Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 HLAVNÍ TÉMA | ZEMŘEL VÁM NĚKDO BLÍZKÝ?

Se svými blízkými se můžete zase setkat!

Se svými blízkými se můžete zase setkat!

Možná si vzpomenete na už zmíněnou Gail, která vyjádřila pochybnosti, jestli se se svým smutkem někdy vyrovná. Přesto se ale těší na to, že manžela Roba znovu uvidí v ráji, který slibuje Bůh. Říká: „Můj oblíbený verš je Zjevení 21:3, 4.“ Píše se tam: „Sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest.“

Gail říká: „To je úžasný slib. Je mi líto lidí, kteří ztratili někoho, koho milovali, a nevědí o naději, že své drahé můžou zase jednou vidět.“ Gail věnuje hodně času tomu, aby s lidmi mluvila o Bibli, a ukazuje jim Boží slib, že lidé jednou nebudou umírat.

Job věřil tomu, že bude znovu žít

Možná vás napadne: To se nikdy nestane! Ale zamyslete se nad příkladem jednoho muže, který se jmenoval Job. Byl vážně nemocný. (Job 2:7) I když si přál zemřít, stále měl víru v to, že ho Bůh může vzkřísit k životu na zemi. S důvěrou řekl: „Ach, kdybys mě skryl v šeolu [neboli v hrobě]. . . Zavoláš, a já ti odpovím. Budeš prahnout po díle svých rukou.“ (Job 14:13, 15) Job věřil, že Bůh ho bude postrádat a že bude toužit po tom, aby ho přivedl zpátky k životu.

Přesně to Bůh udělá – nejen pro Joba, ale i pro bezpočet dalších lidí – až bude na zemi ráj. (Lukáš 23:42, 43) Skutky 24:15 nás ujišťují, že „bude vzkříšení“. A Ježíš řekl: „Nedivte se tomu, protože přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas a vyjdou.“ (Jan 5:28, 29) Job bude svědkem toho, že se tento slib splní. Po vzkříšení bude mít zase tolik sil, jako měl v mládí, a už mu nikdy neubydou. (Job 33:24, 25) To samé brzy zažijí všichni, kdo si váží Božího milosrdného daru – vzkříšení k životu na zemi.

Pokud vám zemřel někdo milovaný, myšlenky z těchto článků vás smutku asi úplně nezbaví. Když ale budete přemýšlet o Božích slibech zapsaných v Bibli, můžete získat naději a sílu jít dál. (1. Tesaloničanům 4:13)

Chtěli byste se dozvědět víc o tom, jak překonat zármutek? Nebo by vás možná zajímala odpověď na otázky typu: Proč Bůh připouští, aby lidé trpěli? V tom případě navštivte naše webové stránky jw.org a uvidíte, jaké utěšující a praktické odpovědi dává Bible.