Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Nahlédněte do ptačí říše

Nahlédněte do ptačí říše

PTÁCI žijí ve všech částech světa a je celkem snadné je pozorovat. Navíc to může být docela zábava a příjemně strávený čas, protože v ptačí říši panuje velká rozmanitost. Mají nejrůznější vzhled, barvu, zpěv, zvyky a způsoby dovádění.

Snovač žlutý

Každodenní život ptáků můžete pozorovat dokonce i z okna vaší kuchyně. Možná uvidíte kosa, jak si vyhrabává červy, koňadru, která hledá hmyz, holuba při námluvách, vlaštovku, jak neúnavně staví hnízdo, nebo pěnkavu krmící svá hladová mláďata.

Perlička kropenatá

Někteří ptáci na nás udělají dojem, třeba orli, sokoli a jestřábi hlídkující na obloze. Jiní nás pobaví – vrabci handrkující se o drobky, holub, když se naparuje, aby zapůsobil na zdánlivě lhostejnou samičku, anebo skřehotající kakaduové, jak visí hlavou dolů na houpajícím se elektrickém drátě, protože ztratili rovnováhu. A někdy nás pohled na ptáky uchvátí, například když nám nad hlavou letí migrující čápi, jeřábi nebo husy. Tažné ptáky lidé pozorují už celá tisíciletí a žasnou nad tím, že dokážou uletět obrovské vzdálenosti a jsou přitom  přesní jako hodinky. Nakonec i stvořitel řekl: „Čáp na nebesích – ten dobře zná své ustanovené časy; a hrdlička a rorýs a bulbul – každý dobře zachovává čas svého příletu.“ (Jeremjáš 8:7)

O kterých ptácích se píše v Bibli

V Bibli se o ptácích píše na mnoha místech a častokrát pro naše poučení. Například o pštrosici a o tom, jak rychle běhá, řekl Bůh svému služebníku Jobovi: „Když ji . . . něco vyplaší, ani jezdec na koni ji nedokáže dohonit.“ * (Job 39:13, 18, Slovo na cestu) Dále se Bůh Joba zeptal: „Ptá se tě sokol na radu, jak rozprostřít křídla . . .? Potřebuje orlice tvůj návod, aby si postavila hnízdo?“ (Job 39:26, 27, Slovo na cestu) Učíme se z toho, že ptáci provádí své úžasné kousky, aniž by nás k tomu potřebovali. Jejich schopnosti jsou důkazem Boží moudrosti, ne naší.

Král Šalomoun psal o hrdličce, která ohlašuje příchod jara. (Šalomounova píseň 2:12) Žalmista zase zmínil vlaštovky, když psal o tom, že si přeje sloužit v Božím chrámu. S trochou závisti řekl: „Vlaštovky hnízdí u tvých oltářů, své mladé tam krmí a opatrují, tak blízko tobě, Bože.“ (Žalm 84:2–4, Slovo na cestu)

„Váš nebeský Otec [je] živí. Což nemáte větší cenu než oni?“ (Matouš 6:26)

Jedny z nejkrásnějších výroků o ptácích pochází od Ježíše Krista. Zamyslete se nad slovy z Matouše 6:26: „Bedlivě pozorujte nebeské ptáky, protože ti nesejí semeno ani nežnou ani neshromažďují do zásobáren; a přesto je váš nebeský Otec živí. Což nemáte větší cenu než oni?“ Toto dojemné přirovnání Ježíšovy následovníky ujišťuje, že jsou v Božích očích drahocenní a nikdy se nemusí bát, že jim budou chybět základní věci k životu. (Matouš 6:31–33)

Pozorování ptáků je dnes oblíbené. A není divu, protože u toho můžeme obdivovat jejich dovádění, krásu, námluvy i zpěv. Přemýšlivý člověk se navíc může naučit něco cenného. Vydáte se pozorovat ptáky i vy?

^ 6. odst. Pštros je největší žijící pták a nejrychlejší běžec. Na krátké vzdálenosti dokáže vyvinout rychlost až 72 kilometrů za hodinu.