Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

Proč svědkové Jehovovi ve svých publikacích zobrazují apoštola Pavla plešatého nebo s málo vlasy?

Upřímně řečeno, nikdo dnes nemůže s jistotou říct, jak Pavel vypadal. Kresby a malby, na kterých je v našich publikacích zobrazen, jsou umělecká ztvárnění. Nezakládají se na ověřených archeologických poznatcích.

Nicméně existují náznaky toho, jak Pavel vypadal. O jednom z nich se zmínila například Sionská Strážná věž z 1. března 1902. Psalo se v ní: „Pokud jde o Pavlův vzhled: ... V díle Skutky Pavla a Tekly, ... které bylo napsáno asi v roce 150 n. l., je patrně nejlepší popis Pavla. Vychází z tradice založené na skutečnostech. Je zde popsán jako muž ‚malého vzrůstu, plešatý, s nohama do O, dobře stavěný, se srostlým obočím, s nosem spíše dlouhým‘.“

The Oxford Dictionary of the Christian Church (vydání z roku 1997) o tomto starověkém spisu říká: „Není vyloučeno, že dílo Skutky Pavla a Tekly obsahuje některá historicky přesná fakta.“ Toto dílo bylo v prvních stoletích po Kristu velmi uznávané. Důkazem je skutečnost, že existuje 80 řeckých rukopisů tohoto spisu spolu s dalšími verzemi v jiných jazycích. Naše umělecká zpracování tedy odpovídají starověkému popisu toho, jak apoštol vypadal.

Mějme ale na paměti, že jsou důležitější věci než jeho vzhled. Během Pavlovy služby ho někteří tělesně smýšlející lidé kritizovali, že „jeho osobní přítomnost je slabá a jeho řeč opovrženíhodná“. (2. Kor. 10:10) Nezapomeňme však, že křesťanem se stal díky tomu, že se mu zázračně objevil Ježíš. Také můžeme přemýšlet o tom, kolik toho vykonal, když byl pro Ježíše Krista „vyvolenou nádobou, aby nesl [jeho] jméno národům“. (Sk. 9:3–5, 15; 22:6–8) A zamysli se nad tím, co všechno se můžeš naučit z biblických knih, které pod Jehovovým vedením napsal.

Pavel se nechlubil tím, čeho dosáhl, než se stal křesťanem, ani nepopisoval svůj vzhled. (Sk. 26:4, 5; Fil. 3:4–6) Uznal: „Jsem ... nejmenší z apoštolů a nejsem hoden, abych byl nazýván apoštolem.“ (1. Kor. 15:9) Později napsal: „Mně, menšímu než nejmenší ze všech svatých, byla dána tato nezasloužená laskavost, abych oznamoval národům dobrou zprávu o Kristově nevystižitelném bohatství.“ (Ef. 3:8) Dobrá zpráva o Kristu je rozhodně důležitější než starost o to, jak mohl Pavel vypadat.