Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Plánuj tak, abys byl šťastný

Plánuj tak, abys byl šťastný

„Měj také největší potěšení v Jehovovi, a on ti dá, oč žádá tvé srdce.“ (ŽALM 37:4)

PÍSNĚ: 89, 140

1. a) Jaké rozhodnutí musí člověk udělat, když je mladý? b) Proč mladý člověk nemusí mít z rozhodování strach? (Viz úvodní obrázek.)

MLADÍ, asi budete souhlasit s tím, že než se člověk vydá na nějakou cestu, je rozumné si určit cíl. Život je jako cesta a mládí je doba, kdy je dobré si naplánovat budoucnost. Samozřejmě že to může být těžké. Heather řekla: „Je to šílený, vlastně se rozhodujete, co budete dělat celý život.“ Neměj ale strach. Jehova své služebníky povzbuzuje: „Nehleď upřeně kolem, vždyť jsem tvůj Bůh. Opevním tě. Skutečně ti pomohu.“ (Iz. 41:10)

2. Jak víš, že Jehova chce, abys byl v životě šťastný?

2 Jehova tě vybízí, aby sis budoucnost naplánoval moudře. (Kaz. 12:1; Mat. 6:20) Chce, abys byl šťastný. Důkazem toho jsou krásné věci, zvuky a chutě, které vytvořil. Stará se o nás i v jiných ohledech. Radí nám a učí nás, jak nejlépe prožít svůj život. Těm, kdo jeho rady ignorují, říká: „Zvolili jste si to, v čem nemám potěšení. ... Pohleďte, moji vlastní sluhové se budou radovat, ale vy utrpíte hanbu. Pohleďte, moji vlastní sluhové budou radostně volat kvůli dobrému stavu srdce.“ (Iz. 65:12–14) Když se rozhodujeme moudře, přináší to Jehovovi slávu. (Přísl. 27:11)

 PLÁNY, DÍKY KTERÝM BUDEŠ ŠŤASTNÝ

3. Co ti doporučuje Jehova?

3 Jaké plány ti doporučuje Jehova? Stvořil lidi tak, že jsou šťastní, když ho poznávají a věrně mu slouží. (Žalm 128:1; Mat. 5:3) V tom se naprosto lišíme od zvířat, kterým stačí, aby se nažrala, napila a měla mláďata. Jehova ale ví, že budeš šťastný, když do svých plánů zahrneš jiné věci. Náš stvořitel je „Bůh lásky“, je to šťastný Bůh a vytvořil nás „ke svému obrazu“. (2. Kor. 13:11; 1. Tim. 1:11; 1. Mojž. 1:27) Když našeho milujícího Boha budeš napodobovat, budeš šťastný i ty. Měl jsi někdy možnost přesvědčit se o tom, že Bible má pravdu, když říká, že „více štěstí je v dávání než v přijímání“? (Sk. 20:35) Je to jedna ze základních pravd o životě. Jehova si proto přeje, aby sis život naplánoval tak, že tím nejdůležitějším pro tebe bude projevovat lásku jemu a druhým lidem. (Přečti Matouše 22:36–39.)

4., 5. Díky čemu byl Ježíš šťastný?

4 Dokonalý příklad dal mladým lidem Ježíš. Jako dítě si určitě rád hrál a dováděl. Bible říká, že je „čas se smát ... a čas poskakovat“. (Kaz. 3:4) Ježíš si také vytvářel blízký vztah s Jehovou, a to tím, že studoval Písma. Když mu bylo 12, učitelé v chrámu žasli nad „jeho porozuměním a jeho odpověďmi“, které se týkaly duchovních věcí. (Luk. 2:42, 46, 47)

5 Z malého Ježíše vyrostl šťastný dospělý muž. Díky čemu byl šťastný? Věděl, že Bůh po něm chce, aby kromě jiného „oznamoval dobrou zprávu chudým ... a navrácení zraku slepým“. (Luk. 4:18) Ježíš měl radost z toho, že dělal to, co si Bůh přál. Žalm 40:8 vyjadřuje jeho pocity těmito slovy: „Je mi potěšením činit tvou vůli, můj Bože.“ Ježíš rád učil lidi o svém nebeském Otci. (Přečti Lukáše 10:21.) Potom co jedné ženě vysvětlil, jak správně Boha uctívat, řekl svým učedníkům: „Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal, a abych dokončil jeho dílo.“ (Jan 4:31–34) Byl šťastný proto, že Bohu a druhým dával najevo lásku. Když budeš dělat to samé, budeš šťastný i ty.

6. Proč stojí za to popovídat si o svých plánech se zkušenými křesťany?

6 Hodně křesťanů začalo v mládí s průkopnickou službou a bylo to šťastné období jejich života. Co kdyby sis s některými o svých plánech popovídal? „Bez uvážlivé porady se plány zhroutí, dostatek rádců je zárukou úspěchu.“ (Přísl. 15:22, Slovo na cestu) Tito bratři a sestry ti nejspíš řeknou, že v průkopnické službě se naučíš řadu věcí, které se ti v životě budou hodit. Potom co se Ježíš dozvídal spoustu věcí od svého Otce v nebi, učil se dál, když byl na zemi. Například poznal, že má obrovskou radost, když s druhými mluví o Království a když za náročných okolností zůstává Bohu věrný. (Přečti Izajáše 50:4; Hebr. 5:8; 12:2) Podívejme se teď, proč díky celodobé službě můžeš být šťastný.

POMÁHAT LIDEM POZNAT JEHOVU JE TO NEJLEPŠÍ, CO MŮŽEŠ DĚLAT

7. Proč mnozí mladí lidé rádi učí druhé o Jehovovi?

7 Ježíš řekl: „Jděte ... a čiňte učedníky.“ (Mat. 28:19, 20) Pokud si naplánuješ, že tvým cílem bude pomáhat lidem poznat Jehovu, vybereš si tu nejuspokojivější životní dráhu – tu, která  přináší slávu Bohu. Se službou je to tak jako s každou jinou prací. Abys ji dělal dobře, chce to nějaký čas. Timothy, který začal s průkopnickou službou v dospívání, řekl: „Těší mě sloužit Jehovovi naplno, protože mu tak dávám najevo, že ho mám rád. Na začátku jsem neměl žádné biblické studium, ale později jsem se přestěhoval a během jednoho měsíce jsem jich zahájil několik. Jeden zájemce začal chodit na shromáždění. Potom co jsem absolvoval dvouměsíční biblickou školu pro svobodné bratry *, jsem byl poslán sloužit jinam, kde jsem zahájil čtyři studia. Miluju učit lidi o Jehovovi, protože můžu vidět, jak se s pomocí svatého ducha mění.“ (1. Tes. 2:19)

8. Co někteří mladí udělali, aby mohli víc lidí učit o Jehovovi?

8 Někteří mladí se naučili cizí jazyk. Například Jacob ze Spojených států píše: „Když mi bylo sedm, chodilo se mnou do třídy dost Vietnamců. Chtěl jsem s nimi mluvit o Jehovovi, a tak jsem si dal za cíl, že se naučím jejich jazyk. V podstatě jsem to dělal tak, že jsem porovnával anglickou a vietnamskou Strážnou věž. Taky jsem si našel kamarády v nedalekém vietnamském sboru. Když mi bylo 18, začal jsem s průkopnickou službou. Později jsem absolvoval biblickou školu pro svobodné bratry. To, co jsem se v ní naučil, mi teď pomáhá, protože jsem v naší vietnamské skupině jediným starším. Hodně Vietnamců žasne nad tím, že jsem se naučil jejich jazyk. Zvou mě dál a často chtějí studovat Bibli. Někteří už se dali pokřtít.“ (Srovnej se Skutky 2:7, 8.)

9. Proč je to, že druhým pomáháš poznat Jehovu, pro tebe dobrá škola?

9 Když druhým lidem pomáháš poznat Jehovu, je to pro tebe dobrá škola. Například se naučíš mít dobré pracovní návyky, lépe komunikovat a jednat taktně a také získáš zdravou sebedůvěru. (Přísl. 21:5; 2. Tim. 2:24, ppč.) Z této služby budeš mít zároveň obrovskou radost, a to hlavně proto, že se v ní naučíš dokazovat, že tvoje víra se zakládá na Bibli. Také se naučíš úzce spolupracovat s Jehovou. (1. Kor. 3:9)

10. Jak můžeš mít radost ze služby i v obvodu, kde se moc lidí o Bibli nezajímá?

10 Z toho, že se snažíš druhým pomáhat, aby poznali Jehovu, můžeš mít radost i v případě, že sloužíš v obvodu, kde moc lidí Bibli studovat nechce. Tato služba je týmová práce. Po upřímných lidech pátrá celý sbor. I když možná jenom jeden bratr nebo sestra najdou někoho, kdo se nakonec dá pokřtít, takové lidi hledáme všichni a všichni máme radost z toho, že se někdo takový našel. Například Brandon sloužil devět let jako průkopník v obvodu, kde lidi Bible moc nezajímala. Říká: „Rád chodím do služby, protože to po nás chce Jehova. S průkopnickou službou jsem začal krátce po střední škole. Povzbuzuju mladé bratry ve sboru a mám radost z toho, že dělají duchovní pokroky. Potom co jsem absolvoval biblickou školu pro svobodné bratry, jsem byl požádán, abych se přestěhoval. Je sice pravda, že já jsem zatím nenašel nikoho, kdo by se dal pokřtít, ale jiní bratři a sestry ano. Jsem rád, že jsem se kdysi rozhodl, že budu co nejvíc času věnovat tomu, abych druhé učil o Jehovovi.“ (Kaz. 11:6)

 KAM TĚ TVOJE PLÁNY MŮŽOU DOVÉST

11. Například který druh posvátné služby přináší mnoha mladým radost?

11 Je spousta možností, jak sloužit Jehovovi. Hodně mladých lidí například pomáhá jako dobrovolníci na stavbách. Potřebujeme postavit stovky sálů Království. Je to posvátná služba, která přináší slávu Bohu a vede ke štěstí. Skvělé je i to, že na stavbách poznáš různé bratry a sestry. Naučíš se také řadu užitečných věcí, třeba dodržovat bezpečnostní předpisy a spolupracovat s odpovědnými bratry.

Když se pustíš do celodobé služby, čeká tě bohatý život (11. až 13. odstavec)

12. Například k čemu tě může dovést průkopnická služba?

12 Bratr, který se jmenuje Kevin, vypráví: „Už odmalička jsem si říkal, že jednou bych chtěl Jehovovi sloužit celodobě. S průkopnickou službou jsem nakonec začal v 19 letech. Pracoval jsem na částečný úvazek u bratra, který byl stavař. Naučil jsem se pokládat střechy a instalovat okna a dveře. Později jsem byl dva roky členem humanitárního týmu, který po hurikánu stavěl sály Království a domy našich bratrů. Když jsem se dozvěděl, že je stavebních dobrovolníků zapotřebí v Jihoafrické republice, přihlásil jsem se a bratři mě pozvali. Teď pracuju vždycky několik týdnů na nějakém sále Království a pak se přesunu na jiný projekt. Moje stavební skupina je jako rodina. Společně bydlíme, studujeme Bibli a pracujeme. Každý týden taky rád chodím s místními bratry do služby. Vůbec jsem netušil, k čemu všemu povede to, co jsem si naplánoval jako kluk, a že budu tak šťastný.“

13. Proč jsou mladí, kteří slouží v betelu, šťastní?

13 Někteří z těch, kdo si v dětství  naplánovali celodobou službu, jsou dnes v betelu. Díky tomu jsou šťastní, protože všechno, co se tam dělá, je pro Jehovu. Rodina betel pomáhá zprostředkovávat duchovní pokrm. Dustin vypráví: „Celodobou službu jsem si dal za cíl, když mi bylo devět, a po střední škole jsem začal s průkopnickou. Po roce a půl mě bratři pozvali do betelu, kde jsem se naučil obsluhovat rotačky a později programovat. Je super, že v betelu má člověk z první ruky informace o tom, jak postupuje naše celosvětová vzdělávací činnost. Službu v betelu mám moc rád, protože to, co tu děláme, pomáhá lidem poznat Jehovu a zamilovat si ho.“

CO Z TOHO BUDEŠ MÍT V BUDOUCNOSTI?

14. Jak se můžeš na celodobou službu připravit?

14 Jak se můžeš na celodobou službu připravit? Abys Jehovovi sloužil co nejlépe, pracuj na vlastnostech. Ale jak na to? Studuj Boží Slovo, o tom, co se dozvídáš, do hloubky přemýšlej a snaž se o své víře mluvit na shromáždění. Během školních let choď do služby, protože tak získáš cenné zkušenosti a hodně věcí se naučíš – třeba zajímat se o druhé tím, že se jich budeš taktně ptát na názor a potom jim naslouchat. Můžeš se také nabídnout, že s něčím pomůžeš ve sboru, třeba s úklidem a údržbou sálu Království. Jehova rád používá ty, kdo jsou pokorní a ochotní. (Přečti Žalm 110:3; Sk. 6:1–3) Apoštol Pavel si vybral Timotea za svého spolupracovníka na misionářských cestách proto, že bratři „o něm podávali dobrou zprávu“. (Sk. 16:1–5)

15. Co můžeš udělat pro to, abys jednou sehnal práci?

15 Většina celodobých služebníků se musí nějak uživit. (Sk. 18:2, 3) Možná by ses mohl přihlásit do nějakého krátkodobého kurzu, po kterém si snadněji najdeš práci na částečný úvazek. O svých plánech si popovídej s krajským dozorcem a s průkopníky ve tvém kraji. Zeptej se jich, co by ti doporučili. Pak udělej to, co ti radí Bible: „Uval svá díla na samotného Jehovu, a tvé plány budou pevně založeny.“ (Přísl. 16:3; 20:18)

16. Jak tě může to, že v mládí Jehovovi sloužíš naplno, připravit na další odpovědnosti v budoucnosti?

16 Můžeš si být jistý, že Jehova chce, abys byl v budoucnosti šťastný. (Přečti 1. Timoteovi 6:18, 19.) Díky celodobé službě se seznámíš s dalšími bratry a sestrami, kteří mají v životě stejné hodnoty jako ty. Tato služba ti také pomůže stát se zkušenějším křesťanem. Mnozí zjistili, že když v mládí sloužili Jehovovi naplno, pomohlo jim to mimo jiné v manželství. Často mohli po svatbě v průkopnické službě pokračovat se svým manželským partnerem. (Řím. 16:3, 4)

17., 18. Proč je plánování také otázkou srdce?

17 Žalm 20:4 o Jehovovi říká: „Kéž ti dá podle tvého srdce, kéž naplní všechny tvé plány!“ (Český studijní překlad) Plánování je tedy také otázkou srdce. Takže si promysli, co chceš v životě dělat. Vezmi v úvahu, co v dnešní době dělá Jehova a jakým způsobem mu můžeš sloužit. Pak si naplánuj to, co ho potěší.

18 Když budeš Jehovovi sloužit naplno, vybereš si tu nejuspokojivější životní dráhu – tu, která přináší slávu Bohu. Měj tedy „největší potěšení v Jehovovi, a on ti dá, oč žádá tvé srdce“. (Žalm 37:4)

^ 7. odst. Tato škola byla nahrazena školou pro zvěstovatele Království.