Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Chudoba

Chudoba

Navzdory dobře míněným snahám tento problém vyřešit žijí miliony lidí po celém světě v chudobě.

Můžou být chudí lidé šťastní?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Šťastní můžou být jen ti, kterým se v hmotném ohledu dobře daří, a úspěch člověka závisí hlavně na tom, kolik má peněz. Bez přístupu k základnímu vzdělání, kvalitní zdravotní péči a podobným věcem nemůže být člověk spokojený.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Štěstí nezávisí na tom, v jaké je člověk ekonomické situaci, ale na tom, jestli zná smysl života a má vztah ke Stvořiteli. Píše se v ní: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3) Takoví lidé se snaží zjistit, jak se na různé věci dívá Bůh. To se můžou dozvědět z Bible. Z jejích myšlenek můžou čerpat útěchu a vnitřní klid, což vede k opravdovému štěstí.

Lidé, kteří chápou biblické zásady a řídí se jimi, dokážou s chudobou lépe bojovat. Bible například varuje před takovými škodlivými věcmi, jako je kouření a zneužívání alkoholu. Tyto zlozvyky stojí hodně peněz a nákladná je i případná lékařská péče. (Přísloví 20:1; 2. Korinťanům 7:1)

Bible také upozorňuje na to, jaké špatné následky má chamtivost a materialismus. (Marek 4:19; Efezanům 5:3) Takové rady mohou člověku pomoct, aby neutrácel peníze za hazardní hraní nebo nezačal peníze milovat. Bible totiž říká: „Láska k penězům je . . . kořenem škodlivých věcí všeho druhu.“ (1. Timoteovi 6:10) Je v ní také napsáno: „I když má někdo hojnost, jeho život nevyplývá z věcí, které vlastní.“ (Lukáš 12:15) Jednoduše řečeno, člověk si za peníze život nekoupí. Když se ale řídí moudrými radami z Bible, může být šťastný a jeho život může mít hlubší smysl.

Pro chudé lidi bývá těžké obstarat si jídlo, oblečení a bydlení, ale přesto můžou být šťastní. Díky čemu? Pomáhá jim, když se snaží být spokojení s tím, co mají, dělají radost svému Stvořiteli a žijí podle jeho vůle. Uvědomují si, že Bible má pravdu, když říká: „Jehovovo požehnání – to obohacuje, a on k němu nepřidává žádnou bolest.“ (Přísloví 10:22)

KLÍČOVÝ VERŠ: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ Matouš 5:3

 Bude někdy svět bez chudoby?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Problém chudoby se lidem dodnes nepodařilo vyřešit. Bůh se ale ve správný čas bude zabývat jeho příčinou – sklonem sobeckých lidí a vlád starat se jen o sebe. (Kazatel 8:9) Náš Stvořitel nahradí lidské vlády svou vládou, která je v nebi a která všem lidem bez rozdílu štědře zajistí všechno, co potřebují. Bible jasně slibuje, že král Božího království soucitně uspokojí potřeby chudých lidí. Píše se v ní: „On totiž osvobodí chudého, volajícího o pomoc . . . Bude litovat poníženého a chudého a duše chudých zachrání.“ (Žalm 72:12–14)

Země bude opravdovým rájem, kde bude mít každý své bydlení a dost jídla. Po chudobě už nebude ani stopa. V biblické knize Izajáš Bůh slibuje: „[Lidé] budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. . . . Moji vyvolení budou plně užívat díla svých vlastních rukou.“ (Izajáš 65:21, 22) Nikdo už nebude živořit, ale každý bude mít „hostinu s jídly dobře omaštěnými olejem“ a další dobré věci od Jehovy. (Izajáš 25:6)

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Boží slib o světě bez chudoby dává lidem žijícím v těžkých podmínkách jistotu, že Bohu na nich záleží a že lepší život je na dosah. Taková naděje jim může dát sílu současnou situaci zvládat.

KLÍČOVÝ VERŠ: „Osvobodí chudého, volajícího o pomoc . . . Bude litovat poníženého a chudého a duše chudých zachrání.“ Žalm 72:12, 13