Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Kdo za to může?

Kdo za to může?

Pokud utrpení nezpůsobuje Bůh, tak kdo je zodpovědný za všechen ten hlad, zoufalou chudobu, kruté války, vážné nemoci a přírodní katastrofy? Boží Slovo neboli Bible odhaluje tři hlavní příčiny lidského utrpení:

  1. Sobectví, chamtivost a nenávist. „Člověk panuje nad člověkem k jeho škodě.“ (Kazatel 8:9) Mnohdy lidé trpí kvůli tomu, že se stanou obětí chyb, sobectví nebo krutosti druhých.

  2. Čas a nepředvídaná událost. Častým důvodem, proč se lidé dostávají do problémů, je „čas a nepředvídaná událost“. (Kazatel 9:11) Někdy jsme zkrátka ve špatný čas na špatném místě – někdo nedává pozor nebo udělá chybu, a stane se nehoda.

  3. Krutý vládce světa. Bible otevřeně ukazuje na hlavní příčinu lidského utrpení. Píše se v ní: „Celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19) Ten ničemný je Satan neboli Ďábel, mocný duchovní tvor, který byl kdysi andělem, ale „nestál pevně v pravdě“. (Jan 8:44) Přidali se k němu další duchovní bytosti, protože i jim šlo o sobecké zájmy. Vzbouřili se proti Bohu a tak se stali démony. (1. Mojžíšova 6:1–5) Od té doby Satan a démoni mají silný vliv na události na zemi a jsou velmi krutí. A platí to zvlášť o naší době. Satan má totiž obrovský vztek a „zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. Výsledkem je dnešní žalostná situace ve světě. (Zjevení 12:9, 12) Satan je opravdu brutální diktátor. To, že lidé trpí, mu způsobuje perverzní radost. Zodpovědný za lidské utrpení tedy není Bůh, ale Satan.

K ZAMYŠLENÍ: Nevinné lidi by trápil jenom bezcitný a bestiální zločinec. Bible ale říká, že „Bůh je láska“. (1. Jana 4:8) O jeho krásné osobnosti se v ní píše: „Od pravého Boha [je vzdáleno], že by jednal ničemně, a od Všemohoucího, že by jednal protiprávně.“ (Job 34:10)

Možná vás ale napadla otázka: Jak dlouho bude všemohoucí Bůh Satanovu ohavnou vládu tolerovat? Jak jsme si ukázali, Bůh nenávidí zlo a pohled na naše utrpení ho velmi bolí. Bible nás dokonce vybízí: „Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží.“ (1. Petra 5:7, Český studijní překlad) Bůh nás miluje a dokáže s veškerým utrpením a nespravedlností skoncovat. Víc informací se dočtete v následujícím článku. *

^ 7. odst. Podrobné vysvětlení toho, proč Bůh připouští utrpení, najdete v 11. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi a která je zdarma ke stažení na stránkách jw.org.