

 • Svitky v biblických dobách, č. 1

 • Textilie a barvy v biblických dobách, č. 3

 • Zasel by někdo plevel na cizí pole? říjen

 • Zemřel vám někdo blízký? č. 3

STUDIJNÍ ČLÁNKY

 • Buď věrný Jehovovi, únor

 • Buďme vděční za Boží nezaslouženou laskavost, červenec

 • Dávej najevo, že si vážíš Boží nezasloužené laskavosti, prosinec

 • Dovolíš, aby vytrvalost dokončila své dílo? duben

 • Duch vydává svědectví s naším duchem, leden

 • „Duchovní smýšlení znamená život a pokoj“, prosinec

 • Jak mít šťastné a pevné manželství, srpen

 • Jak můžeš přispívat ke křesťanské jednotě? březen

 • Jak se můžeš na křest připravit? březen

 • Jaký je původ a účel manželství, srpen

 • Jaký užitek máme z toho, že Jehova svůj lid organizuje, listopad

 • „Jděte . . . a čiňte učedníky z lidí všech národů“, květen

 • Je z tvého stylu oblékání vidět, že uctíváš Jehovu? září

 • Jehova ho považoval za svého přítele, únor

 • „Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova“, červen

 • Jehova odměňuje ty, kdo ho s opravdovostí hledají, prosinec

 • Jehova si váží tvojí víry, duben

 • Jehova svůj lid vede po cestě k životu, březen

 • Jsi připravený na křest? březen

 • Jsi rád, že můžeš spolupracovat s Bohem? leden

 • Jsi vděčný za Boží Slovo? listopad

 • K čemu tě motivuje Boží „nepopsatelný velkorysý dar“? leden

 • „Kéž tvé ruce neklesnou“, září

 • Mění Bible dál tvůj život? květen

 • Mladí, posilujte svoji víru, září

 • Napodobujme Jehovovy blízké přátele, únor

 • Nedovol, aby chyby druhých oslabily tvoji víru, červen

 • Necháváš se Velkým hrnčířem tvarovat? červen

 • Neustále bojuj o Jehovovo požehnání, září

 • Nezapomínej na povzbuzení a pochvalu, listopad

 • „Nezapomínejte na laskavost k cizincům“, říjen

 • Oznamuj dobrou zprávu o Jehovově nezasloužené laskavosti, červenec

 • Podle čeho se rozhoduješ v osobních záležitostech? květen

 • Proč bychom měli Jehovu uctívat společně? duben

 • Proč musíme zůstat bdělí? červenec

 • Projevuj víru v Jehovovy sliby, říjen

 • Projevujme si bratrskou lásku, leden

 • „Půjdeme s vámi“ leden

 • Rodiče, pomáhejte svým dětem získat pevnou víru, září

 • Učme se od Jehovových věrných služebníků, únor

 • Upevňuj svoji víru ve splnění Jehovových slibů, říjen

 • Uvědomuješ si, jak je důležité dělat duchovní pokroky? srpen

 • Uvědomuješ si, jak je důležité školit druhé? srpen

 • Uvrhni všechnu úzkost na Jehovu, prosinec

 • V dnešním nestabilním světě zůstaň neutrální, duben

 • Važme si toho, že je Jehova naším Hrnčířem, červen

 • Vymanili se z vlivu falešného náboženství, listopad

 • Využívej Jehovovy dary naplno, květen

 • Vzájemné neshody řešme s láskou, květen

 • Zaměřuj se na Boží království, červenec

 • Ze tmy do světla, listopad

 • Zůstaňte duchovně silní, když sloužíte v cizojazyčném obvodu, říjen

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI

 • Auto, které znaly miliony lidí (Brazílie), únor

 • „Dílo je velké“ (dary), listopad

 • „K Jehovově chvále sklízím ovoce“ (Německo, 1. světová válka), srpen

 • „Komu je svěřeno dílo“ (sjezd v Cedar Pointu, Ohio), květen

 • Nechat se vést Jehovou stojí za to (vyprávění), září

 • Slouží v Ghaně, červenec

 • Slouží v Oceánii, leden

 • „Zvěstovatelé Království v Británii, proberte se!“ (1937), listopad

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY

 • I bez rukou se pevně držím biblické pravdy (B. Merten), č. 6

 • Jehova mě vždycky podporoval (C. Robison), únor

 • Jeptišky spojilo pravé uctívání (F. a A. Fernándezovy), duben

 • Měl jsem skvělé životní vzory (T. McLain), říjen

 • Snažím se být „lidem všeho druhu vším“ (D. Hopkinson), prosinec

 • Zažil jsem, jakou radost přináší dávání (R. Parkin), srpen