Soudci 14:1–20

14  Samson potom sešel k Timnahu+ a uviděl v Timnahu ženu z filištínských dcer.  Vyšel tedy a pověděl [to] svému otci a své matce a řekl: „Je jedna žena z filištínských dcer, kterou jsem viděl v Timnahu; vezměte mi ji nyní za manželku.“+  Ale jeho otec a jeho matka mu řekli: „Což není mezi dcerami tvých bratrů a mezi celým mým lidem žena,+ že si hodláš vzít manželku z neobřezaných Filištínů+?“ Samson přesto řekl svému otci: „Vezmi mi jen ji, protože právě ona je v mých očích ta pravá.“  Pokud jde o jeho otce a jeho matku, ti nevěděli, že to je od Jehovy,+ že vyhledává příležitost proti Filištínům, jelikož právě v té době Filištíni panovali nad Izraelem.+  Samson tedy sešel se svým otcem a svou matkou do Timnahu.+ Když se dostal* až k vinicím Timnahu, tu pohleďme, setkal se s ním řvoucí mladý lev s hřívou.  Tehdy na něj zapůsobil Jehovův duch,+ takže ho roztrhl vedví, právě jako někdo trhá vedví kozlíka, a v ruce neměl vůbec nic. A nepověděl svému otci ani své matce, co udělal.  A ubíral se dál a začal mluvit k [té] ženě; a v Samsonových očích byla stále [ta] pravá.+  Za čas šel zpět, aby ji vzal domů.+ Mezitím odbočil, aby se podíval na zdechlinu lva,* a v mrtvole lva byl včelí roj a med.+  Vyškrábal si ho tedy do dlaní a kráčel dál a za chůze jedl.*+ Když se opět připojil* ke svému otci a své matce, ihned jim trochu dal, a začali jíst. A nepověděl jim, že ten med vyškrábal z mrtvoly lva. 10  A jeho otec se ubíral dál k té ženě, a Samson přistoupil k tomu, aby tam uspořádal hostinu;+ tak to totiž dělávali mladí lidé. 11  A jakmile ho uviděli, stalo se, že okamžitě vzali třicet družbů, aby se drželi při něm. 12  Samson jim potom řekl: „Dovolte mi, prosím, abych vám předložil hádanku.+ Jestliže mi ji během sedmi dnů+ hostiny zcela jistě povíte a vyřešíte ji, v tom případě vám budu muset dát třicet spodních oděvů a třicet souprav oblečení.+ 13  Jestliže však nebudete schopni mi ji povědět, vy sami mi také dáte třicet spodních oděvů a třicet souprav oblečení.“ Na to mu řekli: „Předlož tedy svou hádanku, a ať ji slyšíme.“ 14  Tak jim řekl: „Z jedlíka+ vyšlo něco k jídlua ze silného vyšlo něco sladkého.“+ A po tři dny nebyli schopni hádanku povědět. 15  A čtvrtý* den se stalo, že začali říkat Samsonově manželce: „Obelsti svého manžela, aby nám pověděl tu hádanku.+ Jinak tebe a dům tvého otce spálíme ohněm.+ Pozvali jste nás sem proto, abyste vzali náš majetek?“+ 16  Samsonova manželka tedy před ním začala plakat+ a říkat: „Jen mě nenávidíš, ano, a nemiluješ mě.+ Předložil jsi synům mého lidu hádanku,+ ale mně jsi ji nepověděl.“ Na to jí řekl: „Svému vlastnímu otci a své vlastní matce jsem ji nepověděl,+ a tobě bych ji měl povědět?“ 17  Ale stále před ním plakala těch sedm dní, kdy pro ně trvala hostina, a sedmý den se stalo, že jí [to] konečně pověděl, protože na něj dotírala.+ Potom pověděla tu hádanku synům svého lidu.+ 18  Sedmý den, ještě než mohl vejít do vnitřní místnosti,* mu tedy muži města řekli:+ „Co je sladší než meda co je silnější než lev?“+ Na to jim řekl:„Kdybyste neorali s mou mladou krávou,+nevyřešili byste mou hádanku.“+ 19  A Jehovův duch na něj zapůsobil,+ takže sešel do Aškalonu+ a srazil třicet jejich mužů a vzal to, co z nich svlékl, a dal soupravy těm, kteří pověděli hádanku.+ A jeho hněv byl dále rozpálený, a odešel do domu svého otce. 20  A Samsonova manželka+ připadla jednomu jeho družbovi,+ který býval jeho společníkem.

Poznámky

„Se dostal“, LXX; MVg „se dostali“.
Lva.“ Heb. ha·ʼar·jehʹ, lev africký.
Dosl. „kráčel a jedl“. V heb. zde jsou slovesa ve tvaru infinitivu absolutního, nevyjadřují určitý čas.
Dosl. „kráčel“.
„Čtvrtý“, LXXSy; MVg „sedmý“.
„Ještě než mohl vejít do vnitřní místnosti“, na základě opravy; Sy „než mohl vejít na hostinu“; MLXXAVg „ještě než zapadlo slunce“; LXXB „než vyšlo slunce“. Srovnej 15:1.