Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Přijímáš Jehovovy myšlenky za své?

Přijímáš Jehovovy myšlenky za své?

„Přeměňujte se předěláním své mysli.“ (ŘÍM. 12:2)

PÍSNĚ: 64, 125

1., 2. Co se učíme, když Jehovu lépe poznáváme? Uveď přirovnání.

MALÉ dítě dostane dárek. Rodiče mu řeknou: „Co se říká?“ Dítě poděkuje, i když trochu mechanicky. Čím je ale starší, tím víc chápe, proč rodiče považují za důležité, aby si vážilo toho, co pro něj druzí dělají. Teď dává vděčnost najevo samo od sebe, ze srdce. Díky čemu? Vděčnost se stala součástí jeho myšlení.

2 Podobně když jsme poznávali pravdu, dozvěděli jsme se, že je důležité řídit se Jehovovými základními požadavky. Jak jsme ale v duchovním ohledu rostli, dozvídali jsme se o Jehovově myšlení víc – co má rád, co nemá rád a jak se dívá na různé věci. Když dovolujeme, aby to ovlivňovalo naše rozhodování a chování, přijímáme tak jeho myšlenky za své.

3. Proč může být těžké dívat se na věci tak jako Jehova?

3 I když se rádi učíme smýšlet jako Jehova, někdy to může být těžké, protože jsme nedokonalí. Například pro nás nemusí být jednoduché rozumět Jehovovu názoru na morální čistotu, hmotné věci, kazatelskou službu, zneužívání krve nebo něco jiného. Co s tím? Co můžeme dělat pro to, abychom víc a víc smýšleli jako Jehova? A jak nám to  pomůže dělat správná rozhodnutí teď i v budoucnosti?

JAK PŘIJMOUT BOŽÍ MYŠLENKY ZA SVÉ

4. Co je zapotřebí k tomu, abychom předělali svoji mysl?

4 Přečti Římanům 12:2. V tomto verši apoštol Pavel ukázal, co to znamená učit se myslet tak jako Jehova. Při studiu minulého článku jsme se dozvěděli, že abychom se přestali „utvářet podle tohoto systému věcí“, musíme odmítat názory a postoje tohoto světa. Pavel ale také napsal, že musíme předělat svoji mysl. K tomu je zapotřebí studovat Bibli s cílem Boží myšlenky pochopit, rozjímat o nich a snažit se je přijmout za své.

5. Jaký je rozdíl mezi zběžným čtením a studiem?

5 Studium je víc než jenom zběžné čtení nebo podtrhávání odpovědí. Při studiu přemýšlíme, co nám látka říká o Jehovovi, o jeho jednání a myšlení. Snažíme se pochopit, proč Bůh něco přikazuje nebo naopak zakazuje. Přemýšlíme také o tom, jaké změny musíme ve svém životě a myšlení udělat. Samozřejmě že při každém svém studiu asi neuvažujeme o všech těchto aspektech, ale je dobré věnovat čas – možná polovinu času, který jsme si na studium vyhradili – rozjímání o tom, co čteme. (Žalm 119:97; 1. Tim. 4:15)

6. Co se děje, když rozjímáme o Božím Slově?

6 Když pravidelně přemýšlíme o Božím Slově, děje se něco úžasného. Ujišťujeme se neboli přesvědčujeme se o tom, že Jehovovo myšlení je dokonalé. Začínáme vidět věci z jeho pohledu a s jeho názory souhlasíme. Naše mysl se přeměňuje a my získáváme nový vzorec myšlení. Jehovovy myšlenky postupně přijímáme za své.

NAŠE MYŠLENKY MAJÍ VLIV NA TO, CO DĚLÁME

7., 8. a) Jaký je Jehovův názor na peníze a majetek? (Viz úvodní obrázky.) b) Pokud Boží názor přijmeme, čemu budeme dávat vždycky přednost?

7 Naše myšlenky ovlivňují nejen náš názor na různé věci, ale také naše skutky. (Mar. 7:21–23; Jak. 2:17) Lépe to pochopíme, když si uvedeme několik příkladů. Z evangelií jasně vidíme, co si Jehova myslí například o hmotných věcech. Pečlivě vybral rodiče, kteří měli vychovat jeho Syna – a byli to manželé, kteří byli chudí. (3. Mojž. 12:8; Luk. 2:24) Když se Ježíš narodil, Marie ho „položila ... do jeslí, protože pro ně nebylo místo v noclehárně“. (Luk. 2:7) Kdyby Jehova chtěl, mohl zajistit, aby se jeho Syn narodil v mnohem lepších podmínkách. Důležité pro něj ale bylo to, v jakém duchovním prostředí bude Ježíš vyrůstat.

8 Z této biblické zprávy o Ježíšově narození se učíme, jak se Jehova dívá na peníze a majetek. Někteří rodiče chtějí, aby jejich dítě mělo v hmotném ohledu to nejlepší, i když je to na úkor jeho duchovního zdraví. Jehova ale za to nejdůležitější považuje duchovní věci. Máš stejný názor jako on? Co odhalují tvoje skutky? (Přečti Hebrejcům 13:5.)

9., 10. Jak můžeme dávat najevo, že se ztotožňujeme s tím, co čteme v Markovi 9:42?

9 Dalším příkladem je to, jak se Jehova dívá na člověka, který způsobí, že někdo zhřeší nebo přestane sloužit  Jehovovi. Ježíš řekl: „Kdokoli přivede ke klopýtání jednoho z těchto maličkých, kteří věří, pro něho by bylo znamenitější, kdyby mu byl dán kolem krku mlýnský kámen, jakým otáčí osel, a byl skutečně vhozen do moře.“ (Mar. 9:42) To jsou závažná slova! Víme, že Ježíš dokonale napodoboval osobnost svého Otce. Můžeme si tedy být jistí, že když někdo svým bezohledným chováním způsobí klopýtnutí jednomu z Ježíšových následovníků, Jehova to považuje za velmi závažné. (Jan 14:9)

10 Máme stejný názor jako Jehova a Ježíš? Přijali jsme ho za svůj? Co odhalují naše skutky? Dejme tomu, že se nám líbí určitý styl oblékání či účesu nebo jiné věci související s tím, jak se upravujeme. Ale co uděláme, když víme, že to může znepokojit některé ve sboru nebo to v někom může vyvolat špatné touhy? Bude naše láska k bratrům a sestrám silnější než naše osobní preference? (1. Tim. 2:9, 10)

11., 12. Jak nás ochrání to, když se budeme snažit vnímat špatnost stejně jako Jehova a učit se mít sebeovládání?

11 Třetí příklad: Jehova nenávidí to, co je špatné. (Iz. 61:8) Ví, že kvůli zděděné nedokonalosti máme nějaké špatné sklony, ale i tak nás vybízí, abychom se učili špatnost nenávidět, podobně jako ji nenávidí on. (Přečti Žalm 97:10.) Když budeme přemýšlet o tom, proč k ní má Jehova tak silný odpor, pomůže nám to jeho názor přijmout a dá nám to sílu nepodlehnout.

12 Pokud se učíme nenávidět to, co nenávidí Jehova, pomáhá nám to také uvědomit si, že určité jednání je špatné, i když se o tom v Božím Slově nepíše. Uveďme si příklad nemravného chování, které je ve světě stále oblíbenější a kterému se říká tanec na klíně. * Někteří si takové jednání omlouvají a zdůvodňují to tím, že se nejedná o pohlavní styk. Jak se na to ale dívá Jehova? Pamatuj, že nenávidí každou špatnost. Držme se tedy hodně daleko od čehokoli, co je špatné, a to tím, že se budeme učit sebeovládání a že budeme nenávidět to, co nenávidí Jehova. (Řím. 12:9)

PROMYSLI SI, CO UDĚLÁŠ

13. Proč bychom měli přemýšlet o tom, co si Jehova myslí o různých situacích, do kterých se můžeme dostat?

13 Při studiu bychom měli přemýšlet o tom, co si Jehova myslí o různých situacích, do kterých se můžeme dostat. Když pak některá z nich nastane a bude od nás vyžadovat okamžité rozhodnutí, nebudeme zaskočeni. (Přísl. 22:3) Podívejme se teď na některé příklady z Bible.

14. Co se učíme z toho, jak Josef odmítl Potifarovu manželku?

14 Když se Potifarova manželka pokoušela svést Josefa, okamžitě ji odmítl. Tím ukázal, že už dřív přemýšlel o tom, jak Jehova vnímá manželskou věrnost. (Přečti 1. Mojžíšovu 39:8, 9.) Kromě toho z jeho odpovědi „Jak bych se ... mohl dopustit tak velké špatnosti a skutečně hřešit proti  Bohu?“ je vidět, že si Boží názor osvojil. A co my? Jak by ses zachoval, kdyby s tebou někdo v práci začal flirtovat? Nebo co bys udělal, kdyby ti někdo poslal sexuálně vyzývavou zprávu nebo fotku? * Je mnohem snazší takovou situaci zvládnout, pokud sis předtím zjistil, co si o tom Jehova myslí, přijal to za své a rozhodl se, co uděláš.

15. Jak můžeme zůstat věrní Jehovovi, podobně jako tři Hebrejci?

15 Uvažuj také o třech Hebrejcích, kteří jsou známí jako Šadrak, Mešak a Abednego. Když jim král Nebukadnecar přikázal, aby uctívali zlatou sochu, kterou nechal postavit, rozhodně to odmítli. Z jejich jasné odpovědi je vidět, že už dřív přemýšleli o tom, co musí udělat, aby zůstali věrní Jehovovi. (2. Mojž. 20:4, 5; Dan. 3:4–6, 12, 16–18) Představ si, že tě vedoucí požádá, abys přispěl na nějakou oslavu spojenou s falešným náboženstvím. Co bys udělal? Nečekej, až ta situace nastane, ale už teď přemýšlej, jak se na takové věci dívá Jehova. Když se pak do nějaké takové situace dostaneš, bude pro tebe snazší zareagovat správně, tak jako tři Hebrejci.

Vyhledal sis informace, vyplnil právně závazný lékařský dokument a promluvil sis se svým lékařem? (16. odstavec)

16. Jak nám to, že dobře rozumíme Jehovovu smýšlení, může pomoct připravit se na naléhavou situaci?

16 Rozjímání o Jehovově myšlení nám může také pomoct, abychom mu zůstali věrní v případě, že se nečekaně ocitneme v nemocnici. Samozřejmě že jsme rozhodnuti odmítnout transfuzi plné krve nebo jakékoli z jejích čtyřech hlavních složek. (Sk. 15:28, 29) Ale v případě určitých lékařských postupů, při kterých se manipuluje s krví, musíme na základě biblických zásad udělat osobní rozhodnutí, jestli je přijmeme nebo ne. Kdy je nejlepší rozhodnout se, co udělat? Určitě ne v nemocnici, když jsme v bolestech a pod tlakem rozhodnout se rychle. Je lepší už teď si najít potřebné informace, vyplnit právně závazný lékařský dokument,  ve kterém vyjádříme své přání, a promluvit si se svým lékařem. *

17.–19. Proč je důležité dozvědět se Jehovův názor na různé věci už teď? Uveď nějakou situaci, na kterou potřebujeme být připraveni.

17 Nakonec se zamysleme nad Ježíšovou pohotovou odpovědí na Petrovu nerozumnou radu „Buď k sobě laskavý, Pane“. Ježíš předtím určitě hodně přemýšlel o tom, co od něj Bůh očekává, a o proroctvích, která se týkala jeho života na zemi a smrti. Díky tomu měl sílu zůstat Jehovovi věrný a dát svůj život jako oběť za nás všechny. (Přečti Matouše 16:21–23.)

18 Bůh si přeje, abychom prohlubovali svůj vztah s ním a co nejvíc se věnovali kazatelské činnosti. (Mat. 6:33; 28:19, 20; Jak. 4:8) Nicméně někteří lidé, i když to s námi myslí dobře, se můžou snažit nás od těchto věcí odradit, podobně jako Petr Ježíše. Co když ti například zaměstnavatel nabídne lepší pozici a výrazné zvýšení platu, ale znamenalo by to, že ti práce bude zasahovat do duchovních činností? Nebo co když ještě studuješ a dostaneš příležitost získat nějaké další vzdělání, ale musel by ses kvůli tomu odstěhovat z domova? Budeš vědět, co udělat? Anebo se v tu chvíli budeš potřebovat pomodlit, najít si informace a poradit se s rodiči nebo možná i se staršími? Není lepší zjistit si Jehovův názor na tyto věci už teď a snažit se přijmout ho za svůj? Když pak nějakou takovou nabídku dostaneš, zjistíš, že to není až takové pokušení. Máš totiž duchovní cíle, víš, co chceš, a tak už teď jenom stačí v souladu se svým rozhodnutím jednat.

19 Asi tě napadly i další situace, kdy může být náhle vyzkoušena tvoje věrnost Jehovovi. Samozřejmě že se nemůžeme připravit na všechno, ale pokud čas při osobním studiu využíváme k rozjímání o Jehovově myšlení, nejspíš si na to, co jsme se naučili, vzpomeneme, a budeme schopni moudře se rozhodnout v jakékoli situaci. Takže při studiu zkoumejme, co si o různých věcech Jehova myslí, přijměme jeho názor za svůj a přemýšlejme, jak nám to pomůže moudře se rozhodovat teď i v budoucnosti.

JEHOVOVO MYŠLENÍ A TVOJE BUDOUCNOST

20., 21. a) Od čeho budeme v novém světě osvobozeni a z čeho se budeme těšit? b) Díky čemu můžeme mít radost už dnes?

20 Nedočkavě očekáváme nový svět. Většina z nás se těší na nekonečný život v ráji. Bude vládnout Boží království a lidstvo bude osvobozeno od bolestí, které jsou charakteristické pro tento svět. Samozřejmě že i potom budou mít lidé svobodnou vůli. Každý se bude moct rozhodovat podle toho, co se mu líbí a co si přeje.

21 Taková svoboda pochopitelně nebude absolutní. Pokud jde o to, co je správné a co špatné, lidé se budou řídit Jehovovými zákony a nechají se vést jeho myšlením. Výsledkem bude obrovská radost a dokonalý pokoj. (Žalm 37:11) Už dnes ale můžeme zažívat radost, pokud přijímáme Jehovovy myšlenky za své.

^ 12. odst. Tanec na klíně je činnost, během které obvykle polonahý tanečník nebo tanečnice sedí na klíně zákazníka a provádí sexuálně dráždivé pohyby. V závislosti na skutečnostech každého individuálního případu by se mohlo jednat o sexuální nemravnost. Pak by bylo nutné sestavit právní výbor. Křesťan, který se na něčem takovém podílel, by měl požádat o pomoc starší. (Jak. 5:14, 15)

^ 14. odst. Posílání erotických zpráv, fotografií nebo videí mobilním telefonem se nazývá sextování. V závislosti na skutečnostech může být nutné, aby starší sestavili právní výbor. V některých případech nezletilí, kteří sextovali, byli soudně stíháni jako sexuální delikventi. Víc informací je na jw.org v článku „Mladí lidé se ptají: Je něco špatného na sextování?“ (najdeš pod CO ŘÍKÁ BIBLE > MLADÍ LIDÉ) nebo v článku „Jak si s dospívajícím popovídat o sextování“ v Probuďte se! z listopadu 2013 na stranách 4 a 5.

^ 16. odst. Biblické zásady k tomuto námětu jsou rozebrány v našich publikacích, například v knize „Zachovávejte se v Boží lásce“ na stranách 215 až 218.