Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Co víte o svědcích Jehovových?

Co víte o svědcích Jehovových?

„O svědcích Jehovových jsem si toho hodně přečetla na internetu. Také se ke mně dostaly různé fámy a setkala jsem se s mnoha předpojatými názory,“ napsala jedna začínající reportérka z Dánska. „Na svědky Jehovovy jsem proto získala velmi negativní pohled.“

TATO reportérka později jednu rodinu svědků navštívila a vedla s nimi rozhovor. Jak na ni toto setkání zapůsobilo? „Svůj názor na ně jsem změnila, jakmile jsem vstoupila do dveří,“ napsala. „Lidé je možná dost dobře neznají. Anebo možná máme všichni sklon druhé ukvapeně odsoudit. Já jsem to tak dělala. A pochopila jsem, že to byla chyba.“ (Cecilie Feylingová, noviny Jydske Vestkysten)

Jistý poradce personálního oddělení jednoho evropského obchodního domu byl se svědky Jehovovými v kontaktu na pracovní úrovni. Zjistil, že jsou to poctiví lidé, a proto se snažil zaměstnávat především je.

Svědkové Jehovovi jsou však známi zejména svou kazatelskou činností. Někteří lidé, které osloví, si o Bibli povídají neradi. Jiní to ale vítají. Více než sedm milionů lidí, v podstatě ve všech zemích světa, Bibli se svědky pravidelně studuje a někteří z nich o ní časem sami začnou mluvit s druhými. Například ve zprávě vypracované americkou Národní radou církví je uvedeno, že z 25 nejpočetnějších náboženských organizací ve Spojených státech pouze 4 zaznamenaly nárůst v počtu členů a svědkové Jehovovi jsou jednou z nich.

Proč se miliony lidí rozhodly, že budou Bibli se svědky studovat? Jak taková studia probíhají? A očekává se od těchto lidí, že se nakonec také stanou svědky? Přestože snad sami o studiu Bible neuvažujete, máte nárok na pravdivé odpovědi. Nenechte se proto ovlivnit předpojatými názory, ale snažte se zjistit fakta. Bible v Příslovích 14:15 říká: „Prosťáček věří každému slovu; kdežto chytrý chápe, že je třeba mít důkaz.“ (The New English Bible)

Přáli bychom si, aby vám toto vydání Probuďte se! pomohlo získat o svědcích Jehovových přesnější informace, a lépe jim tak porozumět. Vlastně už to, že čtete tento časopis, ukazuje, že jste nezaujatí. Až si budete číst následující čtyři články a průvodní rámečky, zkuste si vyhledat uvedené verše ve své Bibli. * Takový přístup je jednak moudrý a jednak, jak říká Bible, ‚ušlechtilý‘. (Skutky 17:11)

^ 7. odst. Pokud Bibli nemáte, můžete o ni požádat někoho ze svědků Jehovových nebo si o ni napsat na některou z adres uvedených na straně 5 tohoto časopisu. Můžete také navštívit webové stránky www.watchtower.org, kde najdete biblickou literaturu ve více než 380 jazycích.