Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Duchovenstvo a pohlavní zneužívání

Australská státní televize nedávno vysílala dokumentární pořad nazvaný „Vrcholná zrada“. V tomto pořadu se tvrdilo, že 15 procent duchovních v Austrálii se dopustilo sexuálních přestupků, počínaje obtěžováním dětí a konče znásilněním farnic. Různá střediska vyřizující stížnosti pro sexuální útoky byla několik hodin po vysílání zaplavena telefonáty těch, kteří se považují za oběti. Množství volajících říkalo, že svůj zážitek tajili mnoho let. Jedna žena se vyjádřila, že o tom, co jako dítě utrpěla, hovoří poprvé po čtyřiceti letech. Jiná vyprávěla, že ji v dětství duchovní zneužil a potom jí vyhrožoval, že ji stihne pekelný trest, když se o tom opováží mluvit. Mluvčí různých církevních skupin se neztotožnili s údajem o patnácti procentech, ale připustili, že nesprávné sexuální chování duchovních je vážný problém.

Děti dávají přednost televizi

Většina dětí má pocit, že čtení knih je příliš namáhavé. S takovým zjištěním přišel německý časopis Eltern po průzkumu mezi 1 960 žáky ve věku od 8 do 15 let. Většina z nich dávala přednost sledování televize. Deník Schweinfurter Tagblatt otiskl o tomto průzkumu reportáž, v níž bylo uvedeno, že 64 procent dětí se raději dívá na televizi a že jejich nejoblíbenější četbou je průvodce po programech televize. Jeden čtrnáctiletý chlapec rozvinul teorii, že schopnost sledovat televizi je jistě člověku vrozená, zatímco čtení je namáhavá práce, které se musíme naučit.

Ubývá druhů hospodářských zvířat

Mnoho druhů domácích hospodářských zvířat je ohroženo vyhynutím, jak píše pařížský deník Le Figaro. Od počátku tohoto století vymřela polovina evropských druhů hospodářských zvířat a třetina zbývajících možná brzy vymizí. Základním trendem moderního zemědělství je soustředit se pouze na chov těch plemen dobytka, která přinášejí největší užitek, a tím i největší zisk. Stejná tendence převažuje v rozvojových zemích. Nechává se vymírat stále více druhů hovězího a vepřového dobytka i drůbeže, a tak světové zásoby potravin začínají být v rostoucí míře závislé na stále menším počtu živočišných druhů. Vědci se nyní obávají, že tato ztráta genetické rozmanitosti velmi zvyšuje nebezpečí, že by jediná nová choroba mohla vyhladit značnou část dobytka na zemi.

Píseň mrtvého ptáka

Zpěv novozélandského ptáka zvaného huia (laločník ostrozubý) byl nedávno reprodukován za pomoci počítače a syntezátoru. Uvážíme-li, že laločník vyhynul v roce 1907, je to překvapivá skutečnost. Podle londýnských The Times objevil David Hindley nahrávky zpěvu tohoto ptáka od maorského imitátora jménem Henare Hemana. V době pořízení těchto nahrávek, v roce 1954, bylo Hemanaovi 80 let. Dokázal však zpaměti zahvízdat „strhující škálu volání laločníka“. Později bylo Hemanaovo pískání potvrzeno, když byly objeveny další nahrávky imitace zpěvu laločníka. Díky těmto nahrávkám a informacím nashromážděným z knih pak mohl Hindley zkomponovat píseň, kterou laločník zpíval naposledy před 85 lety.

Znásilňování v Jižní Africe

„Jižní Afrika patří mezi nejnásilnější místa na světě,“ poznamenal jihoafrický list Sunday Star Review, který vychází v Johannesburgu. Jedním z násilných zločinů, kterému se dostává mezinárodní pozornost, je znásilnění. V Jižní Africe je ročně hlášeno v průměru 23 000 případů znásilnění. Odhaduje se však, že „jen každý 36. případ bývá ohlášen“. Značného procenta případů se dopouštějí muži, které jejich oběti znají, kupříkladu manželé nebo mužští příbuzní či přátelé. Sunday Star Review sdělil, že „podle studie o násilí, kterou vypracoval Lloyd Vogelman z univerzity ve Witwatersrandu, bude každá druhá jihoafrická žena jednou za život znásilněna“.

Podvody s kreditními kartami

Asociace kanadských bankéřů (CBA) oznamuje, že výskyt podvodů s kreditními kartami se v jejich zemi za poslední dva roky více než zdvojnásobil a že případů i nadále přibývá. Paul Facciol, předseda podvýboru CBA pro kreditní karty, poznamenal, že ‚největší ztráty jsou spojeny se ztracenými nebo ukradenými kartami‘. Podle listu The Globe and Mail „padělané a pozměněné kreditní karty  stály loni dvě největší společnosti — Visa a Mastercard — více než 46 miliónů kanadských dolarů — tedy asi čtrnáctinásobek 3,3 miliónu, které byly dosud ukradeny ve všech bankovních loupežích dohromady“.

Nebezpečná vědra

„V průměru jedno dítě každý druhý týden se utopí, když přepadne do velkého vědra s vodou nebo jinou tekutinou,“ říká Don Barkas z požárního sboru kalifornského města Santa Barbara. Článek, který vyšel v časopise The California Fire Service, se výslovně zmiňoval o dvacetilitrových vědrech, která se používají k nejrůznějším pracem v mnoha domácnostech. Nehlídané batole by se zjevně mohlo vyškrábat na okraj, natáhnout dovnitř ruku a hrát si a nakonec do vědra spadnout. Plný nebo i jen zčásti naplněný stabilní dvacetilitrový kontejner je těžší než průměrné osmi až dvanáctiměsíční dítě. V článku je uvedeno, že za posledních sedm let se ve Spojených státech utopilo ve vědrech s tekutinou více než 200 malých dětí.

Více lidí

Fond OSN pro populaci nedávno zveřejnil své nejnovější odhady růstu světové populace. Podle listu The New York Times „z těchto nových odhadů vyplývá, že do konce století přibude na světě každým rokem 97 miliónů nových lidí, a dále pak 90 miliónů ročně až do roku 2025“. Na tomto růstu se budou podle očekávání podílet 97 procenty rozvojové země. Takový růst populace vážně ohrožuje kvalitu lidského života. „Zpráva varovala, že takové tempo růstu znamená větší počet chudých a hladovějících lidí, zvýšenou migraci do měst a do bohatších zemí a zvýšené nároky na světové zásoby potravin, vody a jiných přírodních zdrojů,“ poznamenaly Times. V současné době je na světě 5,5 miliardy obyvatel a do roku 2050 se očekává vzrůst na 10 miliard.

Ubližující móda

„Dějiny škodlivosti módy jsou dlouhé,“ poznamenala znalkyně v oboru historie oblékání Barbara Schreierová. Co tím myslela? Podle časopisu In Health odhalila zpráva americké Národní bezpečnostní rady, že ve Spojených státech bylo za jediný rok „102 397 osob poraněno vlastním oblečením a 43 868 se jich spoutalo, pořezalo nebo popíchalo svou bižuterií“. Nošení těžkých tašek mívá za následek poškození ramenního a krčního svalstva. Výše uvedená čísla pochopitelně zahrnují pouze případy, kdy lidé vyhledali lékařskou pomoc.

Dnešní otroctví

Otázka otroctví byla domněle vyřešena již v devatenáctém století. Nicméně nedávný výzkum, který provedl časopis Newsweek, „naznačuje, že počet případů nedobrovolné poroby by mohl dosahovat mnoha miliónů“. Britská organizace Anti-Slavery International kromě toho prohlašuje, že na celém světě trpí otroctvím více než 100 miliónů osob. Například v karibské oblasti, na Blízkém východě, v Africe a v Asii jsou lidé pokládáni za majetek a násilím nuceni k práci. „Mnozí z nich jsou pravidelně biti, aby byli poslušní,“ poznamenává Newsweek. Někteří dělníci jsou prý značkováni žhavým železem. Na některých místech existují muži, kteří se živí obchodem s otroky a specializují se na únosy a prodej mladých žen. V jedné zemi se „běžně“ za dívku platí šesti kravami.

AIDS v Brazílii

Dr. Luís Alberto Pelegrino Ferreira, brazilský virolog, nedávno sdělil, že 42 procent lidí nemocných AIDS ve státě Santa Catarina je ve věku od 20 do 29 let. Řekl, že vysoké procento výskytu AIDS mezi mladými dospělými „nás vede k domněnce, že tito lidé se nakazili, když jim bylo 15 až 19 let“. Je tedy zřejmé, že k této smutné situaci přispěla sexuální promiskuita u velmi mladých lidí. Všeobecně se však uznává, že přenos HIV je možný rovněž krevními transfúzemi. List O Estado de S. Paulo píše, že v jedné rodině bylo šest hemofiliků nakaženo virem HIV z kontaminovaných krevních transfúzí.

Válkychtivý svět

Pojem „nový světový řád“ je od nedávna široce používán pro popis změněného politického klimatu ve světě. Tento výraz bývá často uváděn v kladných souvislostech, neboť dává do spojitosti tyto nové okolnosti s možností světového míru. Avšak časopis Asiaweek nedávno pod nadpisem „Nový světový řád“ vykreslil světové poměry v realističtějších barvách, když zveřejnil seznam více než 100 států, které byly seřazeny podle velikosti svých armád. Na prvním místě byla Čína s armádou čítající 2 300 000 mužů. Následovala Indie a Severní Korea, každá přibližně s 1 000 000 vojáků. Asi 30 zemí se honosí šesticifernými čísly, pokud jde po počet vojáků. Poslední na seznamu byla Burkina Faso se sedmitisícovou armádou. Úhrnný součet vojáků všech armád uvedených na seznamu časopisu Asiaweek dává více než 15 000 000!