STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Duben 2018

V tomto čísle jsou studijní články na období od 4. června do 8. července 2018.

Cesta ke skutečné svobodě

Někteří lidé chtějí být svobodní od útlaku, diskriminace a chudoby, zatímco jiní požadují svobodu slova a volby. Je možné být skutečně svobodný?

Služ Jehovovi – Bohu, který dává svobodu

Jakou svobodu nám dává Jehovův duch? A co nám pomůže, abychom svobodu od Boha nezneužívali?

Jmenovaní muži – učte se od Timotea

Když Timoteus začal spolupracovat s apoštolem Pavlem, zřejmě si nevěřil. Co se z jeho příkladu můžou naučit sboroví starší a služební pomocníci?

Jehova je vzorem v tom, jak druhé povzbuzovat

Boží služebníci vždycky potřebovali povzbuzení a potřebují ho i dnes.

Povzbuzujme jeden druhého – zvlášť teď!

Vzhledem k tomu, jak je Jehovův den blízko, bychom se měli o spoluvěřící zajímat, abychom je mohli povzbudit, až to budou potřebovat.

Mladí, míříte na duchovní cíle?

Mladým lidem se nabízí tolik různých možností a musí dělat tolik rozhodnutí, že toho na ně může být příliš. Co jim pomůže rozhodovat se moudře, aby byli v budoucnosti šťastní?

Otázky čtenářů

Proč není dovoleno uveřejňovat publikace svědků Jehovových na osobních webových stránkách nebo v sociálních médiích?

Otázky čtenářů

Jak se dá vysvětlit upravené znění 144. žalmu v anglické revizi Překladu nového světa?