Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

AIDS v Africe — Varování pro svět!

AIDS v Africe — Varování pro svět!

 AIDS v Africe — Varování pro svět!

Máte-li po dobu šesti let každý rok jiného partnera, a jedná-li každý z vašich partnerů také tak, pak budete mít vlastně pohlavní kontakt se 45 000 osobami.Tento jednoduchý výpočet doktorky K. E. Sapireové byl uveden v jihoafrickém časopise Continuing Medical Education. Znázorňuje, jaké nesmírné nebezpečí nákazy hrozí promiskuitním lidem.

Proč jsme se tedy zaměřili na Afriku?

To, co se děje v Africe, je totiž varování pro svět. Afrika není jediným místem, kde se promiskuita vymkla kontrole. Tento jev je celosvětový. Dr. Dennis Sifris, odborník na AIDS, říká, že „vlastně každý sexuálně aktivní člověk na světě, který má více než jednoho partnera, je vystaven možnému nebezpečí“. Podobně se vyjádřil i časopis U.S.News & World Report a sdělil, že podle dnešních měřítek „ani manželství nezaručuje heterosexualitu nebo manželskou věrnost — a tudíž není dokonalou ochranou před AIDS“.

Proto má časopis African Affairs pádný důvod pro varování: „Tato epidemie se může opakovat kdekoli.“ Všechno nasvědčuje tomu, že africká krize nastává i v mnoha jiných částech světa.

Časopis Newsweek oznamuje, že například v Brazílii „prudce roste počet heterosexuálů, kteří dostali AIDS od svých infikovaných milenců nebo milenek“. Brazilské ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že již půl miliónu osob je HIV-pozitivních. Dr. Carlos Alberto Morais de Sá, který vede oddělení pro výzkum AIDS při univerzitní nemocnici Gaffrée e Guinle v Rio de Janeiro, říká: „Pokud se něco nepodnikne, budeme muset čelit zdravotnické pohromě celonárodního rozsahu.“

Ohroženy jsou i Spojené státy. Časopis Time píše: „U heterosexuálů je počet případů onemocnění poměrně nepatrný, ale v loňském roce [1990] vzrostl o 40%, tedy více než u kterékoli jiné kategorie.“ V týdnu poté, co byla uveřejněna zpráva, že slavný sportovec Magic Johnson dostal AIDS heterosexuálním stykem, byly telefonní linky lékařských služeb přetížené. Volali lidé, kteří propadli panice a dožadovali se dalších informací o této nemoci.

I z Asie přicházejí zlověstné náznaky hrozící katastrofy. Tato část světa zaznamenala nárůst v počtu HIV-pozitivních osob téměř od nuly v roce 1988 na více než jeden milión dnes. „Rozšíření nákazy v Africe bude v porovnání s tím vypadat skromně,“ předpovídá dr. Jim McDermott ve své zprávě z informační výpravy do Asie. Dodává: „Jsem přesvědčen, že v Asii bude největší počet obětí celosvětové epidemie AIDS.“

Je zbytečné a bezpředmětné snažit se svalovat vinu za původ a šíření AIDS na některý konkrétní světadíl nebo na některý konkrétní národ. Dr. June Osbornová, děkanka na fakultě národního zdraví Michiganské univerzity (USA), to vyjádřila otevřeně: „Nezáleží na tom, kdo jste, ale na tom, co děláte.“

Bude AIDS i nadále kolem sebe šířit zkázu? Existuje nějaké řešení? Či snad AIDS nakonec vylidní rozsáhlá území na africkém kontinentu a také v jiných částech světa?

[Podpisek obrázku na straně 8]

Foto WHO: H. Anenden; pozadí: foto NASA